pokercasinosports

Concurs X - Termeni şi Condiţii ('Termeni speciali')

Următorii Termeni speciali prezintă informaţiile pentru tombola X ('Concurs').

ACEST CONCURS NU ESTE VALABIL ACOLO UNDE ESTE INTERZIS.

 1. Iniţiatorul Concursului este TSG Interactive Plc ('Promotorul' sau 'noi'), având sediul social la adresa Spinola Park, Level 2, Triq Mikiel Ang Borg, St Julians SPK 1000, Malta.
 2. Prin participarea în Concurs, participanţii ('Participant (Participanţi')) a) sunt de acord să respecte aceşti Termeni speciali şi termenii şi condiţiile generale pentru promoţii ('Termeni generali'), care se aplică tuturor promoţiilor şi concursurilor organizate de către Promotor în legătură cu website-ul www.pokerstars.ro ('Site') şi b) confirmă că întrunesc toate cerinţele de eligibilitate pentru Concurs.
 3. Concursul nu este sub nicio formă sponsorizat, susţinut sau administrat de către sau în asociaţie cu X sau orice altă reţea de socializare.
 4. Concursul nu este în conjuncţie cu sau legat de niciun alt concurs sau promoţii care pot avea loc în acelaşi timp sau în alte momente.
 5. Pentru a intra în Concurs nu există nicio taxă de intrare şi nu este necesară nicio achiziţie.
 6. Dacă nu este specificat altfel în Tweet-ul Concursului (după cum este specificat mai jos), fiecare participant este limitat la o intrare, iar orice intrări suplimentare vor fi descalificate.

Cine este eligibil?

 1. Participanţii trebuie să întrunească cerinţele de eligibilitate, aşa cum sunt specificate în Tweet-ul Concursului, în aceşti Termeni speciali şi în Termenii generali. Neîntrunirea condiţiilor de eligibilitate poate duce la invalidarea intrării şi/sau pierderea oricărui premiu.
 2. Participanţii trebuie să aibă cel puţin 18 ani, să fie rezidenţi în România şi să aibă un cont verificat şi validat pe Site. Dovada identităţii, vârstei şi adresei se poate să fie necesară la solicitarea Promotorului şi Promotorul îşi rezervă dreptul de a derula orice verificări de identitate şi securitate consideră adecvate pentru a confirma faptul că Participanţii întrunesc toate cerinţele de eligibilitate.
 3. Participanţii nu au voie să permită nimănui să participe în acest Concurs în numele lor.

Cum să te califici şi cum funcţionează Concursul

 1. Pentru a fi eligibili pentru Concurs, Participanţii trebuie: (i) să aibă un cont X valabil, care nu trebuie să fie setat ca privat, dezactivat, suspendat sau care să nu ne împiedice în alt mod să vizualizăm răspunsurile titularului contului la tweet-urile noastre înainte de derularea tombolei aleatorii; (ii) în perioada de timp ('Perioada Concursului') specificată în tweet-ul dedicat al Concursului ('Tweet-ul Concursului') pe care Promotorul o comunică pe contul X al PokerStars la twitter.com/PokerStarsRO ('Cont X PS'), să posteze un răspuns la Tweet-ul Concursului care să conţină numele de utilizator PokerStars şi (dacă este cazul) orice hashtag pe care Promotorul l-a specificat în Tweet-ul Concursului ca trebuind să fie utilizat la intrările în Concurs. Aceasta este singura modalitate de intrare în Concurs şi intrările care nu respectă dispoziţiile prezentului paragraf nu vor fi eligibile.
 2. Câştigătorul (câştigătorii) va (vor) fi selectat (selectaţi) aleatoriu din totalitatea răspunsurilor eligibile. Tombola aleatorie va avea loc în interval de 48 ore după finalul Perioadei Concursului.
 3. Câştigătorii vor fi anunţaţi de Promotor într-un tweet pe Contul X al PS, după depunerea biletelor (astfel cum este explicat în paragraful 14).

Premiile

 1. Numărul câştigătorilor şi numărul de bilete puse în joc (acesta poate fi un bilet per câştigător sau un pachet de bilete per câştigător), precum şi valoarea acestora, vor fi anunţate în Tweet-ul Concursului.
 2. Biletul (sau pachetul de bilete) va fi depus în contul PokerStars al câştigătorului (cu numele de utilizator conţinut în intrarea în Concurs) în termen de 1 săptămână de la tombola aleatorie şi va expira în 1 an după ce a fost depus în cont (cu excepţia cazului în care este specificat altfel în Tweet-ul Concursului).
 3. În cazul în care circumstanţele pe care nu le putem controla fac necesar acest lucru, premiile pot fi înlocuite cu un premiu înlocuitor de valoare egală sau mai mare. Toate premiile nu pot fi schimbate, transferate şi nu există nicio alternativă cash. Biletele de turneu pot fi folosite pentru înscrierea şi jocul în orice turneu de pe Site cu buy-in-uri care corespund cu valoarea biletului.

Ce altceva trebuie să mai ştie Participanţii?

 1. Promotorul îşi rezervă dreptul de a descalifica un Participant şi de a anula premiul acestuia dacă Promotorul are motive rezonabile de a considera că a avut loc o încălcare a prezenţilor Termeni speciali şi/sau a Termenilor generali şi/sau a oricăror termeni şi condiţii privind participarea în turnee şi/sau dacă un Participant a obţinut un avantaj incorect referitor la participarea în Concurs şi/sau a utilizat mijloace frauduloase în legătură cu Concursul şi/sau turneele. Promotorul va fi arbitrul final în orice decizii, care vor fi finale şi obligatorii şi nu va exista nicio corespondenţă în această privinţă.
 2. În cazul în care Promotorul doreşte să promoveze Concursul şi câştigătorii premiilor în scopuri de PR, acesta va solicita consimţământul câştigătorilor, iar câştigătorilor li se poate cere să ofere un citat referitor la câştig, numele lor, oraşul de reşedinţă şi o fotografie pentru publicarea pe Site şi pe canalele de socializare ale Promotorului.
 3. Promotorul, companiile grupului şi agenţiile şi contractanţii săi nu vor fi răspunzători pentru nicio problemă sau defecţiune tehnică a oricăror sisteme informatice online, servere sau furnizori, echipamente informatice sau software, pentru neprimirea oricărei intrări din cauza problemelor tehnice sau a traficului îngreunat pe internet, X sau pe orice site web, inclusiv pentru orice prejudiciu la sau care rezultă din participarea sau descărcarea oricăror materiale în cadrul Concursului.
 4. Promotorul îşi rezervă dreptul de completa, modifica sau încheia acest Concurs în orice moment fără notificare, inclusiv în cazul oricărei încălcări reale sau anticipate a oricărei legi sau reglementări aplicabile sau în orice alt caz care nu este sub controlului Promotorului, iar Promotorul va avea dreptul, la propria discreţie şi în orice moment, să completeze sau să modifice aceşti Termeni speciali şi această modificare va intra în vigoare imediat după postarea acesteia pe Site.
 5. Până la limita permisă de legile aplicabile, Promotorul nu acceptă nicio responsabilitate pentru nicio daună, cost, rănire sau dezamăgire suferită de oricare dintre Participanţi ca rezultat al participării acestora în Concurs sau al necâştigării unui premiu.
 6. Informaţiile furnizate vor fi utilizate de către Promotor doar în legătură cu Concursul, în conformitate cu Politica de confidenţialitate disponibilă aici.
 7. Concursul şi aceşti Termeni speciali vor fi guvernaţi de legile din România şi orice dispute vor fi supuse jurisdicţiei exclusive a tribunalelor din România.
 8. Lipsa de valabilitate, ilegalitatea sau inaplicabilitatea în întregime sau în parte a Termenilor speciali nu împiedică şi nu afectează valabilitatea, legalitatea şi impunerea continuă a restului Termenilor speciali.
 9. Dacă ai întrebări despre Concurs, te rugăm să ne trimiţi un mesaj privat pe twitter.com/PokerStarsRO.