Politica de Confidenţialitate şi protecţia datelor

Politica noastră de Confidenţialitate împreună cu legile de protecţie a datelor asigură confidenţialitatea datelor tale personale şi interzice companiei noastre divulgarea de informaţii către terţe părţi.

Cu toate acestea, aceeaşi legislaţie ne obligă să oferim informaţii personale autorităţilor competente, dacă ni se solicită acest lucru.

Te poţi familiariza cu Politica noastră de Confidenţialitate pe website-ul nostru.

Părerea ta

A răspuns acest articol întrebării tale?

Articole ajutătoare conexe