pokercasinosports

Concurs Instagram - Termeni şi Condiţii ('Termeni speciali')

Următorii Termeni speciali prezintă informaţiile pentru tombola concurs Instagram ('Concurs'). ACEST CONCURS NU ESTE VALABIL ACOLO UNDE ESTE INTERZIS.

 1. Iniţiatorul Concursului este TSG Interactive Plc ('Promotorul', 'PokerStars' sau 'noi'), având sediul social la adresa Spinola Park, Level 2, Triq Mikiel Ang Borg, St Julians SPK 1000, Malta.
 2. Prin participarea în Concurs, participanţii ('Participant (Participanţi')) a) sunt de acord să respecte aceşti Termeni speciali şi termenii şi condiţiile generale pentru promoţii ('Termeni generali'), care se aplică tuturor promoţiilor şi concursurilor organizate de către Promotor în legătură cu website-ul www.pokerstars.ro ('Site') şi b) confirmă că întrunesc toate cerinţele de eligibilitate pentru Concurs.
 3. Concursul nu este sub nicio formă sponsorizat, susţinut sau administrat de către sau în asociaţie cu Instagram sau orice altă reţea de socializare.
 4. Concursul nu este în conjuncţie cu sau legat de niciun alt concurs sau promoţii care pot avea loc în acelaşi timp sau în alte momente.
 5. Pentru a intra în Concurs nu există nicio taxă de intrare şi nu este necesară nicio achiziţie.
 6. Dacă nu este specificat altfel în Postarea Concursului (după cum este specificat mai jos), fiecare participant este limitat la o intrare, iar orice intrări suplimentare vor fi descalificate.

Cine este eligibil?

 1. Participanţii trebuie să întrunească cerinţele de eligibilitate, aşa cum sunt specificate în aceşti Termeni speciali şi în Termenii generali. Neîntrunirea condiţiilor de eligibilitate poate duce la invalidarea intrării şi/sau pierderea oricărui premiu.
 2. Participanţii trebuie să aibă cel puţin 18 ani, să fie rezidenţi în România şi să aibă un cont verificat şi validat pe Site. Dovada identităţii, vârstei şi adresei se poate să fie necesară la solicitarea Promoterului şi Promoterul îşi rezervă dreptul de a derula orice verificări de identitate şi securitate consideră adecvate pentru a confirma faptul că Participanţii întrunesc toate cerinţele de eligibilitate.
 3. Participanţii nu au voie să permită nimănui să participe în acest Concurs în numele lor.
 4. Angajaţii şi rudele şi/sau afiliaţii angajaţilor Flutter Group nu au dreptul de a participa în nicio Promoţie. În sensul prezentei clauze, termenul 'rudă' va însemna dar nu se va limita la soţ (soţie), partener, părinte, văr, copil sau frate (soră) şi 'afiliaţi' va include, dar nu va fi limitat la persoanele care coabitează cu un asemenea angajat.

Cum să te califici şi cum funcţionează Concursul

 1. Pentru a fi eligibili pentru Concurs, Participanţii trebuie:
  1. să aibă un cont Instagram valabil, care trebuie să nu fie dezactivat, suspendat sau să nu ne împiedice în alt mod să vizualizăm intrarea în Concurs înainte de selecţia câştigătorului (aşa cum este specificat în paragraful 12 de mai jos);
  2. ca în momentul selectării câştigătorului, să urmărească @PokerStarsCasino.RO, contul oficial de Instagram al PokerStars Casino România ('Cont de Instagram PS');
  3. în perioada de timp ('Perioada de intrare') specificată în Postarea Concursului pe care Promotorul o postează pe contul de Instagram al PS ('Postare Concurs'), să posteze un răspuns la Postarea Concursului care să conţină numele de utilizator PokerStars şi (dacă este cazul) orice hashtag şi/sau răspuns pe care Promotorul l-a specificat în Postarea Concursului ca trebuind să fie utilizat la intrările în Concurs. Aceasta este singura modalitate de intrare în Concurs şi intrările care nu respectă dispoziţiile prezentului paragraf nu vor fi eligibile.
 2. Câştigătorul (câştigătorii) va (vor) fi selectat (selectaţi) aleator din totalitatea răspunsurilor eligibile. Tombola aleatorie va avea loc în interval de 48 de ore după finalul Perioadei de intrare.
 3. Câştigătorii vor fi anunţaţi şi etichetaţi într-un comentariu la Postarea Concursului de pe contul PS de Instagram ('Notificare').

Premiile

 1. Numărul câştigătorilor şi premiile puse în joc vor fi anunţate în Postarea Concursului.
 2. În cazul în care circumstanţele pe care nu le putem controla fac necesar acest lucru, premiile pot fi înlocuite cu un premiu înlocuitor de valoare egală sau mai mare. Toate premiile nu pot fi schimbate, transferate şi nu există nicio alternativă cash.

Revendicarea premiului

 1. Pentru a revendica un Premiu, fiecare câştigător trebuie să trimită Promotorului un mesaj privat pe contul de Instagram PS în interval de 72 de ore de la postarea Notificării, care confirmă că doreşte să accepte premiul ('Confirmare').
 2. În cazul în care Promotorul nu primeşte Confirmarea de la un câştigător în acest interval de timp, câştigătorul respectiv îşi poate pierde Premiul. Promoterul poate anunţa apoi prin intermediul contului PS de Instagram un câştigător alternativ selectat la întâmplare folosind procedura extragerii stabilită mai sus, la paragraful 12 (şi acest proces este posibil, la discreţia Promoterului, să fie repetat până se găseşte un câştigător care poate accepta premiul).

Ce altceva trebuie să mai ştie Participanţii?

 1. Promotorul îşi rezervă dreptul de a descalifica un Participant şi de a anula premiul acestuia dacă Promotorul are motive rezonabile de a considera că: (i) a avut loc o încălcare a prezenţilor Termeni speciali şi/sau a Termenilor generali (ii) un Participant a obţinut un avantaj incorect referitor la participarea în Concurs, (iii) un Participant a utilizat mijloace frauduloase în legătură cu Concursul. Promotorul va fi arbitrul final în orice decizii, care vor fi finale şi obligatorii şi nu va exista nicio corespondenţă în această privinţă.
 2. În cazul în care Promotorul doreşte să promoveze Concursul şi câştigătorii premiilor în scopuri de PR, acesta va solicita consimţământul câştigătorilor, iar câştigătorilor li se poate cere să ofere un citat referitor la câştig, numele lor, oraşul de reşedinţă şi o fotografie pentru publicarea pe Site şi pe canalele de socializare ale Promotorului.
 3. Promotorul, companiile grupului şi agenţiile şi contractanţii săi nu vor fi răspunzători pentru nicio problemă sau defecţiune tehnică a oricăror sisteme informatice online, servere sau furnizori, echipamente informatice sau software, pentru neprimirea oricărei intrări din cauza problemelor tehnice sau a traficului îngreunat pe internet, Instagram sau pe orice site web, inclusiv pentru orice prejudiciu la sau care rezultă din participarea sau descărcarea oricăror materiale în cadrul Concursului.
 4. Promotorul îşi rezervă dreptul de completa, modifica sau încheia acest Concurs în orice moment fără notificare, inclusiv în cazul oricărei încălcări reale sau anticipate a oricărei legi sau reglementări aplicabile sau în orice alt caz care nu este sub controlului Promotorului, iar Promotorul va avea dreptul, la propria discreţie şi în orice moment, să completeze sau să modifice aceşti Termeni speciali şi această modificare va intra în vigoare imediat după postarea acesteia pe Site.
 5. Până la limita permisă de legile aplicabile, Promoterul nu acceptă nicio responsabilitate pentru nicio daună, cost, rănire sau dezamăgire suferită de oricare dintre Participanţi ca rezultat al participării acestora în Concurs sau al necâştigării unui premiu.
 6. Informaţiile furnizate vor fi utilizate de către Promotor doar în legătură cu Concursul, în conformitate cu Politica de confidenţialitate disponibilă aici.
 7. Concursul şi aceşti Termeni speciali vor fi guvernaţi de legile din România şi orice dispute vor fi supuse jurisdicţiei exclusive a tribunalelor din România.
 8. Lipsa de valabilitate, ilegalitatea sau inaplicabilitatea în întregime sau în parte a Termenilor speciali nu împiedică şi nu afectează valabilitatea, legalitatea şi impunerea continuă a restului Termenilor speciali.
 9. Dacă ai întrebări despre Concurs, te rugăm să ne trimiţi un mesaj privat pe Instagram.