pokercasinosports

Concurs Facebook - Termeni şi Condiţii ('Termeni speciali')

Următorii Termeni speciali prezintă informaţiile pentru Premiul-cadou pentru reţelele de socializare ('Concurs'). ACEST CONCURS NU ESTE VALABIL ACOLO UNDE ESTE INTERZIS.

 1. Iniţiatorul Concursului este TSG Interactive Plc ('Promotorul' sau 'noi'), având sediul social la adresa Spinola Park, Level 2, Triq Mikiel Ang Borg, St Julians SPK 1000, Malta.
 2. Prin participarea în Concurs, participanţii ('Participant (Participanţi')) a) sunt de acord să respecte aceşti Termeni speciali şi termenii şi condiţiile generale pentru promoţii ('Termeni generali'), care se aplică tuturor promoţiilor şi concursurilor organizate de către Promotor în legătură cu website-ul www.pokerstars.ro ('Site') şi b) confirmă că întrunesc toate cerinţele de eligibilitate pentru Concurs.
 3. Concursul nu este sub nicio formă sponsorizat, susţinut sau administrat de către sau în asociaţie cu Facebook sau orice altă reţea de socializare.
 4. Concursul nu este în conjuncţie cu sau legat de niciun alt concurs sau promoţii care pot avea loc în acelaşi timp sau în alte momente.
 5. Pentru a intra în Concurs nu există nicio taxă de intrare şi nu este necesară nicio achiziţie.
 6. Fiecare Participant este limitat la o intrare, iar orice intrări suplimentare vor fi descalificate.

Cine este eligibil?

 1. Participanţii trebuie să întrunească cerinţele de eligibilitate, aşa cum sunt specificate în Postarea Concursului, în aceşti Termeni speciali şi în Termenii generali. Neîntrunirea condiţiilor de eligibilitate poate duce la invalidarea intrării şi/sau pierderea oricărui premiu.
 2. Participanţii trebuie să aibă cel puţin 18 ani, să fie rezidenţi în România şi să aibă un cont verificat şi validat pe Site. Dovada identităţii, vârstei şi adresei se poate să fie necesară la solicitarea Promotorului şi Promotorul îşi rezervă dreptul de a derula orice verificări de identitate şi securitate consideră adecvate pentru a confirma faptul că Participanţii întrunesc toate cerinţele de eligibilitate.
 3. Participanţii trebuie: (i) să aibă un cont Facebook valabil, care trebuie să nu fie dezactivat, suspendat sau care să nu ne împiedice în alt mod să vizualizăm comentariile titularului contului la postările noastre de pe Facebook şi (ii) să urmărească pagina de Facebook a PokerStars Casino RO ('Pagina de Facebook PS') la http://www.facebook.com/pokerstarscasino.ro.

 4. Participanţii nu au voie să permită nimănui să participe în acest Concurs în numele lor.

Cum să te califici şi cum funcţionează Concursul

 1. Concursul se va desfăşura pe parcursul transmisiunii live dedicate a Concursului de pe Pagina de Facebook PS ('Transmisiune live Concurs'). Pe parcursul Transmisiunii live a Concursului, spectatorii Transmisiunii live a Concursului vor putea răspunde la o serie de întrebări. Va exista o limită de timp în care va trebui oferit răspunsul pentru fiecare întrebare. Numărul total de întrebări şi limitele de timp pentru a răspunde la întrebări vor fi comunicate spectatorilor în timpul Transmisiunii live a Concursului. Participanţii eligibili trebuie să răspundă la fiecare întrebare în limita de timp menţionată, postând un comentariu pe durata Transmisiunii live a Concursului, cu răspunsurile lor la acea întrebare şi numele lor de utilizatori PokerStars. Participanţii pot răspunde la întrebări şi pot intra în Concurs doar în timpul difuzării Transmisiunii live a Concursului şi nu în timp ce vizualizează o versiune înregistrată a Transmisiunii live a Concursului. Modalitatea de intrare stabilită în acest paragraf este singura modalitate de intrare în Concurs şi intrările care nu respectă dispoziţiile prezentului paragraf nu vor fi eligibile.
 2. Participanţii pot posta mai multe comentarii la fiecare întrebare, însă va fi luat în considerare doar primul comentariu per Participant eligibil per întrebare.
 3. Numărul de câştigători va fi comunicat în cadrul Transmisiunii live a Concursului. Câştigătorii vor fi selectaţi în funcţie de numărul de întrebări la care fiecare Participant eligibil răspunde corect pe parcursul perioadelor de timp alocate din cadrul Transmisiunii live a Concursului, Participanţii eligibili fiind clasificaţi în ordinea numărului de întrebări la care au răspuns corect. În caz de egalitate pentru oricare dintre locurile câştigătorilor, selecţia va fi făcută în funcţie de care dintre Participanţii eligibili aflaţi în situaţie de egalitate au oferit răspunsurile corecte în cel mai scurt timp. Decizia Promotorului cu privire la selecţia câştigătorului în conformitate cu prezentul paragraf este finală.
 4. După stabilirea câştigătorilor, aceştia vor fi anunţaţi şi etichetaţi într-o postare sau comentariu de către Promotor pe Pagina de Facebook PS ('Notificare').

Premiile

 1. Premiile puse în joc vor fi comunicate în cadrul Transmisiunii live a Concursului.
 2. În cazul în care circumstanţele pe care nu le putem controla fac necesar acest lucru, premiile pot fi înlocuite cu un premiu înlocuitor de valoare egală sau mai mare. Toate premiile nu pot fi schimbate, transferate şi nu există nicio alternativă cash.

Revendicarea premiului

 1. Pentru a revendica un Premiu, fiecare câştigător trebuie să trimită Promotorului un mesaj privat prin intermediul Paginii de Facebook PS în interval de 72 de ore de la postarea Notificării pe Pagina de Facebook PS.
 2. În cazul în care Promotorul nu primeşte un mesaj privat de la un câştigător în acest interval de timp, câştigătorul respectiv îşi poate pierde Premiul. Promotorul poate anunţa atunci pe Pagina de Facebook PS un câştigător alternativ selectat în conformitate cu paragraful 13 de mai sus.

Ce altceva trebuie să mai ştie Participanţii?

 1. Promotorul îşi rezervă dreptul de a descalifica un Participant şi de a anula premiul acestuia dacă Promotorul are motive rezonabile de a considera că a avut loc o încălcare a prezenţilor Termeni speciali şi/sau a Termenilor generali şi/sau a oricăror termeni şi condiţii privind participarea în turnee şi/sau dacă un Participant a obţinut un avantaj incorect referitor la participarea în Concurs şi/sau a utilizat mijloace frauduloase în legătură cu Concursul şi/sau turneele. Promotorul va fi arbitrul final în orice decizii, care vor fi finale şi obligatorii şi nu va exista nicio corespondenţă în această privinţă.
 2. În cazul în care Promotorul doreşte să promoveze Concursul şi câştigătorii premiilor în scopuri de PR, acesta va solicita consimţământul câştigătorilor, iar câştigătorilor li se poate cere să ofere un citat referitor la câştig, numele lor, oraşul de reşedinţă şi o fotografie pentru publicarea pe Site şi pe canalele de socializare ale Promotorului.
 3. Promotorul, companiile grupului şi agenţiile şi contractanţii săi nu vor fi răspunzători pentru nicio problemă sau defecţiune tehnică a oricăror sisteme informatice online, servere sau furnizori, echipamente informatice sau software, pentru neprimirea oricărei intrări din cauza problemelor tehnice sau a traficului îngreunat pe internet, Facebook sau pe orice site web, inclusiv pentru orice prejudiciu la sau care rezultă din participarea sau descărcarea oricăror materiale în cadrul Concursului.
 4. Promotorul îşi rezervă dreptul de completa, modifica sau încheia acest Concurs în orice moment fără notificare, inclusiv în cazul oricărei încălcări reale sau anticipate a oricărei legi sau reglementări aplicabile sau în orice alt caz care nu este sub controlului Promotorului, iar Promotorul va avea dreptul, la propria discreţie şi în orice moment, să completeze sau să modifice aceşti Termeni speciali şi această modificare va intra în vigoare imediat după postarea acesteia pe Site.
 5. Până la limita permisă de legile aplicabile, Promotorul nu acceptă nicio responsabilitate pentru nicio daună, cost, rănire sau dezamăgire suferită de oricare dintre Participanţi ca rezultat al participării acestora în Concurs sau al necâştigării unui premiu.
 6. Informaţiile furnizate vor fi utilizate de către Promotor doar în legătură cu Concursul, în conformitate cu Politica de confidenţialitate disponibilă aici.
 7. Concursul şi aceşti Termeni speciali vor fi guvernaţi de legile din România şi orice dispute vor fi supuse jurisdicţiei exclusive a tribunalelor din România.
 8. Lipsa de valabilitate, ilegalitatea sau inaplicabilitatea în întregime sau în parte a Termenilor speciali nu împiedică şi nu afectează valabilitatea, legalitatea şi impunerea continuă a restului Termenilor speciali.
 9. Dacă ai întrebări despre Concurs, te rugăm să ne trimiţi un mesaj privat pe Facebook.