pokercasinosports

Concurs Facebook - Termeni şi Condiţii ('Termeni speciali')

Următorii Termeni speciali prezintă informaţiile pentru tombola Facebook ('Concurs').

ACEST CONCURS NU ESTE VALABIL ACOLO UNDE ESTE INTERZIS.

 1. Iniţiatorul Concursului este TSG Interactive Plc ('Promotorul' sau 'noi'), având sediul social la adresa Spinola Park, Level 2, Triq Mikiel Ang Borg, St Julians SPK 1000, Malta.
 2. Prin participarea în Concurs, participanţii ('Participant (Participanţi')) a) sunt de acord să respecte aceşti Termeni speciali şi termenii şi condiţiile generale pentru promoţii ('Termeni generali'), care se aplică tuturor promoţiilor şi concursurilor organizate de către Promotor în legătură cu website-ul www.pokerstars.ro ('Site') şi b) confirmă că întrunesc toate cerinţele de eligibilitate pentru Concurs.
 3. Concursul nu este sub nicio formă sponsorizat, susţinut sau administrat de către sau în asociaţie cu Facebook sau orice altă reţea de socializare.
 4. Concursul nu este în conjuncţie cu sau legat de niciun alt concurs sau promoţii care pot avea loc în acelaşi timp sau în alte momente.
 5. Pentru competițiile care prezintă sau fac referire la Red Bull Racing IP, Red Bull Racing Ltd nu participă în niciun fel la desfășurarea competiției și nu susține competiția.
 6. Pentru a intra în Concurs nu există nicio taxă de intrare şi nu este necesară nicio achiziţie.
 7. Dacă nu este specificat altfel în Postarea Concursului (după cum este specificat mai jos), fiecare participant este limitat la o intrare, iar orice intrări suplimentare vor fi descalificate.

Cine este eligibil?

 1. Participanţii trebuie să întrunească cerinţele de eligibilitate, aşa cum sunt specificate în Postarea Concursului, în aceşti Termeni speciali şi în Termenii generali. Neîntrunirea condiţiilor de eligibilitate poate duce la invalidarea intrării şi/sau pierderea oricărui premiu.
 2. Participanţii trebuie să aibă cel puţin 18 ani, să fie rezidenţi în România şi să aibă un cont verificat şi validat pe Site. Dovada identităţii, vârstei şi adresei se poate să fie necesară la solicitarea Promotorului şi Promotorul îşi rezervă dreptul de a derula orice verificări de identitate şi securitate consideră adecvate pentru a confirma faptul că Participanţii întrunesc toate cerinţele de eligibilitate.
 3. Participanţii nu au voie să permită nimănui să participe în acest Concurs în numele lor.

Cum să te califici şi cum funcţionează Concursul

 1. Pentru a fi eligibili pentru Concurs, Participanţii trebuie: (i) să aibă un cont Facebook valabil, care trebuie să nu fie dezactivat, suspendat sau care să nu ne împiedice în alt mod să vizualizăm comentariile titularului contului la postările noastre de pe Facebook înainte de derularea tombolei aleatorii; (ii) să urmărească pagina oficială de Facebook a PokerStars România la https://www.facebook.com/Poker... ('Pagina de Facebook PS'); (iii) în intervalul de timp ('Perioada Concursului ') menţionat în postarea dedicată Concursului ('Postarea Concursului') sau în comentariile lor de pe Pagina de Facebook PS, să posteze un răspuns la Postarea Concursului care să conţină numele lor de utilizatori PokerStars. Aceasta este singura modalitate de intrare în Concurs şi intrările care nu respectă dispoziţiile prezentului paragraf nu vor fi eligibile.
 2. Câştigătorul (câştigătorii) va (vor) fi selectat (selectaţi) aleator din totalitatea răspunsurilor eligibile. Tombola aleatorie va avea loc în interval de 48 ore după finalul Perioadei Concursului.
 3. Câştigătorii vor fi anunţaţi într-un comentariu la Postarea Concursului, după depunerea biletelor (astfel cum este explicat în paragraful 15).

Premiile

 1. Numărul câştigătorilor şi numărul de bilete puse în joc (acesta poate fi un bilet per câştigător sau un pachet de bilete per câştigător), precum şi valoarea acestora, vor fi anunţate în Postarea Concursului.
 2. Biletul (sau pachetul de bilete) va fi depus în contul PokerStars al câştigătorului (cu numele de utilizator conţinut în intrarea în Concurs) în termen de o săptămână de la tombola aleatorie şi va expira în 1 an (cu excepţia cazului în care este specificat altfel în Postarea Concursului).
 3. În cazul în care circumstanţele pe care nu le putem controla fac necesar acest lucru, premiile pot fi înlocuite cu un premiu înlocuitor de valoare egală sau mai mare. Toate premiile nu pot fi schimbate, transferate şi nu există nicio alternativă cash. Biletele de turneu pot fi folosite pentru înscrierea şi jocul în orice turneu de pe Site cu buy-in-uri care corespund cu valoarea biletului.

Ce altceva trebuie să mai ştie Participanţii?

 1. Promotorul îşi rezervă dreptul de a descalifica un Participant şi de a anula premiul acestuia dacă Promotorul are motive rezonabile de a considera că a avut loc o încălcare a prezenţilor Termeni speciali şi/sau a Termenilor generali şi/sau a oricăror termeni şi condiţii privind participarea în turnee şi/sau dacă un Participant a obţinut un avantaj incorect referitor la participarea în Concurs şi/sau a utilizat mijloace frauduloase în legătură cu Concursul şi/sau turneele. Promotorul va fi arbitrul final în orice decizii, care vor fi finale şi obligatorii şi nu va exista nicio corespondenţă în această privinţă.
 2. În cazul în care Promotorul doreşte să promoveze Concursul şi câştigătorii premiilor în scopuri de PR, acesta va solicita consimţământul câştigătorilor, iar câştigătorilor li se poate cere să ofere un citat referitor la câştig, numele lor, oraşul de reşedinţă şi o fotografie pentru publicarea pe Site şi pe canalele de socializare ale Promotorului.
 3. Promotorul, companiile grupului şi agenţiile şi contractanţii săi nu vor fi răspunzători pentru nicio problemă sau defecţiune tehnică a oricăror sisteme informatice online, servere sau furnizori, echipamente informatice sau software, pentru neprimirea oricărei intrări din cauza problemelor tehnice sau a traficului îngreunat pe internet, Facebook sau pe orice site web, inclusiv pentru orice prejudiciu la sau care rezultă din participarea sau descărcarea oricăror materiale în cadrul Concursului.
 4. Promotorul îşi rezervă dreptul de completa, modifica sau încheia acest Concurs în orice moment fără notificare, inclusiv în cazul oricărei încălcări reale sau anticipate a oricărei legi sau reglementări aplicabile sau în orice alt caz care nu este sub controlului Promotorului, iar Promotorul va avea dreptul, la propria discreţie şi în orice moment, să completeze sau să modifice aceşti Termeni speciali şi această modificare va intra în vigoare imediat după postarea acesteia pe Site.
 5. Până la limita permisă de legile aplicabile, Promotorul nu acceptă nicio responsabilitate pentru nicio daună, cost, rănire sau dezamăgire suferită de oricare dintre Participanţi ca rezultat al participării acestora în Concurs sau al necâştigării unui premiu.
 6. Informaţiile furnizate vor fi utilizate de către Promotor doar în legătură cu Concursul, în conformitate cu Politica de confidenţialitate disponibilă aici.
 7. Concursul şi aceşti Termeni speciali vor fi guvernaţi de legile din România şi orice dispute vor fi supuse jurisdicţiei exclusive a tribunalelor din România
 8. Lipsa de valabilitate, ilegalitatea sau inaplicabilitatea în întregime sau în parte a Termenilor speciali nu împiedică şi nu afectează valabilitatea, legalitatea şi impunerea continuă a restului Termenilor speciali.
 9. Dacă ai întrebări despre Concurs, te rugăm să ne trimiţi un mesaj privat pe Facebook.