pokercasinosports

Dalton Smith v Jose Zepeda

Sun, Mar 24, 24, 12:00 AM
Match Odds
Dalton SmithDrawJose Zepeda
Head To Head
Dalton SmithJose Zepeda
Alternative Group Round Betting 1
 • Dalton Smith To Win the Fight in Round 1 - 6
 • Dalton Smith To Win the Fight in Round 7 - 12
 • Jose Zepeda To Win the Fight in Round 1 - 6
 • Jose Zepeda To Win the Fight in Round 7 - 12
Alternative Group Round Betting 2
 • Dalton Smith To Win the Fight in Round 1 - 2
 • Dalton Smith To Win the Fight in Round 3 - 4
 • Dalton Smith To Win the Fight in Round 5 - 6
 • Dalton Smith To Win the Fight in Round 7 - 8
 • Dalton Smith To Win the Fight in Round 9 - 10
 • Dalton Smith To Win the Fight in Round 11 - 12
 • Jose Zepeda To Win the Fight in Round 1 - 2
 • Jose Zepeda To Win the Fight in Round 3 - 4
 • Jose Zepeda To Win the Fight in Round 5 - 6
 • Jose Zepeda To Win the Fight in Round 7 - 8
 • Jose Zepeda To Win the Fight in Round 9 - 10
 • Jose Zepeda To Win the Fight in Round 11 - 12
Alternative Group Round Betting 3
 • Dalton Smith To Win the Fight in Round 1 - 4
 • Dalton Smith To Win the Fight in Round 5 - 8
 • Dalton Smith To Win the Fight in Round 9 - 12
 • Jose Zepeda To Win the Fight in Round 1 - 4
 • Jose Zepeda To Win the Fight in Round 5 - 8
 • Jose Zepeda To Win the Fight in Round 9 - 12
 • Dalton Smith To Win the Fight in Round 1 - 3
 • Dalton Smith To Win the Fight in Round 4 - 6
 • Dalton Smith To Win the Fight in Round 7 - 9
 • Dalton Smith To Win the Fight in Round 10 - 12
 • Jose Zepeda To Win the Fight in Round 1 - 3
 • Jose Zepeda To Win the Fight in Round 4 - 6
 • Jose Zepeda To Win the Fight in Round 7 - 9
 • Jose Zepeda To Win the Fight in Round 10 - 12
 • Dalton Smith Points or Decision
 • Dalton Smith KO/TKO
 • Draw
 • Jose Zepeda Points or Decision
 • Jose Zepeda KO/TKO
 • Dalton Smith To Win the Fight in Round 1
 • Dalton Smith To Win the Fight in Round 2
 • Dalton Smith To Win the Fight in Round 3
 • Dalton Smith To Win the Fight in Round 4
 • Dalton Smith To Win the Fight in Round 5
 • Dalton Smith To Win the Fight in Round 6
 • Dalton Smith To Win the Fight in Round 7
 • Dalton Smith To Win the Fight in Round 8
 • Dalton Smith To Win the Fight in Round 9
 • Dalton Smith To Win the Fight in Round 10
YesNo

Bet Slip

Your bet slip is empty