Cadou instant de până la $100 - Termeni şi Condiţii

Cele ce urmează sunt regulile ('Reguli') promoţiei 'Cadou instant de până la $100' ('Promoţia'), aşa cum este organizată de către operatorul ('PokerStars'/'noi'/ 'a noastră/al nostru') site-ului de internet aflat la adresa www.pokerstars.ro şi a site-urilor sale afiliate ('Site-ul'), precum şi al programului de joc PokerStars GUI ('Programul de joc').

Oricare participant ('Participant' /'tu'/ 'al tău/a ta') care doreşte să ia parte la prezenta Promoţie este de acord cu: (i) aceste Reguli, (ii) Termenii şi Condiţiile care guvernează utilizarea Site-ului ce poate fi găsit la http://www.pokerstars.ro/poker/room/tos/ ('Termeni şi Condiţii') şi (iii) regulile turneelor, care guvernează participarea în orice turneu pe Site ('Reguli turnee') şi care pot fi găsite aici http://www.pokerstars.ro/poker/tournaments/rules/)  şi sunt de acord să le respecte în mod necondiţionat, pentru a putea participa în această Promoţie. 

1. Detaliile Promoţiei

1.1 Această Promoţie se va derula în perioada 11 noiembrie 2013 - 31 decembrie 2015 ('Durata').

1.2 Pentru a participa în această Promoţie şi a primi un Cadou, trebuie mai întâi să fi primit o invitaţie personală de la PokerStars, prin e-mail sau prin mesaj trimis prin intermediul Programului de joc. Cei invitaţi, şi care doresc să participe, vor trebui să efectueze o depunere eligibilă de minimum $10 în contul lor PokerStars, în maximum 5 zile de la primirea invitaţiei. După efectuarea acestei depuneri eligibile, trebuie introdus manual codul de bonus 'WINNER'. Participantul, după ce depune cei $10 şi introduce codul de bonus, va fi introdus în Promoţie, în care i se garantează primirea a unuia dintre următoarele Cadouri:

  1. O Recompensă cash instant de $10, $20, $50 sau $100. Acest Cadou cash instant va fi depus în contul Participantului, pentru uz imediat.
  2. Unul, două, cinci sau zece bilete pentru Turnee Multi Table, fiecare cu o valoare de $11. Acest(e) bilet(e) poate (pot) fi utilizat(e) pentru a juca în orice turneu Multi-Table PokerStars cu un buy-in cash de o valoare egală cu valoarea biletului.

2. Eligibilitate

2.1 Toţi Participanţii trebuie să aibă 18 ani sau să vârsta majoră aplicabilă în jurisdicţia în care locuiesc (care e mai mare) pentru a participa la Promoţie. Ţi se poate cere în orice moment să furnizezi către PokerStars sau către terţa parte desemnată dovada vârstei şi/sau a identităţii şi eşti obligat, la cerere, să poţi prezenta un paşaport valabil sau alt act de identitate cu fotografie, pentru a-ţi verifica vârsta şi/sau identitatea, până la satisfacţia rezonabilă a PokerStars. Oricare Participant care nu poate prezenta asemenea documente până la satisfacerea rezonabilă a PokerStars, va fi exclus în mod automat din Promoţie şi îşi poate pierde toate privilegiile, premiile sau fondurile care au fost obţinute de sau atribuite către acel Participant în legătură cu prezenta, fără niciun fel de compensaţie.

2.2 Fiecare Participant trebuie să fie persoana al cărei nume apare în contul PokerStars de pe Site ('Cont jucător'), care s-a înscris pentru a participa în Promoţie, ca persoana care participă în realitate în Promoţie. Prin participarea în prezenta Promoţie, confirmi PokerStars că numele şi adresa ta, aşa cum sunt înregistrate în Contul tău de Jucător, sunt corecte şi la zi. Dacă nu poţi furniza o dovadă valabilă a numelui şi adresei tale până la satisfacţia rezonabilă a PokerStars, vei fi exclus sau descalificat din Promoţie. 

2.3 Angajaţii şi rudele angajaţilor PokerStars şi orice entităţi afiliate sau legate de PokerStars nu au dreptul de a participa la Promoţie. În acest sens, termenul 'rudă' va însemna soţ (soţie), partener, părinte, copil sau frate (soră) şi 'afiliat' va include dar nu va fi limitat la persoanele care coabitează cu un asemenea angajat.

2.4 Această Promoţie se adresează doar jucătorilor PokerStars.ro care au primit o invitaţie personală din partea PokerStars. Jucătorii din Statele Unite ale Americii nu vor fi invitaţi şi nici nu li se va permite să participe.

3. Comportamentul Participanţilor

3.1 Poţi avea doar un singur Cont de Jucător la PokerStars şi trebuie să utilizezi acel Cont de Jucător pentru a participa în Promoţie. Mai mult, nu trebuie să permiţi unei alte persoane să participe în Promoţie prin intermediul Contului tău de Jucător. 

3.2 Dacă PokerStars ia cunoştinţă de orice fraudă, înşelătorie, comportament neadecvat, lipsă de onestitate sau altă acţiune similară privind participarea ta în Promoţie sau acolo unde tu încalci aceste Reguli, sau Termenii şi Condiţiile, atunci PokerStars îşi rezervă dreptul absolut de a te descalifica în mod automat sau de a invalida participarea ta. Dacă frauda, înşelăciunea, comportamentul nepotrivit, lipsa de onestitate sau o altă acţiune este descoperită doar după atribuirea premiului, ţi se va cere să îl returnezi (sau să oferi compensaţii) către PokerStars imediat după notificarea din partea PokerStars.

3.3 Pe toată Durata, Participanţilor le vor fi impuse reguli stricte de comportament de către PokerStars şi/sau persoanele sale desemnate. PokerStars îşi rezervă dreptul de a lua orice măsură pe care o consideră necesară împotriva oricărui Participant care încalcă prezentele Reguli, Termenii şi Condiţiile sau Termenii Turneului şi/sau acţionează în mod înşelător sau lipsit de onestitate în ceea ce priveşte Promoţia şi o asemenea măsură poate include dar nu se va limita la excluderea, suspendarea sau descalificarea din Promoţie şi/sau din Programul de joc, confiscarea oricărui premiu sau recompensă ce a fost alocată şi/sau care în mod normal ar fi alocată Participantului. Decizia despre ce activitate sau comportament constituie o încălcare a prezentelor Reguli sau a Promoţiei sau ce constituie un act de înşelătorie sau lipsă de onestitate în legătură cu orice comportament din partea unui Participant, în timp ce participă în prezenta Promoţie, cade doar în sarcina PokerStars, la propria sa discreţie.

4. Premii

4.1 Fiecare Participant va primi un Cadou garantat, cu o valoare între $10 şi $110.

4.2 Aceste Cadouri vor fi atribuite Participanţilor în mod aleator, fiecare dintre Participanţi urmând să primească un Cadou în mod garantat. Cadourile vor fi distribuite în conformitate cu următorul Program de Recompense:

Tipul recompenseiValoarea recompenseiŞansele de primire
$10 cash instant $10 25%
$20 cash instant $20 20%
$50 cash instant $50 4%
$100 cash instant $100 1%
Bilet turneu de $11 $11 25%
2 bilete de turneu de $11 $22 20%
5 bilete de turneu de $11 $55 4%
10 bilete de turneu de $11 $110 1%
Şansele generale de a primi o recompensă 1 din 1 (100%)

4.3 Pentru evitarea oricăror neînţelegeri, Cadourile sunt netransferabile şi nu pot fi date, trimise, transferate sau vândute unei (unor) alte persoane.

4.4 Pentru evitarea oricăror neînţelegeri, Premiile Principale şi/sau toate celelalte articole care pot fi oferite în cadrul Promoţiei ('Cadouri') sunt netransferabile şi nu pot fi date, trimise, transferate, vândute sau schimbate cu nicio altă persoană. Nerevendicarea Premiului Principal şi/sau a Cadoului poate duce la alocarea acestuia către o terţă parte.

4.5 Pentru a evita orice îndoială, nu există nicio o cerinţă impusă Participanţilor de a paria vreo parte din suma depusă în legătură cu această Promoţie. Această depunere poate fi retrasă de către Participant fără deduceri şi fără a exclude Participantul din Promoţie.

4.6 Pot exista termeni şi condiţii adiţionale impuse de furnizorul Premiului Principal şi/sau al Cadoului ('Reguli ale Terţei Părţi') cu care trebuie să te conformezi pentru a te bucura de Premiul Principal/Cadou, iar PokerStars nu va fi responsabil de încălcarea unor asemenea Reguli ale Terţei Părţi. În plus, ţi se poate solicita să devii parte dintr-un acord separat cu PokerStars cu privire la condiţiile care guvernează acordarea şi/sau utilizarea Premiului Principal şi/sau a Cadoului. Încălcarea acestor condiţii poate duce la pierderea Premiului Principal/Cadoului. 

4.7 Câştigătorii nu au dreptul şi nu sunt autorizaţi în niciun fel să angajeze PokerStars în niciun contract, cheltuială sau cost întâlnit fără a primi în avans acceptul scris relevant.

4.8 Niciun Premiu Principal sau Cadou nu va fi oferit Participanţilor care, din orice motiv, nu au dreptul prin lege să primească şi/sau să utilizeze Premiul Principal/Cadoul sau acolo unde furnizarea Premiului Principal/Cadoului către Participant ar fi ilegală.

4.9 Participantul, la primirea unui Premiu Principal/Cadou ca parte din această Promoţie, este unicul responsabil de plata taxelor sau a comisioanelor care pot fi percepute de către autoritatea relevantă în legătură cu primirea de către ei a Premiului Principal/Cadoului, în conformitate cu legile aplicabile. 

4.10 În cazul în care vei avea dreptul de a primi vreun Premiu Principal/Cadou în cadrul acestei Promoţii, te vom notifica fără întârziere şi, în orice caz, vei primi Premiul Principal/Cadoul în maximum 30 (treizeci) de zile de la finalizarea Promoţiei. Cu toate acestea, te rugăm să reţii că un element al unui premiu poate fi legat de un eveniment care va avea loc la o dată ulterioară şi, ca atare, nu vei putea utiliza Premiul Principal/Cadoul până la această dată din viitor. 

4.11 Tuturor Participanţilor li se va permite, în orice moment, să solicite şi să primească o listă a Numelor de utilizator PokerStars şi a Recompenselor primite pe toată Durata. În acelaşi timp, toţi Participanţii sunt de acord ca Numele de utilizator PokerStars şi Recompensa să fie furnizate în legătură cu orice asemenea solicitare.

5. Sănătate şi siguranţă

5.1 Trebuie să te supui tuturor liniilor directoare şi/sau instrucţiunilor privind sănătatea şi siguranţa, aşa cum pot fi date de către PokerStars sau de care altfel ar trebui să fii ţii cont în legătură cu participarea ta în prezenta Promoţie şi să aderi la orice cerinţe aplicabile legal şi conform reglementărilor, aşa cum este necesar. În cazul în care nu te conformezi cu oricare dintre directivele emise, poţi fi descalificat din Promoţie.

5.2 Tu trebuie să întreprinzi paşii necesari în mod rezonabil pentru a-ţi asigura sănătatea şi siguranţa atunci când participi în orice evenimente sau activităţi care fac parte din Promoţie sau din Premiu. Orice comportament sau acţiune din partea ta pe care PokerStars o consideră a prezenta orice risc medical, de securitate sau siguranţă (incluzând, fără a se limita la, orice comportament abuziv, fizic sau psihologic) va conduce la descalificarea ta imediată.

5.3 Eşti obligat să întreprinzi paşii necesari în mod rezonabil pentru a-ţi asigura standardele de siguranţă pentru participarea în Promoţie şi recunoşti că participarea în Promoţie are loc pe riscul tău.

5.4 Trebuie să notifici PokerStars cu privire la orice probleme medicale sau de altă natură care pot face ca participarea ta în Promoţie să devină nepotrivită imediat ce tu devii conştient(ă) de o asemenea problemă. PokerStars îşi rezervă dreptul de a anula locul tău în Promoţie sau atribuirea Premiului către tine (dacă este cazul), fără răspundere sau compensaţii dacă, în opinia sa, te poţi expune pe tine sau pe alţii riscului de îmbolnăvire sau rănire sau riscului de anulare, deranjare sau scurtare a Promoţiei.

6. Limitări ale responsabilităţii

6.1 Prin participarea în Promoţie, eşti de acord să eliberezi, să descarci şi să menţii PokerStars în afara oricărui risc, la fel ca şi pe reprezentanţii săi legali, afiliaţii, subsidiarii, agenţii şi responsabilii, directorii, angajaţii şi agenţii săi, în privinţa oricăror costuri, pierderi legate de cheltuieli, acţiuni sau proceduri aduse de către tine (sau orice altă terţă parte în numele tău) ('Revendicări'), ca un rezultat al participării tale în prezenta Promoţie şi/sau a Premiului care îţi poate fi atribuit în urma prezentei şi PokerStars exclude în totalitate orice răspundere în legătură cu asemenea Revendicări (altele decât plata oricăror costuri şi cheltuieli prezentate în mod specific ca parte din Premiu (dacă este cazul) cu privire la prezenta Promoţie). Această limitare nu include nicio răspundere din partea PokerStars către tine pentru: (i) neglijenţă; (ii) moarte sau rănire survenită din neglijenţa PokerStars sau a angajaţilor săi; (iii) prezentare incorectă frauduloasă sau (iv) orice răspundere care nu poate fi exclusă sau limitată prin legea aplicabilă.

6.2 Atât cât permite clauza 7.1 de mai sus, recunoşti şi eşti de acord că, atât cât permite legea aplicabilă, indiferent de forma acţiunii, fie în contract, pierdere sau în alt fel, în niciun caz PokerStars sau afiliaţii săi, incluzând, fără limitare, ofiţerii, directorii, angajaţii, succesorii şi împuterniciţii săi, nu vor fi răspunzători faţă de tine sau orice altă terţă parte pentru: (i) orice pierderi indirecte, speciale, exemplare, punitive, accidentale, derivate (incluzând,dar fără a se limita la, pierderi datorate întreruperii afacerilor, pierderi de afaceri şi de alte profituri, pierderi de programe, cost pentru înlocuire echipamente sau software sau pierderi de înregistrări, informaţii sau date) sau orice alte pierderi izvorâte în orice mod din sau în legătură cu participarea ta în prezenta Promoţie (sau incapacitatea de a participa), chiar dacă PokerStars a fost avertizată despre posibilitatea unor asemenea pierderi sau (ii) orice revendicare pusă pe baza erorilor, omisiunilor sau altor inadvertenţe în Promoţie.

6.3 PokerStars nu va fi răspunzător în faţa ta de îndeplinirea oricăror obligaţii ale sale bazate pe Promoţie sau legate de Premiul Principal/Cadou acolo unde nu poate să o facă datorită unor circumstanţe aflate în afara controlului său rezonabil, iar în timp ce PokerStars poate încerca să ofere un Premiu Principal/Cadou alternativ, nu i se pot cere compensaţii faţă de vreun Participant, acolo unde nu o poate face.

6.4 Prin prezenta eşti de acord să protejezi PokerStars, reprezentanţii săi legali, afiliaţii, subsidiarii, agenţii şi ofiţeri, directori, angajaţi împotriva tuturor costurilor, pierderilor, pagubelor, cheltuielilor şi răspunderilor (inclusiv a pierderilor de reputaţie şi bună voinţă şi comisioane consilieri profesionali) suferite de PokerStars ca rezultat al unei încălcări din partea ta a obligaţiilor tale izvorâte din aceste Reguli, Termeni şi Condiţii sau Reguli ale Turneului sau legate de nerespectarea de către tine a oricăror instrucţiuni date de către PokerStars sau în legătură cu orice problemă privind participarea ta în Promoţie.

7. Diverse

7.1 În caz de dispute sau neînţelegeri privind orice aspect al prezentei Promoţii, incluzând, dar fără a se limita la, toate problemele legate de atribuirea Premiului Principal/Cadourilor, eligibilitatea unui Participant de a participa în Promoţie, comportamentul Participantului, aceste Reguli şi Termeni şi Condiţii şi/sau Termeni ai Turneului, decizia finală va aparţine PokerStars şi orice decizie din partea PokerStars va fi finală şi obligatorie pentru tine şi nu va face obiectul apelului de către tine sau de către orice altă terţă parte.

7.2 În cazul în care aceste Reguli spun că va fi necesară utilizarea unui grup de arbitri pentru a determina un câştigător pe baza unor analize sau interpretări subiective, vom numi o persoană independentă în grupul de arbitri.

7.3 Prin participarea în Promoţie, acorzi prin prezenta dreptul PokerStars de a utiliza numele tău, aparenţa, vocea şi imaginea în campanii de marketing şi de promovare în orice mass media, fără compensaţii şi tu renunţi în mod explicit la orice revendicări sau la dreptul de a întreprinde orice acţiune împotriva PokerStars izvorâtă în orice fel dintr-o asemenea utilizare.

7.4 Aceste Reguli, Termeni şi Condiţii, precum şi Regulile Turneului reprezintă întregul acord între tine şi PokerStars legat de Promoţie şi preced toate reprezentările, acordurile, negocierile sau înţelegerile anterioare (fie verbale sau în scris) între PokerStars şi tine. În afară de cazul în care sunt stabilite în mod specific în prezenta, toate condiţiile, garanţiile, reprezentările şi termenii (fie exprimate sau implicate de lege) sunt complet excluse. Lipsa de valabilitate, ilegalitatea sau inaplicabilitatea în întregime sau în parte a acestor Reguli nu împiedică şi nu afectează continuarea în forţă a restului Regulilor.

7.5 PokerStars îşi rezervă dreptul, în orice moment, să modifice aceste Reguli, Termeni şi Condiţii şi/sau Termeni ai Turneului la propria discreţie, inclusiv să anuleze, să modifice sau să suspende Promoţia, în cazul în care, la propria discreţie, PokerStars consideră că Promoţia nu poate fi derulată aşa cum este specificat. Orice schimbări ale Promoţiei vor fi făcute pe Site şi continuarea participării tale în Promoţie va fi considerată ca o acceptare a oricăror schimbări, modificări sau transformări propuse.

7.6 Regulile şi alte probleme legate de acesta va fi guvernat şi interpretat în concordanţă cu legile din România. Prin prezenta eşti de acord irevocabil că judecătoriile relevante din România vor avea jurisdicţie exclusivă în legătură cu orice plângere, dispută sau diferenţă privind această Promoţie şi orice problemă care apare acolo şi irevocabil să renunţi la orice drept asupra unei acţiuni aduse în acea curte, sau să pretinzi că acţiunea a fost adusă în faţa unui for inconvenient sau că acea curte nu are jurisdicţie. Nimic din această clauză nu va limita dreptul PokerStars de a te acţiona în justiţie în orice alt tribunal de competenţă, iar acţionarea în justiţie în una sau mai multe tribunale nu va împiedica acţionarea în justiţie în orice alte jurisdicţii, fie concurente sau nu, până la limita permisă de legea unei asemenea jurisdicţii.

Înapoi la pagina principală.

Dacă ai întrebări în legătură cu promoţia Cadou instant de până la $100, ne poţi contacta la adresa de e-mail support@pokerstars.ro.

Casierie pentru mobil

Chip Stack

Încarcă-ţi contul PokerStars direct de pe dispozitivul tău Android sau iOS, cu ajutorul Casieriei Web. Aceasta face jocul de poker în aplicaţia on the PokerStars Mobile Poker mai uşor ca niciodată!

Bonus la prima depunere

First Deposit Bonus

Toţi jucătorii care fac prima lor depunere se califică pentru bonusul PokerStars de 100% la depunere, în limita a $600.

Sunday Million

Sunday Million

Sunday Million este cel mai mare turneu săptămânal de poker online, cu un fond garantat de premii de $1.000.000!