pokercasinosports

Golf

Pariurile pe turnee vor fi plătite în baza rezultatului oficial al federaţiei organizatoare, prezentat în momentul ceremoniei, fără a se lua în considerare nicio descalificare sau modificare ulterioară a rezultatului. Atunci când un eveniment este afectat de vremea nefavorabilă, pariurile pe turnee vor fi plătite conform rezultatului oficial. Numărul minim de găuri necesare pentru anunţarea unui câştigător oficial poate varia între 36 şi 54 de găuri, în funcţie de turneu, însă rezultatul trebuie să fie unul oficial. În situaţia realizării de plăţi incorecte cauzate de greşelile rezultate de pe website-ul oficial, vom modifica plata dacă eroarea este depistată în interval de 24 de ore de la ora iniţială a stabilirii situaţiei opţiunii de pariere relevante.

Toate pariurile puse pe un jucător vor fi anulate dacă acesta nu participă la startul turneului. Pariurile Ante-Post plasate pe orice jucător care ia parte la un turneu de calificare, dar care nu reuşeşte să se califice în turneul principal, vor fi clasificate drept necâştigătoare. Jucătorii care încep să joace într-un turneu, dar se retrag sau sunt descalificaţi înainte de finalul turneului, vor fi desemnaţi ca pierzători.

Dacă un turneu este scurtat şi stabilim rezultatul tuturor opţiunilor de pariere, atunci toate pariurile plasate care se referă la runde ulterioare ultimei runde finalizate vor fi anulate. În plus, dacă nu este disponibilă o cotă pentru egalitate, se vor aplica regulile 'dead heat'.

În orice opţiune de pariere 'să se califice' pentru orice turneu, câştigător va fi numărul de jucători de golf care s-au calificat în turneu, indiferent dacă aceştia vor concura sau nu în turneu. Rezultatul opţiunilor de pariere va fi determinat după etapa de calificare şi orice descalificare sau modificare ulterioară a rezultatelor nu va fi luată în considerare.

Dacă un turneu/rundă este repornit(ă) de la început, toate pariurile plasate după momentul oficial de start vor fi anulate, cu excepţia opţiunile de pariere a căror situaţie a fost determinată în mod necondiţionat. Pariurile pe 2 mingi şi 3 mingi vor fi anulate doar dacă sunt plasate după ora rezervată de start (tee time) a grupului respectiv.

 Opţiunile de pariere 'Marjă victorie' vor fi plătite în baza rezultatelor oficiale ale turneului şi nu vor include niciun playoff, dacă e nevoie de acesta.

Pentru opţiunile de pariere '3 mingi' sau '2 mingi', toate pariurile pe aceste opţiuni de pariere vor rămâne valabile indiferent dacă participanţii joacă în acelaşi grup sau fac pereche unul cu altul.

Pariere pe un meci din turneu

Dacă un jucător se retrage fără a juca nicio minge, toate pariurile pe acea opţiune de pariere vor fi anulate. La fel, dacă niciunul dintre jucătorii incluşi în opţiunea de pariere nu ajunge la finalul primei runde, atunci toate pariurile vor fi anulate.

Dacă, din orice motiv, niciunul dintre jucătorii menţionaţi nu ajunge la finalul unei anumite runde (cu excepţia primei runde), câştigător este jucătorul cu cel mai mic scor total după runda anterioară. Dacă un jucător este descalificat sau se retrage pe durata oricărei runde, acesta va fi considerat pierzător, cu condiţia ca cel puţin un alt jucător să finalizeze acea rundă. În cazul în care minimum doi jucători dintr-o anume opţiune de pariere sunt în dead-heat pentru primul loc după 72 de găuri, câştigătorul va fi stabilit după finalizarea următoarelor găuri de playoff.

Dacă unul dintre jucători nu se califică în rundele finale, celălalt jucător este declarat câştigător. Dacă ambii jucători ratează calificarea în rundele finale, atunci cel mai mic scor total după rundele finale va determina situaţia pariului. Dacă un jucător este descalificat sau se retrage după momentul de începere, celălalt jucător este desemnat drept câştigător indiferent dacă finalizează sau nu 36 de găuri. Dacă un jucător este descalificat în a 3-a sau a 4-a rundă atunci când celălalt jucător cu care concurează a ratat calificarea în rundele finale, atunci jucătorul descalificat este declarat câştigător.

Toate cele de mai sus se aplică şi pentru parierea pe meci 72 de găuri, cu următoarea excepţie, dacă scorul este egal după 72 de găuri, rezultatul va fi fie egalitate, dacă au fost oferite cote pentru egalitate, fie toate pariurile vor fi anulate.

Dacă durata unui turneu este redusă datorită vremii nefavorabile, situaţia pentru toate pariurile va fi stabilită dacă se va stabili un câştigător al turneului şi dacă sunt finalizate minimum 36 de găuri. Câştigătorul va fi jucătorul care va avea cel mai mare număr de puncte la finalul ultimei runde finalizate.

Opţiuni de pariere pe runde

Dacă un jucător se retrage fără a juca nicio minge în acea rundă, toate pariurile pe acea opţiune de pariere vor fi anulate. La fel, dacă un jucător nu reuşeşte să ajungă la finalul unei runde, din orice motiv altul decât o retragere sau descalificare, atunci toate pariurile vor fi anulate, cu excepţia opţiunile de pariere a căror situaţie a fost determinată în mod necondiţionat.

Oricare jucător, care s-a retras sau a fost descalificat după ce a jucat o lovitură în acea rundă, va fi considerat pierzător, cu condiţia ca cel puţin un alt jucător să finalizeze acea rundă. Dacă niciunul dintre jucători nu ajunge la finalul rundei, atunci toate pariurile vor fi anulate.

Opţiuni de pariere gaură cu gaură la număr de lovituri

Toate pariurile pe o anume gaură vor fi declarate nule în cazul în care respectiva gaură nu va fi finalizată din orice motiv, în afară de cazul în care situaţia opţiunii de pariere a fost determinată în mod necondiţionat. Situaţia opţiunilor de pariere este determinată la finalizarea găurii şi orice penalizări sau descalificări ulterioare nu vor fi luate în considerare.

Opţiuni de pariere gaură cu gaură la număr de găuri câştigate

Toate pariurile rămân valabile după ce toţi jucătorii nominalizaţi au jucat loviturile de începere. Dacă niciun jucător nu finalizează gaura, toate pariurile vor fi anulate, cu excepţia cazului în care câştigătorul a fost determinat necondiţionat, un jucător s-a retras sau a fost descalificat sau gaura a fost cedată. Situaţia pariurilor este stabilită atunci când jucătorii părăsesc terenul.

Opţiuni de pariere Top 5/ Top 10 /Top 20

Se aplică regulile Dead Heat.

Câştigătorul primei runde

Situaţia pariului este stabilită pe baza scorului turneului la finalul primei runde. Se aplică regulile Dead Heat.

Pariuri pe grup

Câştigătorul va fi jucătorul clasat pe cea mai înaltă poziţie după încheierea turneului. Orice jucător care nu se califică în rundele finale va fi considerat necâştigător. Dacă toţi jucătorii nu se califică în rundele finale, atunci cel mai mic scor total după rundele finale va determina situaţia pariului. Se pot aplica deduceri 'Neparticipant - pariu rambursat' în conformitate cu Regula 4 (Deduceri). Se aplică regulile Dead Heat, cu excepţia cazului în care câştigătorul este stabilit în urma unui playoff. Dacă vremea este nefavorabilă, trebuie jucat un număr minim de 36 de găuri şi trebuie declarat un câştigător al turneului pentru ca pariurile să fie valabile. Câştigător va fi jucătorul care va avea cel mai mare număr de puncte la finalul ultimei runde finalizate.