WBCOOP 2012 - Termeni şi Condiţii

Te rugăm să citeşti următorii Termeni şi Condiţii înainte de a-ţi prezenta blogul sau de a juca în oricare dintre turneele WBCOOP.

Mai jos poţi găsi termenii şi condiţiile ('Reguli') promoţiei World Blogger Championship of Online Poker (WBCOOP) 2012 ('Promoţie'), care constă din turnee multi-table ('MTT-uri') şi clasamente ('TLB'), aşa cum sunt organizate de către operatorul ('PokerStars') site-ului de Internet aflat la adresa www.pokerstars.ro ('Site-ul') şi al programului de joc PokerStars ('Programul de joc').

Toţi participanţii (fiecare numit 'Participant'/'tu'/'al tău') care doresc să ia parte în Promoţie şi se autentifică în Programul de joc în acest scop, prin prezenta acceptă, aşa cum poate fi aplicabil: (i) aceste Reguli (ii) Termenii şi Condiţiile care guvernează utilizarea Site-ului, care pot fi găsite la /poker/room/tos/ ('Termeni şi Condiţii') şi (iii) regulile turneelor, care guvernează participarea în orice turneu pe Site ('Reguli turnee') şi care pot fi găsite aici - /poker/tournaments/rules/) şi sunt de acord să respecte în mod necondiţionat aceste Reguli, Termeni şi Condiţii, precum şi Regulile Turneului.

1.

 1. Detaliile Promoţiei

  1. Această Promoţie se va derula în perioada 23 februarie 2012 - 4 martie 2012 ('Durata').
  2. Pentru a participa în această Promoţie, trebuie să trimiţi o lucrare către PokerStars, una constând dintr-un blog de (minimum) 500 de cuvinte scrise de tine sau o înregistrare video de cel mult 60 de secunde, în care ne spui ce ai face cu $5.000, dacă ai câştiga premiul pentru cel mai bun blogger WBCOOP ('Aplicaţie').  Detaliile despre cum te poţi înscrie în această Promoţie şi/sau cum să-ţi înaintezi Aplicaţia pot fi găsite aici /wbcoop ('Pagina Promoţiei').
  3. În cazul în care alegi să ne trimiţi un blog de (minimum) 500 de cuvinte ca Aplicaţie, atunci trebuie să deţii un blog activ de poker online cu o vechime de minimum 2 (două) luni, actualizat în mod regulat, înainte de a-ţi prezenta Aplicaţia.
  4. După ce te înscrii, trebuie să partajezi Aplicaţia cu toţi prietenii şi cu cei care te urmăresc în reţeaua socială pe care o preferi, în conformitate cu aplicaţia de share ce poate fi găsită pe Pagina Promoţiei. Dacă Aplicaţia ta satisface toate cerinţele exprimate mai sus şi este acceptată de către PokerStars, ţi se vor emite 10 (zece) bilete cu care vei participa în oricare zece dintre cele 30 de MTT-uri disponibile ca parte din prezenta Promoţie.
  5. Toate Aplicaţiile trebuie prezentate până în 21 februarie 2012, inclusiv.
  6. Dacă primeşti un bilet Spring Championship of Online Poker ('SCOOP') sau primeşti un premiu cash în oricare dintre cele 10 (zece) MTT-uri în care participi conform Clauzei 1(d), vei intra în mod automat şi vei primi un bilet cu care vei juca în evenimentul WBCOOP 2012, programat să aibă loc în 4 martie 2012 ('Evenimentul Principal').
  7. În cazul în care câştigi Evenimentul Principal din 4 martie 2012, vei primi partea cea mai mare din fondul de premii cash de $5.000 (de obicei între 10-15%, în funcţie de numărul de jucători) ('Premiu Eveniment Principal').
  8. Jucând în oricare 10 (zece) MTT-uri în care alegi să participi, reţine că vei câştiga şi puncte pentru TLB, în funcţie de locul final în care te plasezi în fiecare dintre MTT-urile pe care le-ai ales. Toate punctele tale vor fi adăugate la sfârşitul Duratei şi premiile vor fi atribuite după cum urmează:
   1. Locul 1: trofeu, pachet de $7.000 pentru orice Eveniment Live sau Turneu Online sponsorizat de către PokerStars, bilet Eveniment Principal mize medii SCOOP 2012, set jetoane Ediţie Specială.
   2. Locul 2: bilet Eveniment Principal mize medii SCOOP 2012 + Set jetoane Ediţie Specială.
   3. Locul 3: bilet Step 4 de $215 (poate fi utilizat în oricare dintre modurile descrise aici: /poker/tournaments/types/steps), plus un set jetoane Ediţie Specială.
  9. În privinţa Clasamentului, punctele acumulate în fiecare MTT vor fi listate pe pagina principală WBCOOP: /wbcoop.
 2. Premii

  1. În cazul în care câştigi în TLB ('Câştigător'), poţi alege pachetul pentru Evenimentul Live sau cel pentru Turneul Online sponsorizat de către PokerStars, doar aşa cum se arată în Clauza h(i) de mai sus. Nu este permisă nicio combinaţie a amândurora.
  2. Cu privire la pachetul 'Eveniment Live', acesta va include costul buy-in-ului şi cazarea la hotel, pentru un eveniment principal al oricărui eveniment sponsorizat de către PokerStars în 2012, eveniment la alegerea Câştigătorului, cu o valoare de până la valoarea pachetului (adică $7.000). Dacă nu este utilizată întreaga sumă de $7.000 pentru un Eveniment Live, restul sumei poate fi utilizat pentru un viitor Eveniment Live sponsorizat de către PokerStars. Dacă valoarea totală a pachetului pentru Evenimentul Live ales este mai mare de $7.000, Câştigătorul trebuie să plătească diferenţa.  În ceea ce priveşte această Promoţie, eveniment sponsorizat de către PokerStars va însemna oricare dintre turneele listate pe site-ul PokerStars pentru regiunea ta, cu excepţia World Series of Poker* şi Aussie Millions  Pentru o listă actualizată la zi a evenimentelor, te rugăm să trimiţi un e-mail la registrations@pokerstars.ro.
  3. Cu privire la pachetul “Turneu Online”, se aplică aceleaşi reguli, aşa cum este specificat în Clauza 2(b) de mai sus. Detalii despre turneele de poker online aplicabile, pentru care poate fi utilizat pachetul, pot fi găsite aici: /poker/tournaments.
  4. Pentru evitarea oricăror neînţelegeri, toate Premiile sunt netransferabile şi nu pot fi date, trimise, transferate sau vândute unei (unor) alte persoane.
  5. Pot exista termeni şi condiţii adiţionale impuse de către furnizorul unui Premiu, cu care trebuie să te conformezi, iar PokerStars nu va fi responsabil de încălcarea unor asemenea termeni şi condiţii. În plus, Câştigătorilor li se va solicita să devină parte dintr-un acord separat cu PokerStars cu privire la condiţiile care guvernează atribuirea şi/sau utilizarea Premiului. Încălcarea acestor condiţii poate duce la pierderea Premiului.
  6. Niciun Premiu nu va fi oferit Participanţilor care, din orice motiv, nu au dreptul prin lege să utilizeze Premiul sau acolo unde furnizarea Premiului către Participant ar fi ilegală.
  7. Participantul, la primirea unui Premiu ca parte din această Promoţie, este unicul responsabil de plata taxelor sau a comisioanelor care pot fi percepute de către autoritatea relevantă în legătură cu primirea de către ei a Premiului, în conformitate cu legile aplicabile.
  8. În afară de cazul în care se specifică altceva, acolo unde Premiul implică o plată financiară către tine, atunci suma relevantă va fi depusă în contul tău de jucător pe Site ('Cont jucător'), într-o perioadă rezonabilă de timp de după victoria ta.
 3. Eligibilitate

  1. Angajaţii şi rudele angajaţilor PokerStars şi orice entităţi afiliate sau legate de PokerStars nu au dreptul de a participa la Promoţie. În acest sens, termenul 'rudă' va însemna soţ (soţie), partener, părinte, copil sau frate (soră).
  2. Participanţii trebuie să aibă 18 ani sau să fie de vârstă majoră în jurisdicţia lor (care e mai mare) pentru a participa la Promoţie. Ţi se poate cere în orice moment să furnizezi către PokerStars sau către o terţă parte dovada vârstei şi/sau a identităţii. Toţi jucătorii trebuie să fie capabili să prezinte un paşaport valabil sau un alt act de identitate valabil cu poză pentru a demonstra vârsta şi/sau identitatea. Orice jucător care nu poate să prezinte asemenea dovezi ale vârstei va fi descalificat din Promoţie şi exclus de pe Site.
  3. Când participi în orice MTT pe Site, confirmi că numele şi adresa care sunt înregistrate în Contul tău de jucător sunt corecte şi de actualitate. Orice actualizare trebuie întreprinsă înainte de a participa în orice MTT.
 4. Diverse

  1. Prin participarea în această Promoţie şi/sau într-un MTT de orice fel pe Site, se consideră că ai dat PokerStars dreptul de a utiliza numele, vocea şi imaginea ta în campanii promoţionale şi de marketing, în orice tip de mass-media, fără alte compensaţii şi renunţi în mod expres la orice revendicări către PokerStars în această privinţă. Dacă se cere şi în conformitate cu instrucţiunile PokerStars, eşti de acord şi să ajuţi la promovarea PokerStars şi a Site-ului.
  2. Promoţia este supusă schimbării sau anulării de către PokerStars, în orice moment şi la discreţia sa. Posibilele schimbări includ, dar fără a se limita la, structura de premii şi Premiile, tabelul de puncte pentru TLB (aflat aici: /wbcoop).
  3. Prin participarea în această Promoţie, eşti de acord să eliberezi, să descarci şi să menţii PokerStars în afara oricărui risc, la fel ca şi pe reprezentanţii săi legali, afiliaţii, subsidiarii, agenţii şi responsabilii, directorii, angajaţii şi agenţii săi, atât cât permite legea, în privinţa oricăror despăgubiri, pierderi sau răniri personale survenite sau suferite în legătură cu participarea ta în această Promoţie şi/sau cu orice Premiu atribuit ţie (acolo unde este cazul).
  4. PokerStars îşi rezervă dreptul, în orice moment, să modifice aceste Reguli, Termenii şi Condiţiile şi/sau Regulile Turneului la propria discreţie, în cazul în care PokerStars consideră că Promoţia nu poate fi derulată aşa cum este specificat.
  5. În cazul unor dispute privind orice aspect al acestei Promoţii, decizia finală va aparţine PokerStars la propria sa discreţie, care va fi obligatorie şi nu va fi supusă discuţiei sau apelului din partea Participantului şi/sau a unei terţe părţi.
  6. PokerStars îşi rezervă dreptul de a descalifica şi de a exclude orice Participant, care contravine oricărui aspect din aceste Reguli, Termeni şi Condiţii şi/sau Reguli ale Turneului şi/sau de a confisca orice Premiu atribuit unui Câştigător, în cazul unei suspiciuni rezonabile că aceste Reguli, Termeni şi Condiţii şi/sau Reguli ale Turneului au fost încălcate de către respectivul Câştigător.
  7. Această Promoţie şi toţi termenii şi condiţiile legate de prezenta vor fi guvernate prin şi construite în conformitate cu legislaţia din România şi vor fi supuse jurisdicţiei exclusive a tribunalelor din România.

Dacă ai întrebări legate de WBCOOP 2012, contactează support@pokerstars.ro.

Înapoi la pagina principală WBCOOP.

EŞTI UN JUCĂTOR NOU? DESCARCĂ
GRATIS PROGRAMUL DE JOC

Pentru a începe să joci, e de ajuns să descarci gratis programul de joc PokerStars.

Play Poker

Află cum să descarci programul de joc