pokercasinosports

TERMENI ŞI CONDIŢII PENTRU EVENIMENTE LIVE

TERMENI ŞI CONDIŢII PENTRU JUCĂTORI POKERSTARS

Aceşti Termeni şi Condiţii ('Termenii') trebuie citiţi de către tine ('Utilizatorul', 'Jucătorul' sau 'tu') în întregime, împreună cu Termeni şi Condiţii PokerStars Live şi sistem PSLive ('Acordul'), acolo unde este aplicabil, înainte de a participa în orice sateliţi de calificare online ('Sateliţi de calificare') pe un site aplicabil ('Site') operat de către Grup (astfel cum este definit mai jos), care oferă ca premiu un loc sau un pachet pentru orice turneu de poker live şi jocuri cash (fiecare fiind numite un 'Turneu') care fac parte din evenimente PokerStars Live, cum ar fi, dar fără a se limita la, PokerStars Championship şi/sau PokerStars Festival (fiecare dintre acestea fiind numit un 'Eveniment').

Prin intrarea în acest Acord, recunoşti că 'PokerStars Live', 'PSLive', 'PokerStars Championship', 'PokerStars Festival' şi 'PokerStars' sunt mărci deţinute şi operate de un grup de companii cunoscut ca 'Rational Group'. Acolo unde este utilizat, termenul 'Grup' va însemna entitatea centrală aplicabilă care deţine licenţa pentru jocuri de noroc online din cadrul Rational Group ('Entitatea licenţiată) şi, în funcţie de locaţia unde se desfăşoară Turneul dintr-un Eveniment în care participi, Global Poker Tours Limited ('GPTL') sau TSG Interactive US Services Limited ('TSG Interactive US') sau Rational Live Events (Malta) Limited ('RLEM') (numite în mod colectiv 'Compania' 'noi', 'a noastră' sau 'al nostru') sau o subsidiară a unei astfel de Companii, compania holding a Companiei şi orice altă subsidiară a oricărei astfel de companii holding. 

Te rugăm să reţii că acest Acord: (a) constituie un act legal în care ai intrat cu noi; (b) constituie înţelegerea dintre tine şi noi cu privire la participarea ta în orice Satelit de calificare şi (c) înlocuieşte orice alt acord anterior dintre tine şi noi legat de subiectul din prezenta.

Prin prezenta accepţi să nu te bazezi pe nicio reprezentare sau asigurare, atât scrisă, cât şi orală realizată de către noi, altele decât cele exprimate în acest Acord. Eşti de acord că avem dreptul de a atribui în mod liber drepturile, licenţele şi/sau obligaţiile noastre, împreună sau separat, sub incidenţa acestui Acord, oricărui membru al Grupului nostru sau oricărei entităţi terţe fără a te notifica.

În mod clar recunoşti că noi (sau o terţă parte autorizată care acţionează în numele tău) vom avea dreptul, la propria noastră discreţie, de a lua toate măsurile pe care le considerăm potrivite pentru a aplica permanent termenii şi condiţiile acestui Acord.

Participarea ta în orice Satelit de calificare şi/sau orice Turneu din cadrul unui Eveniment ca rezultat al participării tale într-un Satelit de calificare va fi considerată ca fiind acceptarea ta completă a Termenilor.

1.1

Prin participarea într-un Satelit de calificare, poţi câştiga o intrare sub forma unui pachet-premiu în unul dintre Turneele noastre care fac parte dintr-un Eveniment. Poţi participa într-un Satelit de calificare prin:

 1. înscrierea şi jocul într-un turneu satelit pe bani reali/cash pe Site (un 'Satelit cash') sau
 2. înscrierea şi jocul într-un turneu satelit care utilizează StarsCoin pe Site (un 'Satelit StarsCoin').
 3. Poţi participa într-un Turneu şi prin:
 4. cumpărarea unui loc (doar loc) sau a unui pachet (de exemplu, loc + hotel) cu bani reali din contul tău Stars în oricare dintre Turnee (disponibil doar cu conturi Stars pe anumite Site-uri aplicabile) sau
 5. cumpărarea unui loc (doar loc) sau a unui pachet (de exemplu, loc + hotel) prin utilizarea Banilor de turneu ('T-Bani') în oricare dintre Turnee (disponibil doar pe Site);
 6. primirea unui loc ca invitat VIP sau jucător calificat din partea PokerStars sau
 7. câştigarea unei oferte promoţionale, a unui turneu sau a unui freeroll de pe un Site aplicabil.
1.2

Recunoşti faptul că PokerStars Live poate aduce adăugiri sau modificări la programul Turneelor şi Evenimentelor în orice moment.

1.3

Jucătorii trebuie să aibă 18 ani împliniţi sau să aibă vârsta majoratului în jurisdicţia aplicabilă (care e mai mare) pentru a participa într-un Satelit de calificare şi/sau Turneu. Te rugăm să reţii că, chiar dacă ai peste 18 ani în jurisdicţia în care locuieşti pentru a participa într-un Satelit de calificare, este posibil să nu poţi participa într-un Turneu din cadrul unui Eveniment dacă nu ai vârsta majoratului în locaţia în care are loc Evenimentul. 

1.4

Ţi se poate cere în orice moment să furnizezi către PokerStars Live sau către o terţă parte autorizată a PokerStars dovada vârstei şi/sau a identităţii tale (paşaport sau un act de identitate valabil cu poză). În plus, locul în care se vor desfăşura Turneele pot solicita să semnezi termeni şi condiţii suplimentare şi pot solicita dovada identităţii tale. Orice jucător care nu poate să prezinte asemenea dovezi ale vârstei şi/sau ale identităţii va fi descalificat din Satelitul de calificare sau Turneu, poate fi exclus din cadrul Evenimentelor viitoare şi i se poate interzice permanent accesul pe Site.

1.5

Prin participarea într-un Satelit de calificare (sau în orice alt satelit de pe un Site aplicabil) acorzi în mod irevocabil PokerStars Live şi terţelor părţi care acţionează în numele nostru toate drepturile, consimţămintele şi licenţele necesare pentru a ne permite să-ţi utilizăm numele, imaginea, fotografia şi aparenţa ta în lume în mod repetat, în orice scop avem nevoie, la propria noastră discreţie, în oricare şi în toate tipurile de media, fără alte compensaţii. Prin prezenta, ne eliberezi pe noi şi pe reprezentanţii noştri permişi de orice plângere, pagubă, responsabilitate, costuri şi cheltuieli generate de încălcarea oricărei reguli de confidenţialitate, publicitate sau personalitate pe care o poţi avea sau de abaterea de la orice drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate pe care le deţii, derivate din sau legate de orice utilizare a numelui, imaginii, fotografiei şi aparenţei tale. Conţinutul prezentului comunicat va fi obligatoriu pentru tine, împuterniciţii şi reprezentanţii legali. Prin prezenta renunţi la toate drepturile morale referitoare la numele, imaginea, fotografia şi aparenţa ta, la care poţi avea dreptul acum sau oricând în viitor conform Părţii a IV-a a Isle of Man Copyright Act 1991 (şi la toate drepturile similare din alte jurisdicţii) şi eşti de acord să nu intentezi, susţii, menţii sau permiţi nicio acţiune sau revendicare, în sensul că orice prelucrare, exploatare sau utilizare a acestora încalcă drepturile tale morale. De asemenea, eşti de acord să promovezi PokerStars şi, doar la cerere, să devii purtător de cuvânt pentru PokerStars în timpul şi după Turneul la care participi, incluzând, dar fără a se limita la, întâlniri cu presa şi participarea în alte evenimente organizate de PokerStars Live.

1.6

Ne rezervăm dreptul de a-ţi solicita să porţi un logo al Site-ului pe întreaga durată a Evenimentului, inclusiv la orice masă televizată sau transmisă ca webcast, fără alte compensaţii.

1.7

Deoarece fiecare Site este accesibil jucătorilor dintr-o anumită jurisdicţie, aceştia trebuie să se supună unor reglementări diferite şi vor avea alte reguli de respectat în ceea ce priveşte buy-in-urile în Turnee. Pentru mai multe informaţii privind ce se permite în cadrul fiecărui cont Stars, te rugăm să contactezi registrations@pokerstarslive.com.

1.8

Dacă eşti sponsorizat full-time de către un site terţ de jocuri de noroc legitim şi faci buy-in într-un Turneu folosind contul tău Stars doar aşa cum este descris în Clauza 1d de mai sus, poţi purta logo-ul sponsorului tău, dacă furnizezi o confirmare scrisă anterioară în acest sens. Cu toate acestea, în cazul în care te califici prin Site pentru un Turneu, nu ţi se va permite să porţi logo-ul sponsorului tău pe durata Turneului. Mai mult, nu vei fi numit jucător PokerStars în niciun material publicat. Se notează prin prezenta că tu trebuie să respecţi în continuare regulile Evenimentului, care includ restricţii privind utilizarea de brand-uri şi obligaţia de a te conforma cu reglementările locale din jurisdicţia în care are loc Evenimentul.

1.9

Recunoşti şi eşti de acord că PokerStars Live solicită tuturor jucătorilor care participă în Evenimente să citească, să semneze şi să accepte Termenii şi Condiţiile PokerStars Live şi sistem PSLive înainte de a colecta un card PSLive pentru a participa într-un Turneu. Dacă nu ai semnat, însă joci în orice Turneu, acest fapt va fi considerat ca acceptarea de către tine a Termenilor şi Condiţiilor PokerStars Live şi sistem PSLive.

1.10

Dacă vei câştiga un pachet-premiu pentru un Turneu prin participarea într-un Satelit de calificare ('Pachet-premiu'), te rugăm să reţii că Pachetul-premiu nu este transferabil, nu poate fi schimbat cu altceva sau schimbat în bani sau valori echivalente. Pachetul-premiu trebuie utilizat sau se pierde în totalitate, fără compensaţie. Dacă vei câştiga pachete-premiu suplimentare, acestea nu vor putea fi vândute sau transferate şi contul tău Stars va fi creditat cu T-Bani şi bani reali astfel: T-Bani pentru costul buy-in-ului şi al cazării din Pachetul-premiu şi o sumă de bani reali egală cu suma de bani acordată în Pachetul-premiu drept bani de buzunar pentru Turneu, dacă asemenea bani de cheltuială/călătorie au fost incluşi în Pachetul-premiu. Cu toate acestea, în cazul în care câştigi un pachet premiu adiţional cu o valoare totală mai mare decât primul tău Pachet-premiu, atunci trebuie să joci sau să renunţi la un asemenea pachet premiu cu valoare totală mai mare, iar pachetul premiu cu valoare mai mică va fi creditat în contul tău Stars conform condiţiilor stabilite mai sus.

1.11

Dacă achiziţionezi un loc într-un Turneu conform Clauzelor 1(c) şi (d) de mai sus, te poţi retrage din Turneu astfel:

 1. accesând lobby-ul programului de joc, deschizând secţiunea 'Instrumente' din meniul din partea dreaptă, apoi selectând 'Jocurile & biletele mele' şi 'Înscrieri în turnee', apoi urmând linkurile pentru a te retrage înainte de începerea unui astfel de Turneu sau
 2. trimiţând un e-mail la registrations@pokerstarslive.com cu o cerere de retragere cu până la 48 de ore înainte de începerea Turneului sau
 3. urmând procedura aplicabilă, personal, la faţa locului desfăşurării Evenimentului, înainte de începerea unui astfel de Turneu. Odată început Turneul, nu te vei mai putea retrage şi nu vei mai putea primi banii înapoi. Dacă nu-ţi ridici biletul de Turneu, buy-in-ul tău va fi adăugat la fondul de premii al Turneului.
1.12

În conformitate cu Clauza 1(c) de mai sus, te rugăm să reţii că, în cazul în care achiziţionezi un pachet de hotel pentru un Eveniment prin intermediul contului tău Stars .COM sau .EU, atunci valoarea achiziţiei tale nu este rambursabilă şi nu vei putea anula pachetul odată ce a fost cumpărat şi achitat.

1.13

Jucătorii trebuie să respecte următoarele reguli privind plăţile, acolo unde nu sunt în vigoare reguli de plăţi specifice Evenimentului; cu toate acestea, PokerStars Live îşi rezervă dreptul de a le schimba în orice moment şi pentru orice Eveniment:

 1. Dacă intri într-un turneu conform Clauzelor 1(a) - 1(f) de mai sus, poţi primi sub formă de cash până la de 2 (două) ori valoarea buy-in-ului, iar restul va fi depus în contul tău Stars.
1.14

În cazul în care câştigi un Satelit preliminar care acordă câştigătorului un loc într-un Satelit de calificare ulterior (şi nu un loc pentru a participa într-un Turneu din cadrul unui Eveniment), te poţi retrage din Satelitul de calificare şi vei primi în contul tău Stars T-Banii pentru buy-in-ul în acel Satelit de calificare. Poţi folosi asemenea T-Bani pentru a participa într-un Satelit de calificare sau alţi sateliţi la alegerea ta.

1.15

În cazul anumitor Turnee, după ce te-ai calificat pentru un Turneu prin intermediul Site-ului, vei primi un bilet pentru ziua de start cu care te poţi înscrie personal în evenimentul Ziua 1 dorit. Pentru a te înscrie, accesează lobby-ul Stars, dă click pe 'Evenimente' > 'Live' > 'evenimentul ales' şi caută turneele substituente din ziua de start, pentru care scrie 'Ticket' la buy-in, pentru fiecare eveniment Ziua 1. Opţiunea de a-ţi alege ziua se va închide în ultima săptămână dinaintea Evenimentului, iar jucătorii rămaşi vor fi repartizaţi în mod automat în Ziua 1A.

1.16

Biletele Pas sunt valabile doar în sistemul Pas şi nu pot fi transferate sau returnate.

1.17

Jucând în orice satelit de pe Site, ne confirmi faptul că numele, vârsta, adresa de e-mail, adresa poştală şi numărul de telefon asociate contului tău Stars sunt corecte şi accepţi că persoana al cărei nume apare în orice cont Stars câştigător al unui Pachet-premiu sau care face buy-in într-un Turneu va fi considerată persoana care a jucat şi a câştigat Satelitul de calificare şi obligatoriu această persoană se va prezenta şi va juca în Turneu.

1.18

Orice încercare a ta de modificare sau duplicare a contului Stars pentru a deveni eligibil pentru orice satelit va avea ca efect retragerea oricărui premiu câştigat şi poate duce la închiderea contului tău Stars.

1.19

În caz de dispute cu privire la participarea ta în oricare dintre Sateliţii de calificare, la orice element al Pachetului-premiu sau la aceşti Termeni, decizia finală ne va aparţine şi orice decizie pe care o luăm va fi obligatorie şi nu va face obiectul reanalizării sau apelului din partea unui Jucător sau a oricărei terţe părţi. 

1.20

În cazul în care, din orice motiv, un Jucător se califică/se înscrie într-un Turneu, însă nu poate participa la ora menţionată de PokerStars Live, atunci jucătorul respectiv va pierde dreptul de a participa în Turneu şi PokerStars Live nu are nicio obligaţie de a-l despăgubi în niciun fel.

1.21

Prin intrarea într-un Satelit de calificare, fiecare Jucător este de acord să exonereze de orice responsabilitate şi să menţină în afara oricărui risc PokerStars şi reprezentanţii săi legali, afiliaţii, subsidiarii, agenţiile şi funcţionarii corespunzători, directorii, angajaţii şi agenţii săi, în privinţa oricăror despăgubiri, incluzând orice răniri personale suferite sau întâmplate în contextul acceptării oricărui Pachet-premiu. 

1.22

Ne rezervăm dreptul, în orice moment, să modificăm prezenţii Termeni, la propria noastră discreţie, inclusiv să anulăm, să modificăm sau să suspendăm un Satelit de calificare, în cazul în care, la propria noastră discreţie, considerăm că Satelitul de calificare nu poate fi derulat aşa cum este specificat.

1.23

Toţi jucătorii care participă într-un Satelit de calificare trebuie să respecte în totalitate cerinţele stabilite în Termenii de utilizare a serviciului şi Termenii şi Condiţiile generale pentru turnee.

1.24

Prezenţii Termeni şi problemele legate de aceştia vor fi guvernate prin şi construite în conformitate cu legislaţia din Malta şi vor fi supuse jurisdicţiei exclusive a tribunalelor din Malta.