pokercasinosports

Robeisy Ramirez v Rafael Espinoza

Sat, Dec 09, 23, 11:00 PM
Match Odds
Robeisy RamirezDrawRafael Espinoza
Head To Head
Robeisy RamirezRafael Espinoza
Alternative Group Round Betting 1
 • Robeisy Ramirez to Win in Round 1 - 6
 • Robeisy Ramirez to Win in Round 7 - 12
 • Rafael Espinoza To Win in Round 1 - 6
 • Rafael Espinoza To Win in Round 7 - 12
Alternative Group Round Betting 2
 • Robeisy Ramirez to Win in Round 1 - 2
 • Robeisy Ramirez to Win in Round 3 - 4
 • Robeisy Ramirez to Win in Round 5 - 6
 • Robeisy Ramirez to Win in Round 7 - 8
 • Robeisy Ramirez to Win in Round 9 - 10
 • Robeisy Ramirez to Win in Round 11 - 12
 • Rafael Espinoza To Win in Round 1 - 2
 • Rafael Espinoza To Win in Round 3 - 4
 • Rafael Espinoza To Win in Round 5 - 6
 • Rafael Espinoza To Win in Round 7 - 8
 • Rafael Espinoza To Win in Round 9 - 10
 • Rafael Espinoza To Win in Round 11 - 12
Alternative Group Round Betting 3
 • Robeisy Ramirez to Win in Round 1 - 4
 • Robeisy Ramirez to Win in Round 5 - 8
 • Robeisy Ramirez to Win in Round 9 - 12
 • Rafael Espinoza To Win in Round 1 - 4
 • Rafael Espinoza To Win in Round 5 - 8
 • Rafael Espinoza To Win in Round 9 - 12
 • Robeisy Ramirez to Win in Round 1 - 3
 • Robeisy Ramirez to Win in Round 4 - 6
 • Robeisy Ramirez to Win in Round 7 - 9
 • Robeisy Ramirez to Win in Round 10 - 12
 • Rafael Espinoza To Win in Round 1 - 3
 • Rafael Espinoza To Win in Round 4 - 6
 • Rafael Espinoza To Win in Round 7 - 9
 • Rafael Espinoza To Win in Round 10 - 12
 • Robeisy Ramirez Points or Decision
 • Robeisy Ramirez KO/TKO
 • Draw
 • Rafael Espinoza Points or Decision
 • Rafael Espinoza KO/TKO
 • Robeisy Ramirez to Win in Round 1
 • Robeisy Ramirez to Win in Round 2
 • Robeisy Ramirez to Win in Round 3
 • Robeisy Ramirez to Win in Round 4
 • Robeisy Ramirez to Win in Round 5
 • Robeisy Ramirez to Win in Round 6
 • Robeisy Ramirez to Win in Round 7
 • Robeisy Ramirez to Win in Round 8
 • Robeisy Ramirez to Win in Round 9
 • Robeisy Ramirez to Win in Round 10
YesNo

Bet Slip

Your bet slip is empty