pokercasinosports

Mâini de poker

La PokerStars îţi oferim multe variante de poker, iar unele dintre ele folosesc reguli diferite pentru a stabili o ierarhie a mâinilor de poker. Hold’em, Omaha, Seven Card Stud şi Five Card Draw folosesc ierarhia tradiţională de tip 'high'. Omaha Hi/Lo, Razz şi Stud Hi/Lo folosesc ierarhia 'Ace to Five' ('California') pentru a clasifica mâinile low. 2-7 Single Draw şi 2-7 Triple Draw folosesc ierarhia 'Deuce to Seven' lowball ('Kansas City') pentru a clasifica mâinile low.

În cele din urmă, Badugi foloseşte un sistem de clasificare unic.

Mâini de poker – de la cele mai bune la cele mai slabe

Ierarhia tradiţională a mâinilor de poker High

Chintă de culoare: cinci cărţi în ordine numerică, toate de aceeaşi culoare.

În caz de egalitate: chinta de culoarea care are cartea maximă mai mare câştigă întregul pot.

Cea mai bună chintă de culoare poartă denumirea de chintă roială şi este alcătuită dintr-un As, un Popă, o Damă, un Valet şi un Decar de aceeaşi culoare. O chintă roială este o mână imbatabilă.

Careu: patru cărţi având acelaşi rang şi o a cincea carte adiţională sau 'kicker'.

În caz de egalitate: careul mai mare câştigă întregul pot. În cazul jocurilor în care se folosesc cărţi comune, dacă doi sau mai mulţi jucători au acelaşi careu, a cincea cea mai mare carte, care poartă denumirea de 'kicker', determină câştigătorul potului.

Full: trei cărţi de acelaşi rang şi două cărţi având alt rang, dar egale între ele.

În caz de egalitate: mâna având cele trei cărţi egale de rang mai mare câştigă potul. În cazul jocurilor în care se folosesc cărţi comune, dacă doi sau mai mulţi jucători au full folosind aceleaşi trei cărţi de rang mare, câştigătorul este cel care are celelalte două cărţi mai mari.

Culoare: cinci cărţi de aceeaşi culoare.

În caz de egalitate: jucătorul care are cartea maximă mai mare câştigă. În cazul în care cartea maximă are acelaşi rang pentru mai mulţi jucători, următoarea carte după cartea maximă ca rang se ia în considerare pentru a determina câştigătorul şi aşa mai departe. Dacă toate cele cinci cărţi sunt egale, potul se va împărţi în mod egal între jucătorii respectivi. Culoarea în sine a mâinii (cupă, caro etc.) nu este folosită niciodată pentru a departaja două culori în poker.

Chintă: o secvenţă de cinci cărţi consecutive.

În caz de egalitate: chinta care are cartea maximă mai mare câştigă întregul pot.

Notă: Asul poate fi folosit atât la capătul superior al unei chinte (10-J-Q-K-A), cât şi la capătul inferior (A-2-3-4-5), fiind singura carte care poate fi folosită în acest mod. A,K,Q,J,T este cea mai mare chintă posibilă (As high) în timp ce 5,4,3,2,A este cea mai mică chintă posibilă (5 high).

Trei de-un fel: trei cărţi având acelaşi rang, alături de alte două cărţi de ranguri diferite.

În caz de egalitate: mâna având cele trei cărţi de acelaşi rang mai mari câştigă întregul pot. În cazul jocurilor în care se folosesc cărţi comune, dacă doi jucători au acelaşi rang pentru cele trei cărţi, cea mai mare carte dintre celelalte două se foloseşte pentru a determina câştigătorul, iar în cazul în care şi această carte este identică, se foloseşte şi a cincea carte.

Două perechi: două cărţi având acelaşi rang, alte două cărţi având acelaşi rang (dar diferit de rangul primelor două cărţi) şi o a cincea carte de rang diferit.

În caz de egalitate: jucătorul cu perechea cea mai mare câştigă. Dacă jucătorii au perechea mai mare identică, atunci a doua pereche se foloseşte pentru a determina câştigătorul. Dacă jucătorii au cele două perechi identice, a cincea carte se foloseşte pentru a determina cine câştigă potul.

O pereche: două cărţi având acelaşi rang, alături de alte trei cărţi de ranguri diferite.

În caz de egalitate: jucătorul cu perechea cea mai mare câştigă. Dacă jucătorii au aceeaşi pereche, cea mai mare dintre celelalte cărţi se foloseşte pentru a determina câştigătorul şi aşa mai departe.

Carte mare: orice mână care nu intră în niciuna dintre categoriile de mai sus.

În caz de egalitate: în cazul în care cartea maximă are acelaşi rang pentru mai mulţi jucători, următoarea carte după cartea maximă ca rang se ia în considerare pentru a determina câştigătorul şi aşa mai departe.

Ierarhia mâinilor low în sistemul Ace to Five Lowball

Această metodă de clasificare a mâinilor low este folosită în jocuri tradiţionale de tip Hi/Lo, cum ar fi Omaha Hi/Lo şi Stud Hi/Lo, dar şi în Razz, jocul de Stud de tip 'low'.

Notă importantă: culorile sunt irelevante în ierarhia Ace to Five low. Astfel, o culoare sau o chintă nu descalifică o mână de poker Ace to Five low. Aşii sunt întotdeauna consideraţi 'low' atunci când se alcătuieşte o mână low.

De asemenea, menţionăm că valoarea unei mâini low de cinci cărţi este determinată în primul rând de cartea cu rangul cel mai mare, apoi de cartea de rang următor şi aşa mai departe.

5 Low sau Roata: mâna formată din următoarele cărţi: Cinciar, Pătrar, Treiar, Doiar şi As.

În caz de egalitate: toate mâinile 5 high împart potul în mod egal.

6 Low: orice combinaţie de cinci cărţi care să nu conţină o pereche, cea mai mare dintre ele fiind un Şesar.

În caz de egalitate: a doua carte ca rang din cele cinci determină câştigătorul. De aceea 6,4,3,2,A bate 6,5,4,2,A. Dacă este necesar, acelaşi procedeu se aplică şi pentru restul cărţilor din mână pentru a determina cine este câştigătorul potului.

7 Low: orice combinaţie de cinci cărţi care să nu conţină o pereche, cea mai mare dintre ele fiind un Şeptar.

În caz de egalitate: a doua carte ca rang din cele cinci determină câştigătorul. Dacă este necesar, acelaşi procedeu se aplică şi pentru restul cărţilor din mână pentru a determina cine este câştigătorul potului.

8 Low: orice combinaţie de cinci cărţi care să nu conţină o pereche, cea mai mare dintre ele fiind un Optar.

În caz de egalitate: a doua carte ca rang din cele cinci determină câştigătorul. Dacă este necesar, acelaşi procedeu se aplică şi pentru restul cărţilor din mână pentru a determina cine este câştigătorul potului.

O mână 8 low este cea mai slabă mână care se poate califica pentru low în Omaha Hi/Lo şi Stud Hi/Lo. În Razz însă, nu există o astfel de 'condiţie obligatorie' şi cea mai bună mână low va câştiga întotdeauna potul, chiar dacă este o mână 9 low, Q low sau chiar o pereche!

Ierarhia mâinilor low în sistemul Deuce to Seven Lowball

Ierarhia Deuce to Seven Lowball este exact opusul ierarhiei tradiţionale 'high'. Astfel, cea mai slabă mână într-un joc de poker tradiţional jucat la high - 7-5 high, de culori diferite, devine cea mai bună mână posibilă în ierarhia 2-7 lowball (această mână poartă denumirea de '7 perfect' sau 'roată').

În practică, un As va fi întotdeauna high în Deuce to Seven (deci A,5,4,3,2 este o mână As high, nu o chintă). Chintele şi culorile se iau în considerare în Deuce to Seven.

7 Low: orice combinaţie de cinci cărţi care să nu conţină o pereche, nu sunt toate de aceeaşi culoare şi nu sunt consecutive, cea mai mare dintre ele fiind un Şeptar. Cea mai bună mână posibilă este 7,5,4,3,2, cunoscută şi sub denumirea de 'roată' sau 'numărul 1'.

În caz de egalitate: a doua carte ca mărime determină câştigătorul. Astfel, mâna 7,5,4,3,2 este mai bună decât mâna 7,6,5,3,2 (un '7-5 low' este mai bun decât un '7-6 low'). Dacă este necesar, acelaşi procedeu se aplică şi pentru restul cărţilor din mână pentru a determina cine este câştigătorul potului.

8 Low: orice combinaţie de cinci cărţi care să nu conţină o pereche, nu sunt toate de aceeaşi culoare şi nu sunt consecutive, cea mai mare dintre ele fiind un Optar.

În caz de egalitate: a doua carte ca mărime determină câştigătorul. Dacă este necesar, acelaşi procedeu se aplică şi pentru restul cărţilor din mână pentru a determina cine este câştigătorul potului.

9 Low: orice combinaţie de cinci cărţi care să nu conţină o pereche, nu sunt toate de aceeaşi culoare şi nu sunt consecutive, cea mai mare dintre ele fiind un Nouar.

În caz de egalitate: a doua carte ca mărime determină câştigătorul. Dacă este necesar, acelaşi procedeu se aplică şi pentru restul cărţilor din mână pentru a determina cine este câştigătorul potului.

10 Low: orice combinaţie de cinci cărţi care să nu conţină o pereche, nu sunt toate de aceeaşi culoare şi nu sunt consecutive, cea mai mare dintre ele fiind un Decar.

În caz de egalitate: a doua carte ca mărime determină câştigătorul. Dacă este necesar, acelaşi procedeu se aplică şi pentru restul cărţilor din mână pentru a determina cine este câştigătorul potului.

Notă:  nu există nicio 'condiţie obligatorie' pentru low în jocurile de tip Deuce to Seven lowball. Mâinile de mai sus sunt doar exemple de mâini posibile în Deuce to Seven lowball - mâna cu valoarea high cea mai mică va câştiga întotdeauna în Deuce to Seven, chiar dacă este vorba de o pereche!

Ierarhia mâinilor în Badugi

Badugi nu foloseşte ierarhia tradiţională a mâinilor de poker şi este nevoie de practică pentru a te familiariza cu acest sistem de clasificare.  Ierarhia mâinilor în Badugi seamănă oarecum cu cea din Ace to Five. Ca şi în Ace to Five, un As va fi întotdeauna considerat low. Cu toate acestea, spre deosebire de Ace to Five, fiecare carte din mână trebuie să fie de o culoare diferită de celelalte şi să aibă un rang diferit pentru a putea fi luată în considerare.

Mâinile în Badugi sunt alcătuite din patru cărţi în loc de 5. De aceea este imposibil de alcătuit o chintă din cinci cărţi, astfel că patru cărţi consecutive nu vor forma o chintă şi nu vor dăuna mâinii tale.

Trebuie reţinut că dacă ai cărţi de aceeaşi culoare, numai una dintre ele va fi luată în considerare, iar dacă ai în mână o pereche, doar una dintre cărţile care alcătuiesc pereche va conta.

Badugi: o mână Badugi este orice mână alcătuită din patru cărţi diferite între ele ca rang şi de culori diferite.

În caz de egalitate: a doua carte ca mărime determină câştigătorul. Dacă este necesar, acelaşi procedeu se aplică şi pentru restul cărţilor din mână pentru a determina cine este câştigătorul potului.

Mână de trei cărţi: orice mână alcătuită din trei cărţi diferite între ele ca rang şi culoare, dar cu o a patra carte care are aceeaşi culoare sau acelaşi rang cu una dintre primele trei. Cele mai mici trei cărţi (excluzând una dintre cărţile împerecheate) de culori diferite vor conta.

Pentru că există o pereche, unul dintre Pătrari nu se ia în considerare, deci este ignorat, astfel că mâna este 4,2,A, de trei cărţi

Pentru că există două cărţi de cupă, una dintre ele este ignorată, astfel că mâna este 3,2,A.

În caz de egalitate: a doua carte ca mărime determină câştigătorul. Dacă este necesar, acelaşi procedeu se aplică şi pentru restul cărţilor din mână pentru a determina cine este câştigătorul potului. A patra carte (cea împerecheată sau de aceeaşi culoare cu una din primele trei) nu se ia în considerare şi astfel nu se foloseşte pentru departajarea mâinilor.

Mână de două cărţi: orice mână alcătuită din două cărţi diferite între ele ca rang şi culoare, dar cu alte două cărţi care au aceeaşi culoare sau acelaşi rang cu una dintre primele două. Cele mai mici două cărţi (excluzând cărţile împerecheate) de culori diferite vor conta.

Pentru că mâna are două perechi, câte o carte din fiecare pereche va fi ignorată, astfel că mâna este 5,A de două cărţi.

Pentru că mâna are trei cărţi de cupă, două dintre ele vor fi ignorate, astfel că mâna este 2,A de două cărţi.

În caz de egalitate: a doua carte ca mărime determină câştigătorul. A patra şi a treia carte (cele împerecheate sau de aceeaşi culoare cu una din primele două) nu se iau în considerare şi astfel nu se folosesc pentru departajarea mâinilor.

Mână de o carte: o mână alcătuită dintr-o singură carte. Cea mai mică dintre cărţi va fi luată în considerare.

Pentru că sunt patru Aşi, trei dintre ei vor fi ignoraţi şi astfel mâna finală va fi o mână dintr-o singură carte, As.

Pentru că sunt patru cărţi de aceeaşi culoare, trei dintre ele vor fi ignorate şi astfel mâna finală va fi dintr-o singură carte, 3.

În caz de egalitate: potul este împărţit între două mâini egale de o singură carte.

Cum să înţelegi cine are cea mai bună mână în poker

Când cunoşti ierarhia mâinilor, poţi începe să te gândeşti la cel mai bun mod de a-ţi juca mâna şi cât de probabil este să învingi alte mâini.

În general, se aplică următoarele reguli:

 • O pereche > carte mare
 • Două perechi > o pereche
 • Trei de-un fel > două perechi
 • Chintă > trei de-un fel
 • Culoare > chintă
 • Full > culoare
 • Careu > full
 • Chintă de culoare > careu
 • Chintă roială > chintă de culoare

Cum poţi calcula probabilităţile mâinilor de poker?

Pachetele de cărţi de poker au întotdeauna 52 de cărţi şi 2.598.960 de combinaţii posibile de mâini. Pentru a afla probabilitatea unei mâini, trebuie să iei în considerare numărul de modalităţi prin care poţi obţine acea mână.

De exemplu, există patru metode diferite de a obţine o chintă roială, pentru că sunt patru culori. Aşadar, calculul matematic pentru a determina probabilitatea acestei mâini ar fi:  4 ÷ 2.598.960 = 0,00000154.

Informaţii suplimentare

O chintă roială este cea mai bună mână în multe variante de poker – As, Popă, Damă, Valet şi 10, toate de aceeaşi culoare. Această mână nu poate fi învinsă în jocurile As-high.

O chintă roială este un tip de chintă de culoare – cinci cărţi de aceeaşi culoare şi în ordine numerică. În caz de egalitate, atunci când mai mulţi jucători au o chintă de culoare, cea mai mare carte din secvenţă câştigă.

După cum este indicat în explicaţiile referitoare la ierarhia mâinilor de mai sus, mâinile tradiţionale de poker sunt aşezate în ordinea următoare:

 • Chintă roială
 • Chintă de culoare
 • Careu
 • Full
 • Culoare
 • Chintă
 • Trei de-un fel
 • Două perechi
 • O pereche
 • Carte mare

Aceste ierarhii tradiţionale ale mâinilor sunt utilizate în formate populare de poker, precum Texas Hold'em şi Omaha.

A şti când să dai fold este una dintre cele mai importante abilităţi în poker, mai ales la începutul unei mâini. Merită să iei în considerare ce valoare au cărţile tale înainte de flop - cu cât cărţile au valoare mai mare, cu atât ar putea fi mai puternice.

Dacă ai cărţi de aceeaşi culoare, vei avea şi o probabilitate mărită de a obţine o culoare. Dacă ai cărţi care au valori apropiate, ai putea face mai degrabă o chintă.

După flop, ai putea să te gândeşti să dai fold în următoarele situaţii: dacă mâna ta pre-flop nu mai este la fel de puternică, dacă jucătorii pariază/dau raise consistent şi nu fac asta de obicei sau dacă ai o pereche proprie, însă au fost împărţite două sau mai multe overcarduri mai puternice.

Pentru mai multe informaţii despre strategia de poker, inclusiv sfaturi şi tactici, dă click aici.

Trei Aşi reprezintă cea mai puternică mână de trei de-un fel. Luând în considerare această logică, o mână cu trei de-un fel nu va fi mai puternică decât o chintă, o culoare, un full, un careu, o chintă de culoare sau o chintă roială.