pokercasinosports

Baseball

Informaţii generale

Pentru soluţionarea pariurilor, echipa listată ca a doua în numele evenimentului este considerată a fi echipa-gazdă (chiar dacă meciul are loc pe teren neutru). De exemplu, 'Echipa A - Echipa B' sau Echipa A la Echipa B', Echipa B este echipa-gazdă.

Toate opţiunile de pariere pe termen lung includ meciurile de calificare, acolo unde este cazul.

Dacă se aplică regula 'mercy rule', pariurile vor fi soluţionate în conformitate cu rezultatul determinat prin aplicarea 'mercy rule'.

În afară de cazul în care se specifică altceva, pitcherii de start programaţi ('Pitcheri listaţi') nu sunt relevanţi pentru nicio opţiune de pariere, iar pariurile pe astfel de opţiuni de pariere vor rămâne valabile indiferent dacă orice Pitcheri listaţi dau de fapt startul.

Dacă există o schimbare dublă a pitcherilor, în care un pitcher este schimbat, dar apoi repus în poziţie, aceasta va fi tratată ca o schimbare normală a pitcherului.

Dacă un meci se încheie la egalitate şi nu sunt jucate inninguri suplimentare, pariurile pe învingător vor fi anulate şi toate celelalte opţiuni de pariere vor fi soluţionate în conformitate cu rezultatul.

Pentru meciurile cuplate din Liga Australiană de Baseball (ABL), fiecare dintre primele meciuri sunt meciuri care constau în 7 inninguri şi au cote şi sunt soluţionate în consecinţă. Dacă primul meci în format cuplat ajunge în inninguri suplimentare, ducând în consecinţă la scurtarea celui de-al doilea meci la mai puţin decât cele 9 inninguri programate, toate pariurile pe opţiunile de pariere pe Handicap şi Totaluri pentru al doilea meci vor fi anulate. Toate pariurile confruntări directe pe al doilea meci vor rămâne valabile.

Inningurile suplimentare, acolo unde este cazul, sunt luate în considerare pentru soluţionarea pariurilor.

Abandonuri, anulări şi amânări

Dacă un meci nu începe în ziua de începere listată oficial, după cum este specificat de către federaţia organizatoare relevantă, din cauza ploii sau a altor evenimente similare, toate pariurile vor fi anulate. Ziua evenimentului va fi considerată ziua în conformitate cu fusul orar în funcţie de care a fost programat să se joace meciul.

Dacă un meci începe, dar este suspendat şi continuă până la încheiere în ziua următoare (ora locală), atunci toate pariurile vor rămâne valabile. În cazul unui meci playoff din MLB suspendat, toate pariurile vor rămâne valabile până la încheierea meciului.

Doar pentru MLB şi NCAA: în cazul unui meci scurtat, rezultatele sunt oficiale după (şi, în afară de cazul în care se specifică altceva, pariurile vor fi soluţionate conform finalizării a) 5 inninguri de joc sau 4,5 inninguri, în cazul în care echipa-gazdă va conduce la începutul celei de-a doua jumătăţi a celui de-al 5-lea inning (regula 4,5 inninguri). Dacă un meci este întrerupt, dacă rezultatul este oficial în conformitate cu această regulă, câştigătorul va fi determinat conform scorului după ultimul inning finalizat (în afară de cazul în care echipa-gazdă marchează şi ajunge la egalitate sau preia conducerea în a doua jumătate a inningului, situaţie în care câştigătorul este determinat în funcţie de scorul înregistrat în momentul suspendării meciului). Doar pentru World Baseball: în cazul unui meci scurtat, toate opţiunile de pariere nedecise vor fi anulate dacă meciul nu se reia în aceeaşi zi, indiferent de momentul abandonului.

În pofida celor de mai sus, în anumite situaţii în care menţionăm acest lucru, rezultatele vor fi oficiale doar după (şi în pariurile vor fi soluţionate conform finalizării a) minimum 9 inninguri de joc sau 8,5 inninguri, în cazul în care echipa-gazdă va conduce la începutul celei de-a doua jumătăţi a celui de-al 9-lea inning (regula 8,5 inninguri).

În scopul parierii live, se va aplica automat regula 8,5 inninguri, în afară de cazul în care se specifică altceva. Cu toate acestea, dacă un meci va fi scurtat din cauza unor condiţii meteo nefavorabile sau a unora similare, opţiunile de pariere live care au fost determinate în mod necondiţionat vor rămâne valabile (fără a ţine cont de regula 8,5 inninguri sau dacă a fost confirmat sau nu un rezultat oficial al ligii).

Pentru meciurile MLB programate să fie de doar 7 inninguri la începutul lor, se aplică regulile normale pentru baseball, cu toate opţiunile de pariere soluţionate conform MLB.com. Dacă un meci care constă în 7 inninguri este scurtat după prima lovitură (de exemplu, din cauza ploii), se vor aplica următoarele reguli pentru soluţionarea pariurilor:

  • Pariurile pe câştigător vor fi soluţionate conform regulii 4,5 inninguri
  • Pariurile pe orice alte opţiuni de pariere (inclusiv, dar fără a se limita la, Handicap şi Total run-uri) vor fi anulate, în afară de cazul în care sunt jucate minimum 7 inninguri sau 6,5 inninguri dacă echipa-gazdă va conduce la începutul celei de-a doua jumătăţi a celui de-al 7-lea inning sau cu excepţia cazului în care situaţia opţiunii de pariere a fost determinată în mod necondiţionat.

Opţiuni de pariere pe Câştigător

Se soluţionează conform regulii 4,5 inninguri.

Opţiuni de pariere Handicap, Total run-uri, Duble, 3 opţiuni, Diferenţă de puncte, Echipa care marchează ultima

Se soluţionează conform regulii 8,5 inninguri, cu excepţia cazului în care situaţia opţiunii de pariere a fost deja determinată în mod necondiţionat.

Rezultat dublu

Se soluţionează pe baza scorului de la sfârşitul celui de-al 5-lea inning plus scorul final conform regulii 8,5 inninguri.

Opţiune de pariere Par/Impar

Se soluţionează conform regulii 8,5 inninguri. În situaţia în care se ajunge la un rezultat de zero, acesta va fi considerat un număr par în privinţa soluţionării pariului.

Echipa care marchează prima

Se soluţionează pe baza primului run din meci (indiferent dacă a fost sau nu finalizat un meci integral sau un anumit număr de inninguri). Acolo unde este oferită o dublă, se aplică regula 8,5 inninguri.

Inningul cu cele mai multe puncte

Include inninguri suplimentare. Se soluţionează conform regulii 8,5 inninguri. În sensul acestei reguli, primele 5 inninguri sunt considerate a fi prima repriză, iar toate celelalte inninguri care au loc în timpul meciului (inclusiv inninguri suplimentare) sunt considerate a fi a doua repriză. De exemplu, dacă sunt jucate 11 inninguri, prima jumătate a meciului va consta în primele 5 inninguri şi a doua jumătate a meciului va consta în ultimele 6 inninguri.

Inningul cu cele mai multe puncte

Se soluţionează conform regulii 8,5 inninguri. În caz de egalitate, se aplică regulile Dead Heat. Dacă inningul cu cele mai multe puncte apare pe parcursul unui inning suplimentar, inningurile 1-9 vor fi considerate necâştigătoare.

Inningul primului/ultimului punct marcat

Se soluţionează conform regulii 8,5 inninguri (cu excepţia cazului în care, în cazul primului punct marcat, situaţia opţiunii de pariere a fost deja determinată în mod necondiţionat).

Opţiuni de pariere Inning/Jumătate de inning

Inningul sau jumătatea de inning relevantă din meci trebuie să fie finalizată complet pentru ca pariurile să rămână valabile (în afară de cazul în care, în cazul unei opţiuni de pariere Total run-uri, rezultatul a fost deja determinat în mod necondiţionat).

Opţiuni de pariere 3/5/7 inninguri

Numărul specificat de inninguri trebuie să fie finalizat pentru ca pariurile să rămână valabile (în afară de cazul în care echipa-gazdă conduce, iar a doua jumătate a inningului nu ar schimba rezultatul opţiunilor de pariere specifice echipei).

Opţiuni de pariere Prima repriză

Pariurile vor fi soluţionate după finalizarea a 5 inninguri. Regula 4,5 inninguri se aplică pentru meciuri scurtate în care rezultatele opţiunilor de pariere au fost deja determinate în totalitate.

Opţiuni de pariere Să conducă după/Prima echipă care

Se soluţionează pe baza scorului de la finalul reprizei specificate sau după ce a fost marcat numărul necesar de run-uri (după cum este cazul).

Opţiuni de pariere Hits

Se soluţionează conform regulii 8,5 inninguri. În cazul opţiunilor de pariere Inning/Jumătate de inning specifice, repriza specificată trebuie să fi fost finalizată pentru ca pariurile să fie valabile, în afară de cazul în care rezultatul a fost deja determinat în mod necondiţionat.

Oferte speciale sezon regulat

O echipă trebuie să joace minimum 159 de meciuri pentru ca pariurile pe opţiunea de pariere Victorii sezon regulat să fie valabile. Pariurile vor fi anulate, în afară de cazul în care au fost deja determinate în mod necondiţionat. Atunci când un anumit jucător este listat într-o opţiune de pariere care ţine de o anumită ligă/echipă, acesta va fi considerat jucător în acea ligă/echipă în scopul rezultatului, indiferent de orice transfer între ligi/echipe care poate avea loc.

Să înscrie un Home Run, Dublu Home Run/Câştigător meci

Pitcherii listaţi trebuie să dea startul şi jucătorul trebuie să finalizeze cel puţin o prezenţă la bâtă pentru ca pariul să fie valabil (în caz contrar, în fiecare situaţie, pariurile pe această opţiune de pariere vor fi anulate).

Total greşeli jucător

Pitcherii listaţi trebuie să dea startul pentru ca pariul să fie valabil. Dacă Pitcherul listat din echipa adversă nu dă startul, atunci pariurile vor rămâne valabile.

Duble performanţă jucător

Ambii 'Pitcheri listaţi' trebuie să dea startul pentru ca pariurile să fie valabile.

 

Regulile generale referitoare la pariuri sportive vor fi aplicate pentru toate categoriile de pariuri sau opţiuni de pariere la care nu se face referire în prezentele Reguli specifice sportului respectiv.