Condiţii de intrare VIP Club Live:

Aceste condiţii de intrare ('Condiţii de intrare') se aplică evenimentelor live organizate de PokerStars VIP Club Live, precum şi oricăror altor evenimente ulterioare de aceeaşi natură ('Eveniment(e)'). Fiecare eveniment va fi organizat de PokerStars.

Participarea ta la evenimentele VIP Club Live presupune acceptarea integrală a acestor Condiţii de intrare. Înainte de a participa la un Eveniment, ţi se va cere să semnezi un angajament prin care accepţi aceste Condiţii de intrare.

1. Înregistrarea la eveniment

 1. Prin înregistrarea la un eveniment se consideră că participantul ('Tu') acceptă termenii de aderare menţionaţi în prezenta ('Acord').

 2. Toate evenimentele se adresează exclusiv jucătorilor membri ai Clubului VIP, iar pentru a participa este necesară achiziţionarea unui bilet din Magazinul VIP, din programul de joc, cu ajutorul punctelor de fidelitate (FPP).  Biletele se găsesc în categoria 'VIP Club Live', din secţiunea 'Magazin VIP' disponibilă în Casierie.

 3. Numărul de puncte FPP pe care le vei plăti pentru a participa la Eveniment variază în funcţie de nivelul tău VIP. Pentru mai multe informaţii citeşte secţiunea de mai jos:

  Nivel VIPPreţ în FPP
  SilverStar 1.500
  GoldStar 1.350
  PlatinumStar 1.200
  Supernova 1.000
  Supernova Elite GRATIS

2. DETALII EVENIMENTE ŞI CONDIŢII DE PARTICIPARE

 1. Detaliile evenimentelor vor fi publicate cu o (1) lună înaintea începerii, pe pagina principală VIP Club Live. Pentru a participa, trebuie să rezervi un loc cumpărând un bilet pentru Eveniment din Magazinul VIP. Toate rezervările se fac în ordinea solicitării, pe principiul primului venit şi PokerStars nu oferă garanţia că vor exista bilete disponibile la momentul rezervării tale. Mai mult, în caz că doreşti returnarea biletului după ce acesta a fost achiziţionat, nu se permite anularea efectuată cu mai puţin de douăzeci şi patru (24) de ore înaintea începerii Evenimentului. După ce ai cumpărat biletul, numele tău va fi verificat şi adăugat pe lista jucătorilor permişi.

 2. PokerStars solicită un document de identificare emis de guvern (paşaport sau permis de conducere, care să conţină şi o fotografie) pentru a permite intrarea în incinta localului unde se desfăşoară Evenimentul. Numele din documentul de identificare trebuie să fie acelaşi cu cel menţionat în contul tău de jucător de pe Site. Prin participare confirmi că datele personale sunt corecte şi accepţi ca acestea să poată fi procesate de către noi, alţi membri ai noştri sau întregul nostru grup, afiliaţii şi agenţii noştri şi terţe părţi care ne furnizează servicii, în jurisdicţii din afara Insulei Man şi a Zonei Economice Europene. Datele tale personale pot fi folosite de către noi în oricare dintre următoarele scopuri:

  1. pentru a te identifica odată ce ai sosit la Eveniment;
  2. pentru a-ţi trimite ştiri şi informaţii referitoare la evenimente live sau alte materiale promoţionale cu privire la serviciile noastre sau ale afiliaţilor noştri.
  3. pentru a-ţi comunica modul în care poţi intra în posesia premiilor (dacă este cazul) şi
  4. în scopuri administrative interne.
 3. Prin prezenta îţi dai acordul ca PokerStars şi/sau afiliaţii săi să îţi proceseze şi să îţi folosească datele personale în scopurile mai sus menţionate şi, în schimb, Pokerstars se angajează să respecte Politica de Confidenţialitate. De asemenea, agreezi în mod expres şi ca PokerStars să împărtăşească datele tale personale afiliaţilor săi, în scopurile menţionate mai sus. PokerStars sau alţi membri ai grupului său de corporaţii îţi pot trimite ocazional ştiri şi informaţii despre evenimente sau informaţii privind noi servicii şi îţi pot oferi servicii de asistenţă de calitate. Dacă nu doreşti să primeşti informaţii despre promoţiile PokerStars, te poţi dezabona, urmând instrucţiunile din fiecare e-mail de acest gen primit de la PokerStars.

 4. Intrarea şi participarea la Eveniment rămân la propria discreţie a Pokerstars, care îşi rezervă dreptul de a-ţi restricţiona sau interzice participarea la Eveniment, dacă are motive rezonabile să presupună că:

  1. ai încălcat sau ai încercat să încalci oricare dintre termenii sau condiţiile referitoare la Eveniment, conform notificărilor PokerStars sau ale afiliaţilor săi şi/sau
  2. ai acţionat în mod abuziv, ofensator, discreditabil, dacă ai un comportament violent sau dacă ai furnizat informaţii false sau înşelătoare către PokerStars.
 5. Biletul de intrare la Eveniment nu este transferabil, nu poate fi copiat şi poate fi utilizat numai de către tine, după cum este permis în prezentul Acord.

3. Sănătate şi siguranţă

 1. Trebuie să te supui normelor şi instrucţiunilor privind sănătatea şi siguranţa, care reglementează participarea ta la Eveniment, aşa cum pot fi date de către PokerStars sau de localul de desfăşurare al Evenimentului şi ai obligaţia de a adera la orice cerinţe aplicabile legal şi conform reglementărilor, după cum este necesar. Nerespectarea oricăreia dintre indicaţiile date poate aduce după sine eliminarea din incinta desfăşurării Evenimentului şi/sau din Eveniment.

 2. Trebuie să iei toate măsurile de precauţie rezonabile pentru a-ţi garanta sănătatea şi propria siguranţă atunci când participi la un Eveniment şi/sau când iei parte la oricare dintre activităţile care fac parte din Eveniment.  Orice comportament sau acţiune din partea ta pe care PokerStars o consideră a prezenta orice risc medical, de securitate sau siguranţă (incluzând, fără a se limita la, orice comportament abuziv, fizic sau psihologic) va conduce la evacuarea ta din locul de desfăşurare şi interdicţia de a mai participa la Eveniment.

 3. Prin prezenta iei la cunoştinţă şi eşti de acord că participarea ta la Eveniment se face pe propria răspundere. Trebuie să notifici PokerStars cu privire la orice probleme medicale sau de altă natură care pot face ca participarea ta în Eveniment să devină nepotrivită imediat ce tu devii conştient de o asemenea problemă. PokerStars îşi rezervă dreptul de a anula locul tău în Eveniment fără răspundere sau compensaţii dacă, în opinia sa, te poţi expune pe tine sau pe alţii riscului de îmbolnăvire sau rănire sau riscului de anulare, deranjare sau scurtare a Evenimentului.

4. Limitarea responsabilităţii

 1. Prin participarea în Eveniment, eşti de acord să eliberezi, să descarci şi să menţii PokerStars în afara oricărui risc, la fel ca şi pe reprezentanţii săi legali, afiliaţii, subsidiarii, agenţii şi responsabilii, directorii, angajaţii şi agenţii săi, în privinţa oricăror costuri, pierderi legate de cheltuieli, acţiuni sau proceduri aduse de către tine (sau orice altă terţă parte în numele tău) ('Revendicări'), ca un rezultat al participării tale în Eveniment şi/sau a Premiului care îţi poate fi atribuit în urma prezentei şi PokerStars exclude în totalitate orice răspundere în legătură cu asemenea Revendicări (altele decât plata oricăror costuri şi cheltuieli prezentate în mod specific ca parte din Premiu (dacă este cazul) cu privire la prezenta Promoţie). Această limitare nu include nicio răspundere din partea PokerStars către tine pentru: (i) neglijenţă; (ii) moarte sau rănire survenită din neglijenţa Pokerstars sau a angajaţilor săi; (iii) prezentare incorectă frauduloasă sau (iv) orice răspundere care nu poate fi exclusă sau limitată prin legea aplicabilă.

 2. Atât cât permite clauza 4.1 de mai sus, PokerStars nu acceptă nicio obligaţie şi exclude în totalitate despăgubirea in cazul unor pierderi de profit, afaceri, venituri sau economii anticipate sau în cazul unor pierderi de orice natură derivate din acestea, suferite de tine.

 3. PokerStars nu va fi considerat răspunzător pentru nerespectarea vreunei obligaţii referitoare la Eveniment, în cazul în care nu poate face acest lucru ca urmare a circumstanţelor care nu ţin de controlul său şi în timp ce PokerStars poate încerca să programeze alt Eveniment sau să acorde un premiu alternativ (dacă este cazul), nu va fi obligat să îţi plătească niciun alt fel de compensaţii, decât rambursarea numărului exact de puncte FPP utilizate de tine la achiziţionarea biletului la Eveniment.

 4. Prin prezenta eşti de acord să protejezi PokerStars, reprezentanţii săi legali, afiliaţii, agenţiile şi angajaţii acestora, directorii, angajaţii împotriva tuturor revendicărilor, pierderilor, pagubelor, cheltuielilor şi obligaţiilor (inclusiv, dar nu limitat la taxe legale, pierdere de reputaţie şi bună voinţă) suferite de PokerStars, generate de:

  1. încălcarea de către tine (sau de către cineva care te reprezintă) a oricăror obligaţii, reprezentări, garanţii conţinute în acest Acord sau
  2. legate de nerespectarea de către tine a oricăror instrucţiuni date de către PokerStars sau în legătură cu orice problemă privind participarea ta la Eveniment.
  3. orice costuri, revendicări, cheltuieli şi răspunderi (inclusiv, fără limitare la taxe legale şi orice sume de bani plătite la cerere) rezultate din încălcarea ta (sau a altei persoane care te reprezintă) a oricăror reprezentări, garanţii şi/sau obligaţii conţinute în acest Acord.

5. Drepturi asupra materialelor video şi foto

 1. Vei atribui în mod irevocabil către PokerStars şi afiliaţii săi toate drepturile, consimţămintele şi licenţele necesare pentru a fi folosite de PokerStars şi afiliaţii săi la capacitate maximă (inclusiv, nelimitat la a reproduce, a distribui, a publica şi a folosi la crearea de materiale derivate) asupra fotografiilor, imaginii, vocii, numelui, materialelor video şi înregistrărilor audio ale tale, în care apari ca urmare a fotografierii, înregistrării sau difuzării de către sau în beneficiul Pokerstars sau al afiliaţilor săi ('Contribuţia') în univers în mod repetat şi fără a plăti drepturi de autor şi prin toate mijloacele media, cunoscute acum sau dezvoltate sau modificate, în orice program în care ţi-a fost înregistrată contribuţia, cu orice fel de conţinut, inclusiv, nelimitat, legat de orice înregistrare audio-vizuală a Evenimentului creat de PokerStars (sau terţe părţi în beneficiul nostru).  Mai mult, eşti de acord cu producerea şi publicarea materialelor promoţionale referitoare la un Turneu, turnee de poker sau site-uri de poker online asociate cu marca Pokerstars. Eşti de acord cu fotografierea, înregistrarea, difuzarea şi/sau relatarea în timp real a Contribuţiei.

 2. Prin prezenta, eliberezi PokerStars, afiliaţii săi, reprezentanţii permişi de orice plângere, pagubă, responsabilitate, costuri şi cheltuieli generate de orice încălcare a vreunei reguli de confidenţialitate, publicitate sau personalitate pe care o poţi avea sau de abaterea de la drepturile de autor sau alte drepturi de proprietate pe care le deţii, derivate din sau legate de orice utilizare a Contribuţiei sub incidenţa licenţelor şi drepturilor menţionat în prezenta. Conţinutul prezentului comunicat va fi obligatoriu pentru tine, împuterniciţii şi reprezentanţii legali.

 3. Iei la cunoştinţă şi eşti de acord că Pokerstars deţine în exclusivitate toate drepturile, titlurile şi beneficiile, inclusiv, nelimitat, toate drepturile de autor şi alte drepturi de proprietate intelectuală asupra Contribuţiei şi a materialelor derivate din aceasta. În situaţia în care dreptul de proprietate asupra Contribuţiei nu se propagă în mod automat asupra Pokerstars, prin prezenta acorzi PokerStars toate drepturile, titlurile şi beneficiile asupra Contribuţiei şi eşti de acord să execuţi toate documentele în mod rezonabil solicitate de către Pokerstars pentru prezentul Eveniment.

 4. În cazul în care se va naşte necesitatea unor producţii de film şi televiziune, Pokerstars va avea dreptul să editeze, să copieze, să adauge, să extragă, să adapteze sau să traducă Contribuţia la propria discreţie, iar în ceea ce priveşte Contribuţia, cedezi irevocabil beneficiile implicite şi eşti de acord să nu foloseşti nicio prevedere legală, sub numele de 'drepturi morale' sau alte reglementări similare, din nicio jurisdicţie. Eşti de acord că PokerStars şi afiliaţii săi nu intră sub incidenţa niciunei obligaţii de a difuza, expune şi/sau de a exercita în alte moduri drepturile, decât cele menţionate în prezenta.

 5. Garantezi şi eşti de acord că (a) eşti pe deplin îndreptăţit(ă) să acorzi Pokerstars şi afiliaţilor săi drepturile şi licenţele pe care le-ai oferit prin prezenta, (b) nimic din Contribuţie (inflexiunea vocii, gesturi sau alte manifestări) nu va încălca drepturile de autor sau vreun drept al vreunei persoane, nu va încălca vreun contract sau vreo clauză de confidenţialitate, nu va constitui motiv de citaţie la tribunal, nu va fi calomniator sau orientat spre a discredita Pokerstars, alte companii din acelaşi trust sau orice entitate care difuzează materialul şi/sau brandul PokerStars şi (c) toate faptele exprimate prin Contribuţie sunt adevărate şi în măsura în care Contribuţia conţine orice fel de păreri, acestea sunt proprii şi sunt doar rezultatul raţionamentului tău.

 6. De asemenea, toate acordurile care intră sub incidenţa "UK Performers Rights Protection Acts" emise în perioada 1958 - 1972 sau a legislaţiilor similare din alte ţări care fac referire la participarea ta la Eveniment, precum şi la exploatarea Contribuţiei tale, detaliată în prezenta, prin orice mijloace şi prin orice canale media, inclusiv (dar fără a se limita la) toate formele de expunere teatrală, televiziune, internet şi exploatare video sunt respectate prin prezenta şi toate drepturile implicite sunt cedate de către tine către PokerStars şi/sau către oricare altă companie afiliată.

 7. Prin participarea la Eveniment eşti de acord că toate drepturile de autor valabile în întreaga lume aplicabile fotografiilor, filmelor şi/sau materialelor video sau altor tipuri de înregistrări care te reprezintă şi care au fost realizate de către PokerStars (sau de terţe părţi, în beneficiul PokerStars) pe perioada desfăşurării Evenimentului aparţin PokerStars şi/sau oricărei alte companii afiliate.

 8. Garantezi către PokerStars că eşti în măsură de a ceda toate aceste drepturi, că poţi lua la cunoştinţă aceste menţiuni şi, de asemenea, eşti de acord să îndeplineşti orice solicitare rezonabilă a PokerStars pe perioada desfăşurării Evenimentului de a asista la crearea reclamelor, televizarea sau promovarea Evenimentului.

6. Diverse

 1. PokerStars îşi rezervă dreptul de a anula sau modifica orice Eveniment la propria şi absoluta sa discreţie.

 2. PokerStars îşi rezervă dreptul de a refuza oricărei persoane participarea la orice Eveniment. Dacă eşti exclus(ă) dintr-un (1) Eveniment, fie de către PokerStars şi/sau de către proprietarul localului, poţi deveni neeligibil(ă) pentru a intra în oricare alte Evenimente viitoare, organizate de PokerStars sau de companiile din grup.

 3. Orice premiu primit în relaţie cu Evenimentul va fi netransferabil. Câştigătorii sunt responsabili cu plata oricăror taxe, licenţe, înscrieri şi a altor cotizaţii asociate premiilor acordate.

 4. În situaţiile în care există un fond garantat de premii, această garanţie nu se mai aplică în eventualitatea în care participarea jucătorului la orice Eveniment este afectată, ca urmare a acţiunilor sale, a evenimentelor sau accidentelor care nu pot intra în mod rezonabil sub controlul PokerStars şi al afiliaţilor, cum ar fi fenomene ale naturii, inclusiv, dar fără a se limita la incendii, inundaţii, cutremure, furtuni sau alte dezastre naturale; războaie, atacuri teroriste, războaie civile, mişcări civile sau revolte; respectarea voluntară sau obligatorie a oricărei legi (inclusiv neacordarea oricărei licenţe sau consimţământ necesar sau orice modificare a legilor sau a interpretării legilor); incendii, explozii sau pagube provocate de accidente; condiţii meteo nefavorabile.

 5. PokerStars îşi rezervă dreptul de a modifica aceste Condiţii de participare în orice moment; în consecinţă, te rugăm să consulţi varianta cea mai recentă de fiecare dată, înainte de a participa la un Eveniment.

 6. Acordul şi alte probleme legate de acesta va fi guvernat şi interpretat în concordanţă cu legile Insula Man. Fiecare parte este de acord irevocabil ca judecătoriile relevante din Insula Man vor avea jurisdicţie exclusivă în legătură cu orice plângere, dispută sau diferenţă privind Acordul şi orice problemă care apare acolo şi irevocabil să renunţe la orice drept asupra unei acţiuni aduse în acea curte, sau să pretindă că acţiunea a fost adusă în faţa unui for inconvenient, sau că acea curte nu are jurisdicţie. Nimic din această clauză nu va limita dreptul PokerStars de a te acţiona în justiţie în orice alt tribunal de competenţă, iar acţionarea în justiţie în una sau mai multe tribunale nu va împiedica acţionarea în justiţie în orice alte jurisdicţii, fie concurente sau nu, până la limita permisă de legea unei asemenea jurisdicţii.

 7. Acest Acord constituie înţelegerea dintre PokerStars şi tine şi înlocuieşte orice alt acord anterior dintre aceste două părţi, legat de subiectul din prezenta. Prin prezenta accepţi ca prin semnarea acestui Acord să nu te bazezi pe nicio reprezentare sau asigurare, atât scrisă, cât şi orală realizată de PokerStars, altele decât cele exprimate în acest Acord. Eşti de acord că PokerStars are dreptul de a atribui în mod liber drepturile, licenţele şi/sau obligaţiile, împreună sau separat, sub incidenţa acestui Acord, oricărei entităţi fără a te notifica.

Dacă ai întrebări legate de VIP Club Live, contactează vipclub@pokerstars.ro.

EŞTI UN JUCĂTOR NOU? DESCARCĂ
GRATIS PROGRAMUL DE JOC

Pentru a începe să joci, e de ajuns să descarci gratis programul de joc PokerStars.

Play Poker

Află cum să descarci programul de joc