pokercasinosports

Concurs Facebook - Termeni şi Condiţii ('Termeni speciali')

Următorii Termeni speciali prezintă informaţiile pentru Premiul-cadou pentru reţelele de socializare ('Concurs'). ACEST CONCURS NU ESTE VALABIL ACOLO UNDE ESTE INTERZIS.

 1. Iniţiatorul Concursului este TSG Interactive Plc ('Promotorul' sau 'noi'), având sediul social la adresa Spinola Park, Level 2, Triq Mikiel Ang Borg, St Julians SPK 1000, Malta.
 2. Prin participarea în Concurs, participanţii ('Participant (Participanţi')) a) sunt de acord să respecte aceşti Termeni speciali şi termenii şi condiţiile generale pentru promoţii ('Termeni generali'), care se aplică tuturor promoţiilor şi concursurilor organizate de către Promotor în legătură cu website-ul www.pokerstars.ro ('Site') şi b) confirmă că întrunesc toate cerinţele de eligibilitate pentru Concurs.
 3. Concursul nu este sub nicio formă sponsorizat, susţinut sau administrat de către sau în asociaţie cu Facebook sau orice altă reţea de socializare.
 4. Concursul nu este în conjuncţie cu sau legat de niciun alt concurs sau promoţii care pot avea loc în acelaşi timp sau în alte momente.
 5. Pentru a intra în Concurs nu există nicio taxă de intrare şi nu este necesară nicio achiziţie.
 6. Fiecare Participant este limitat la o intrare, iar orice intrări suplimentare vor fi descalificate.

Cine este eligibil?

 1. Participanţii trebuie să întrunească cerinţele de eligibilitate, aşa cum sunt specificate în aceşti Termeni speciali şi în Termenii generali. Neîntrunirea condiţiilor de eligibilitate poate duce la invalidarea intrării şi/sau pierderea oricărui premiu.
 2. Participanţii trebuie să aibă cel puţin 18 ani, să fie rezidenţi în România şi să aibă un cont verificat şi validat pe Site. Dovada identităţii, vârstei şi adresei se poate să fie necesară la solicitarea Promoterului şi Promoterul îşi rezervă dreptul de a derula orice verificări de identitate şi securitate consideră adecvate pentru a confirma faptul că Participanţii întrunesc toate cerinţele de eligibilitate.
 3. Participanţii nu au voie să permită nimănui să participe în acest Concurs în numele lor.

Cum să te califici şi cum funcţionează Concursul

 1. Pentru a fi eligibili pentru Concurs, Participanţii trebuie: (i) să aibă un cont Facebook valabil, care trebuie să nu fie dezactivat, suspendat sau care să nu ne împiedice în alt mod să vizualizăm comentariile titularului contului la postările noastre de pe Facebook înainte de derularea extragerii aleatorii (aşa cum este specificat în paragraful 12 de mai jos); (ii) să urmărească pagina oficială de Facebook a PokerStars Casino România ('Pagina de Facebook') la www.facebook.com/pokerstarscasino.ro; (iii) în intervalul de timp menţionat în postarea dedicată Concursului ('Postarea Concursului') sau în comentariile lor de pe Pagina de Facebook PS, să posteze un răspuns la Postul Concursului care să conţină numele lor de utilizatori PokerStars. Aceasta este singura modalitate de intrare în Concurs şi intrările care nu respectă dispoziţiile prezentului paragraf nu vor fi eligibile.
 2. Câştigătorul (câştigătorii) va (vor) fi selectat (selectaţi) aleator din totalitatea răspunsurilor eligibile. Extragerea aleatorie va avea loc în interval de 48 de ore de la încheierea Concursului.
 3. Câştigătorii vor fi anunţaţi şi etichetaţi într-un comentariu la Postarea Concursului, după extragerea aleatorie ('Notificare').

Premiile

 1. Numărul câştigătorilor şi premiile puse în joc vor fi anunţate în Postarea Concursului.
 2. În cazul în care circumstanţele pe care nu le putem controla fac necesar acest lucru, premiile pot fi înlocuite cu un premiu înlocuitor de valoare egală sau mai mare. Toate premiile nu pot fi schimbate, transferate şi nu există nicio alternativă cash.

Revendicarea premiului

 1. Pentru a revendica un Premiu, fiecare câştigător trebuie să trimită Promotorului un mesaj privat prin intermediul Paginii de Facebook în interval de 72 de ore de la postarea Notificării în Postarea Concursului.
 2. În cazul în care Promotorul nu primeşte un mesaj privat de la un câştigător în acest interval de timp, câştigătorul respectiv îşi poate pierde Premiul. Promotorul poate anunţa atunci pe Pagina de Facebook un câştigător alternativ selectat aleatoriu, utilizând procedura de extragere prevăzută în paragraful 12 de mai sus.

Ce altceva trebuie să mai ştie Participanţii?

 1. Promotorul îşi rezervă dreptul de a descalifica un Participant şi de a anula premiul acestuia dacă Promotorul are motive rezonabile de a considera că a avut loc o încălcare a prezenţilor Termeni speciali şi/sau a Termenilor generali şi/sau a oricăror termeni şi condiţii privind participarea în turnee şi/sau dacă un Participant a obţinut un avantaj incorect referitor la participarea în Concurs şi/sau a utilizat mijloace frauduloase în legătură cu Concursul şi/sau turneele. Promotorul va fi arbitrul final în orice decizii, care vor fi finale şi obligatorii şi nu va exista nicio corespondenţă în această privinţă.
 2. În cazul în care Promotorul doreşte să promoveze Concursul şi câştigătorii premiilor în scopuri de PR, acesta va solicita consimţământul câştigătorilor, iar câştigătorilor li se poate cere să ofere un citat referitor la câştig, numele lor, oraşul de reşedinţă şi o fotografie pentru publicarea pe Site şi pe canalele de socializare ale Promotorului.
 3. Promotorul, companiile grupului şi agenţiile şi contractanţii săi nu vor fi răspunzători pentru nicio problemă sau defecţiune tehnică a oricăror sisteme informatice online, servere sau furnizori, echipamente informatice sau software, pentru neprimirea oricărei intrări din cauza problemelor tehnice sau a traficului îngreunat pe internet, Facebook sau pe orice site web, inclusiv pentru orice prejudiciu la sau care rezultă din participarea sau descărcarea oricăror materiale în cadrul Concursului.
 4. Promotorul îşi rezervă dreptul de completa, modifica sau încheia acest Concurs în orice moment fără notificare, inclusiv în cazul oricărei încălcări reale sau anticipate a oricărei legi sau reglementări aplicabile sau în orice alt caz care nu este sub controlului Promotorului, iar Promotorul va avea dreptul, la propria discreţie şi în orice moment, să completeze sau să modifice aceşti Termeni speciali şi această modificare va intra în vigoare imediat după postarea acesteia pe Site.
 5. Până la limita permisă de legile aplicabile, Promoterul nu acceptă nicio responsabilitate pentru nicio daună, cost, rănire sau dezamăgire suferită de oricare dintre Participanţi ca rezultat al participării acestora în Concurs sau al necâştigării unui premiu.
 6. Informaţiile furnizate vor fi utilizate de către Promotor doar în legătură cu Concursul, în conformitate cu Politica de confidenţialitate disponibilă aici.
 7. Concursul şi aceşti Termeni speciali vor fi guvernaţi de legile din România şi orice dispute vor fi supuse jurisdicţiei exclusive a tribunalelor din România
 8. Lipsa de valabilitate, ilegalitatea sau inaplicabilitatea în întregime sau în parte a Termenilor speciali nu împiedică şi nu afectează valabilitatea, legalitatea şi impunerea continuă a restului Termenilor speciali.
 9. Dacă ai întrebări despre Concurs, te rugăm să ne trimiţi un mesaj privat pe Facebook.