Poker oriunde: Termeni & Condiţii

Cele ce urmează sunt regulile ('Reguli') promoţiei 'Poker oriunde' ('Promoţia'), aşa cum este organizată de către operatorul ('PokerStars'/'noi'/ 'a noastră/al nostru') site-ului de internet aflat la adresa www.pokerstars.ro şi a site-urilor sale afiliate ('Site-ul'), precum şi al programului de joc PokerStars GUI ('Programul de joc'). 

Oricare participant ('Participant' /'tu'/ 'al tău/a ta') care doreşte să ia parte la prezenta Promoţie este de acord cu: (i) aceste Reguli, (ii) Termenii şi Condiţiile care guvernează utilizarea Site-ului ce poate fi găsit la http://www.pokerstars.ro/poker/room/tos/ ('Termeni şi Condiţii') şi (iii) regulile turneelor, care guvernează participarea în orice turneu pe Site ('Reguli turnee') şi care pot fi găsite aici /poker/tournaments/rules/)  şi sunt de acord să le respecte în mod necondiţionat, pentru a putea participa în această Promoţie.

1. Detaliile Promoţiei

1.1 Această Promoţie se va derula în perioada 7 - 31 iulie 2013 ('Durata').

1.2 Pentru a participa în Promoţie cu şansa de a câştiga, trebuie să:

 1. descarci aplicaţia PokerStars Mobile Poker ('Aplicaţie PS Dispozitiv') din App Store folosind o tabletă/dispozitiv mobil compatibil ('Dispozitiv') sau de pe unul dintre site-urile PokerStars, în cazul utilizării unui Dispozitiv Android;
  şi
 2. joci şi să câştigi un total de minimum 10 (zece) VPP-uri (VIP Player Points) pentru jocuri pe bani reali jucate cu Aplicaţia PokerStars Dispozitiv într-o perioadă de 24 de ore, între 00:00 şi 23:59 ET.

Odată ce obţii cele 10 (sau mai multe) VPP-uri în perioada specificată, vei intra automat într-o tombolă, cu şansa de a câştiga premiul cel mare de $1.000 (o mie de dolari SUA) ('Premiul Principal'). În fiecare zi for exista câte 2 (doi) câştigători ai Premiului Principal. 

1.4 Premiile celorlalţi câştigători vor fi, de asemenea, disponibile aşa cum este stabilit în Clauza 4 de mai jos. 

2.1 Trebuie să ai 18 ani sau să ai vârsta majoră aplicabilă în jurisdicţia în care locuieşti (care e mai mare) pentru a participa la Promoţie. Ţi se poate cere în orice moment să furnizezi către PokerStars sau către terţa parte desemnată dovada vârstei şi/sau a identităţii şi eşti obligat, la cerere, să poţi prezenta un paşaport valabil sau alt act de identitate cu fotografie, pentru a-ţi verifica vârsta şi/sau identitatea, până la satisfacţia rezonabilă a PokerStars. Dacă nu poţi prezenta asemenea documente până la satisfacerea rezonabilă a PokerStars, vei fi exclus în mod automat din Promoţie şi ţi se va cere să renunţi la toate privilegiile, premiile sau fondurile care au fost obţinute de sau atribuite către tine în legătură cu prezenta, fără niciun fel de compensaţie din partea noastră.

2.2 Ai voie să ai doar 1 (unu) cont de jucător în Programul de joc ('Cont de jucător') şi poţi juca utilizând doar Contul tău de jucător. În nicio circumstanţă nimeni altcineva, în afară de tine, nu are permisiunea de a juca pentru tine sau în numele tău folosind Contul tău de jucător.

2.3 Trebuie să te asiguri că numele tău real se potriveşte cu cel utilizat în Contul tău de jucător şi participând în această Promoţie, confirmi prin prezenta în faţa PokerStars că:

 1. tu eşti persoana numită în Contul tău de jucător, care participă în Promoţie
  şi
 2. numele şi adresa ta, aşa cum sunt înregistrate în Contul tău de jucător, sunt corecte şi actuale.

Dacă nu poţi furniza o dovadă valabilă a numelui şi adresei tale până la satisfacţia rezonabilă a PokerStars, vei fi exclus sau descalificat din Promoţie. 

2.4 Angajaţii şi rudele angajaţilor PokerStars şi orice entităţi afiliate sau legate de PokerStars nu au dreptul de a participa la Promoţie. În acest sens, termenul 'rudă' va însemna soţ (soţie), partener, părinte, copil sau frate (soră) şi 'afiliat' va include dar nu va fi limitat la persoanele care coabitează cu un asemenea angajat.

3. Comportamentul Participanţilor

3.1 Dacă PokerStars ia cunoştinţă de orice fraudă, înşelătorie, comportament neadecvat, lipsă de onestitate sau altă acţiune similară privind participarea ta în Promoţie sau acolo unde tu încalci aceste Reguli, sau Termenii şi Condiţiile, atunci PokerStars îşi rezervă dreptul absolut de a te descalifica în mod automat sau de a invalida participarea ta. Dacă frauda, înşelăciunea, comportamentul nepotrivit, lipsa de onestitate sau o altă acţiune este descoperită doar după atribuirea premiului, ţi se va cere să îl returnezi (sau să oferi compensaţii) către PokerStars imediat după notificarea din partea PokerStars.

3.2 Pe toată Durata, Participanţilor le vor fi impuse reguli stricte de comportament de către PokerStars şi/sau persoanele sale desemnate. PokerStars îşi rezervă dreptul de a lua orice măsură pe care o consideră necesară împotriva oricărui Participant care încalcă prezentele Reguli, Termenii şi Condiţiile sau Termenii Turneului şi/sau acţionează în mod înşelător sau lipsit de onestitate în ceea ce priveşte Promoţia şi o asemenea măsură poate include dar nu se va limita la excluderea, suspendarea sau descalificarea din Promoţie şi/sau din Programul de joc, confiscarea oricărui premiu sau recompensă ce a fost alocată şi/sau care în mod normal ar fi alocată Participantului. Decizia despre ce activitate sau comportament constituie o încălcare a prezentelor Reguli sau a Promoţiei sau ce constituie un act de înşelătorie sau lipsă de onestitate în legătură cu orice comportament din partea unui Participant, în timp ce participă în prezenta Promoţie, cade doar în sarcina PokerStars, la propria sa discreţie.

4. Premii

4.1 Selectăm în mod aleator 2 (doi) Câştigători pe zi ('Câştigători'), care vor câştiga Premiul Principal zilnic de $1.000
(o mie de dolari SUA), care va fi depus în Contul de jucător al fiecărui Câştigător.

4.2 Pe lângă Premiul Principal, vom selecta în mod aleator, în fiecare zi:

 1. 30 (treizeci) de jucători care vor câştiga fiecare câte $100 (o sută de dolari SUA)
  şi
 2. alţi 500 (cinci sute) de jucători care vor primi fiecare câte $10 (zece) dolari SUA.

4.3 Poţi câştiga doar 1 (unu) Premiu (aşa cum este definit în Clauza 4.4 de mai jos) din fiecare categorie de premii, aşa cum sunt stabilite în Clauza 4.1 – 4.2 de mai sus, cu condiţia câştigării necesarului de 10 (zece) VPP în cadrul perioadei stabilite în Clauza 1.2 de mai sus. Cu toate acestea, reţine că odată ce câştigi un Premiu dintr-o anumită categorie, nu vei mai putea câştiga niciun alt premiu din aceeaşi categorie pentru tot restul Duratei. De exemplu, dacă ai câştigat Premiul Principal, nu vei mai pitea câştiga un alt Premiu Principal pentru restul Duratei, dar vei fi eligibil pentru a primi Premii din celelalte categorii, pentru restul jucătorilor, aşa cum sunt specificate în Clauza 4.2(a) sau (b) de mai sus.

4.4 Pentru evitarea oricăror neînţelegeri, Premiile Principale şi/sau toate celelalte articole care pot fi oferite în cadrul Promoţiei (colectiv numite 'Premii') sunt netransferabile şi nu pot fi date, trimise, transferate, vândute sau schimbate cu nicio altă persoană. Ca o alternativă pentru Premiul Principal, PokerStars îl poate schimba pe acesta cu un iPad 4, la cererea Câştigătorului. O asemenea solicitare va fi făcută în maximum 48 de ore de la primirea notificării privind câştigul, prin e-mail la Support@pokerstars.ro. iPad-ul va fi livrat jucătorilor în maximum 28 de zile.

4.5 Câştigătorii nu au dreptul şi nu sunt autorizaţi în niciun fel să angajeze PokerStars în niciun contract, cheltuială sau cost întâlnit fără a primi în avans acceptul scris relevant.

4.6 Niciun Premiu nu va fi oferit Participanţilor care, din orice motiv, nu au dreptul prin lege să primească şi/sau să utilizeze Premiul sau acolo unde furnizarea Premiului către Participant ar fi ilegală.

4.7 Participantul, la primirea unui Premiu ca parte din această Promoţie, este unicul responsabil de plata taxelor sau a comisioanelor care pot fi percepute de către autoritatea relevantă în legătură cu primirea de către ei a Premiului, în conformitate cu legile aplicabile. 

4.8 În cazul în care ai dreptul să primeşti un Premiu în cadrul acestei Promoţii, te vom notifica fără întârziere. Toate Premiile în bani vor fi plătite în Contul de jucător aplicabil în nu mai mult de 7 (şapte) zile de la finalizarea tombolei zilnice.

5. Sănătate şi siguranţă

5.1 Trebuie să te supui tuturor liniilor directoare şi/sau instrucţiunilor privind sănătatea şi siguranţa, aşa cum pot fi date de către PokerStars sau de care altfel ar trebui să fii ţii cont în legătură cu participarea ta în prezenta Promoţie şi să aderi la orice cerinţe aplicabile legal şi conform reglementărilor, aşa cum este necesar. În cazul în care nu te conformezi cu oricare dintre directivele emise, poţi fi descalificat din Promoţie.

5.2 Tu trebuie să întreprinzi paşii necesari în mod rezonabil pentru a-ţi asigura sănătatea şi siguranţa atunci când participi în orice evenimente sau activităţi care fac parte din Promoţie sau din Premiu. Orice comportament sau acţiune din partea ta pe care PokerStars o consideră a prezenta orice risc medical, de securitate sau siguranţă (incluzând, fără a se limita la, orice comportament abuziv, fizic sau psihologic) va conduce la descalificarea ta imediată.

6. Limitări ale responsabilităţii

6.1 Prin participarea în Promoţie, eşti de acord să eliberezi, să descarci şi să menţii PokerStars în afara oricărui risc, la fel ca şi pe reprezentanţii săi legali, afiliaţii, subsidiarii, agenţii şi responsabilii, directorii, angajaţii şi agenţii săi, în privinţa oricăror costuri, pierderi legate de cheltuieli, acţiuni sau proceduri aduse de către tine (sau orice altă terţă parte în numele tău) ('Revendicări'), ca un rezultat al participării tale în prezenta Promoţie şi/sau a Premiului care îţi poate fi atribuit în urma prezentei şi PokerStars exclude în totalitate orice răspundere în legătură cu asemenea Revendicări (altele decât plata oricăror costuri şi cheltuieli prezentate în mod specific ca parte din Premiu (dacă este cazul) cu privire la prezenta Promoţie). Această limitare nu include nicio răspundere din partea PokerStars către tine pentru: (i) neglijenţă; (ii) moarte sau rănire survenită din neglijenţa PokerStars sau a angajaţilor săi; (iii) prezentare incorectă frauduloasă sau (iv) orice răspundere care nu poate fi exclusă sau limitată prin legea aplicabilă.

6.2 Atât cât permite clauza 6.1 de mai sus, recunoşti şi eşti de acord că, atât cât permite legea aplicabilă, indiferent de forma acţiunii, fie în contract, pierdere sau în alt fel, în niciun caz PokerStars sau afiliaţii săi, incluzând, fără limitare, ofiţerii, directorii, angajaţii, succesorii şi împuterniciţii săi, nu vor fi răspunzători faţă de tine sau orice altă terţă parte pentru: (i) orice pierderi indirecte, speciale, exemplare, punitive, accidentale, derivate (incluzând,dar fără a se limita la, pierderi datorate întreruperii afacerilor, pierderi de afaceri şi de alte profituri, pierderi de programe, cost pentru înlocuire echipamente sau software sau pierderi de înregistrări, informaţii sau date) sau orice alte pierderi izvorâte în orice mod din sau în legătură cu participarea ta în prezenta Promoţie (sau incapacitatea de a participa), chiar dacă PokerStars a fost avertizată despre posibilitatea unor asemenea pierderi sau (ii) orice revendicare pusă pe baza erorilor, omisiunilor sau altor inadvertenţe în Promoţie.

6.3 PokerStars nu va fi răspunzător în faţa ta de îndeplinirea oricăror obligaţii ale sale bazate pe Promoţie sau legate de Premiu acolo unde nu poate să o facă datorită unor circumstanţe aflate în afara controlului său rezonabil, iar în timp ce PokerStars poate încerca să ofere un Premiu alternativ, nu i se pot cere compensaţii faţă de vreun Participant, acolo unde nu o poate face.

6.4 Prin prezenta eşti de acord să protejezi PokerStars, reprezentanţii săi legali, afiliaţii, subsidiarii, agenţii şi ofiţeri, directori, angajaţi împotriva tuturor costurilor, pierderilor, pagubelor, cheltuielilor şi răspunderilor (inclusiv a pierderilor de reputaţie şi bună voinţă şi comisioane consilieri profesionali) suferite de PokerStars ca rezultat al unei încălcări din partea ta a obligaţiilor tale izvorâte din aceste Reguli, Termeni şi Condiţii sau Reguli ale Turneului sau legate de nerespectarea de către tine a oricăror instrucţiuni date de către PokerStars sau în legătură cu orice problemă privind participarea ta în Promoţie.

7. Diverse

7.1 În caz de dispute sau neînţelegeri privind orice aspect al prezentei Promoţii, incluzând, dar fără a se limita la, toate problemele legate de atribuirea Premiilor, eligibilitatea unui Participant de a participa în Promoţie, comportamentul Participantului, aceste Reguli şi Termeni şi Condiţii şi/sau Termeni ai Turneului, decizia finală va aparţine PokerStars şi orice decizie din partea PokerStars va fi finală şi obligatorie pentru tine şi nu va face obiectul apelului de către tine sau de către orice altă terţă parte.

7.2 În cazul în care aceste Reguli spun că va fi necesară utilizarea unui grup de arbitri pentru a determina un câştigător pe baza unor analize sau interpretări subiective, vom numi o persoană independentă în grupul de arbitri.

7.3 Prin participarea în Promoţie, acorzi prin prezenta dreptul PokerStars de a utiliza numele tău, aparenţa, vocea şi imaginea în campanii de marketing şi de promovare a Promoţiei în orice mass media, fără compensaţii şi tu renunţi în mod explicit la orice revendicări sau la dreptul de a întreprinde orice acţiune împotriva PokerStars izvorâtă în orice fel dintr-o asemenea utilizare.

7.4 Aceste Reguli, Termeni şi Condiţii, precum şi Regulile Turneului reprezintă întregul acord între tine şi PokerStars legat de Promoţie şi preced toate reprezentările, acordurile, negocierile sau înţelegerile anterioare (fie verbale sau în scris) între PokerStars şi tine. În afară de cazul în care sunt stabilite în mod specific în prezenta, toate condiţiile, garanţiile, reprezentările şi termenii (fie exprimate sau implicate de lege) sunt complet excluse. Lipsa de valabilitate, ilegalitatea sau inaplicabilitatea în întregime sau în parte a acestor Reguli nu împiedică şi nu afectează continuarea în forţă a restului Regulilor.

7.5 PokerStars îşi rezervă dreptul, în orice moment, să modifice aceste Reguli, Termeni şi Condiţii şi/sau Termeni ai Turneului la propria discreţie, inclusiv să anuleze, să modifice sau să suspende Promoţia, în cazul în care, la propria discreţie, PokerStars consideră că Promoţia nu poate fi derulată aşa cum este specificat. Orice schimbări ale Promoţiei vor fi făcute pe Site şi continuarea participării tale în Promoţie va fi considerată ca o acceptare a oricăror schimbări, modificări sau transformări propuse.

7.6 Regulile şi alte probleme legate de acesta va fi guvernat şi interpretat în concordanţă cu legile din România. Prin prezenta eşti de acord irevocabil că judecătoriile relevante din România vor avea jurisdicţie exclusivă în legătură cu orice plângere, dispută sau diferenţă privind această Promoţie şi orice problemă care apare acolo şi irevocabil să renunţi la orice drept asupra unei acţiuni aduse în acea curte, sau să pretinzi că acţiunea a fost adusă în faţa unui for inconvenient sau că acea curte nu are jurisdicţie. Nimic din această clauză nu va limita dreptul PokerStars de a te acţiona în justiţie în orice alt tribunal de competenţă, iar acţionarea în justiţie în una sau mai multe tribunale nu va împiedica acţionarea în justiţie în orice alte jurisdicţii, fie concurente sau nu, până la limita permisă de legea unei asemenea jurisdicţii.

Dacă ai întrebări despre promoţia Poker oriunde, ne poţi contacta la adresa support@pokerstars.ro.

Casierie pentru mobil

Chip Stack

Încarcă-ţi contul PokerStars direct de pe dispozitivul tău Android sau iOS, cu ajutorul Casieriei Web. Aceasta face jocul de poker în aplicaţia on the PokerStars Mobile Poker mai uşor ca niciodată!

Bonus la prima depunere

First Deposit Bonus

Toţi jucătorii care fac prima lor depunere se califică pentru bonusul PokerStars de 100% la depunere, în limita a $600.

Sunday Million

Sunday Million

Sunday Million este cel mai mare turneu săptămânal de poker online, cu un fond garantat de premii de $1.000.000!