Responsabilitate etică

Întrucât suntem lideri globali în industria pokerului online, ne străduim să menţinem această poziţie privilegiată în tot ceea ce facem ca afacere. În consecinţă, ne asigurăm că produsele ce poartă marca noastră sunt fabricate într-o manieră responsabilă, respectând înalte standarde etice. Ne străduim să ne asigurăm că orice terţă parte angajăm în fabricarea produselor noastre de marcă este determinată să respecte exact aceleaşi standarde etice pe care le menţinem noi.

În cadrul acordurilor noastre comerciale cu producătorii terţe părţi, am încorporat angajamente etice standard ('ESU'), compatibile cu standardele recunoscute internaţional, iar aceste ESU privesc o gamă de aspecte etice de bază, menite să asigure că toţi cei implicaţi în fabricarea produselor ce poartă marca noastră sunt trataţi corect şi cu respect, sunt plătiţi conform cerinţelor juridice aplicabile şi operează într-un mediu care le recunoaşte diferenţele culturale, etnice şi filozofice. Un element esenţial al ESU este asigurarea că angajaţii întrunesc condiţiile vârstei minime legale şi interzicem în mod hotărât folosirea de muncitori minori şi/sau muncă forţată de orice fel, inclusiv munca deţinuţilor, ucenicia constrânsă sau destinată a restrânge circulaţia liberă. De asemenea, exigenţele ESU prevăd standarde acceptabile pentru practici legate de sănătatea şi securitatea muncii, că muncitorilor le sunt plătite salariile normale inclusiv pentru timpul suplimentar, că există restricţii privind orele de lucru şi că muncitorilor li se asigură condiţii acceptabile de muncă într-un mediu sigur.

În sfârşit, conform ESU, ne menţinem dreptul de a proceda la inspecţii periodice şi inopinate la fabricile folosite de furnizorii noştri, pentru a verifica şi documenta aderarea la normele noastre ESU, şi vom acţiona rapid pentru a ne asigura că aceştia rectifică şi rezolvă imediat toate problemele identificate în urma inspecţiilor.

Casierie

Cashier

Eşti pregătit să joc pe bani reali? Depune bani rapid şi simplu în contul tău Stars prin mai multe metode, atât de pe computer, cât şi de pe dispozitivul tău mobil.

Magazin de Recompense

Rewards Store

Utilizează StarsCoin pentru a cumpăra articole exclusive din Magazinul de Recompense.