pokercasinosports

Curse hipice

Informaţii generale

Situaţia tuturor opţiunilor individuale de pariere va fi soluţionată în funcţie de rezultatul oficial de la momentul anunţării rezultatului 'cântăririi'. Descalificările, contestaţiile şi modificările aduse ulterior rezultatului nu vor fi luate în considerare.

Poziţiile de plecare sunt postate doar ca un ghid: pariurile sunt plasate pe numele calului. Informaţiile cum ar fi numărul de pe tricoul jocheului şi de pe şa sunt furnizate doar în scop informativ. Nu garantăm corectitudinea acestor informaţii, iar utilizarea acestora pentru plasarea de pariuri se face în totalitate pe propriul risc al clientului.

Dacă locul programat de desfăşurare este schimbat după ce a fost plasat pariul, toate pariurile vor fi anulate. Dacă tipul programat de suprafaţă este schimbat (de exemplu, de la gazon la zgură), toate pariurile vor rămâne valabile.

Favoritul este selecţia cu cele mai mici cote oficiale de start. Al doilea favorit este calul cu a doua cotă de cea mai mică valoare. Dacă doi cai au aceleaşi cote şi aceste cote sunt mai mici decât cele pentru oricare alţi cai, atunci aceştia doi sunt primul şi al doilea favoriţi la egalitate. Dacă sunt selectaţi astfel doi sau mai mulţi cofavoriţi, miza va fi împărţită în mod egal între aceştia.

Abandonuri, anulări, amânări

Dacă o cursă este abandonată sau declarată nulă în orice alt mod sau în cazul unui walkover, toate pariurile pe acea cursă vor fi anulate.

Dacă o cursă nu are loc în data programată, toate pariurile vor fi anulate.

Neparticipanţi, retrageri şi descalificări

Dacă un cal iese sub ordinele starterului, dar refuză să alerge, pariurile pe acel cal vor fi soluţionate ca necâştigătoare.

Cu excepţia pariurilor ante-post, dacă un participant este retras sau este considerat ca un cal care nu a luat parte la start, acesta va fi considerat neparticipant, iar pariurile vor fi anulate.

Pariurile pe participanţii rămaşi în acea cursă, care au fost plasate la o anumită cotă, pot fi supuse unei deduceri bazate pe Regula 4(c) a lui Tattersall (vezi mai jos), care depinde de cota calului retras în momentul retragerii.

Pariurilor hipice în opţiuni de pariere reformate, din care ulterior sunt retraşi unul sau mai mulţi cai, le pot fi aplicate deduceri bazate pe cotele cailor retraşi, în momentul retragerii.

Dacă nu există timp suficient pentru a forma o nouă opţiune de pariere pe cursă, pariurile plasate la cota de start pot fi, de asemenea, supuse unei deduceri bazate pe regula 4(c) a lui Tattersall.

Pentru pariurile plasate la o anumită cotă, aplicarea Regulii 4(c) va fi determinată de ultima cotă disponibilă în momentul în care respectivul cal a fost retras.

Deduceri de valoare în €/$/£ vor fi aplicate în baza cotelor fiecărui cal retras, după cum urmează:

Cota selecţiei Deducere Cota selecţiei Deducere
1/9 sau mai puţin €/$/£ 0,90 6/5 la 1/1 €/$/£ 0,45
2/11 la 2/17 €/$/£ 0,85 6/4 la 5/4 €/$/£ 0,40
1/4 la 1/5 €/$/£ 0,80 7/4 la 13/8 €/$/£ 0,35
3/10 la 2/7 €/$/£ 0,75 9/4 la 15/8 €/$/£ 0,30
2/5 la 1/3 €/$/£ 0,70 3/1 la 5/2 €/$/£ 0,25
8/15 la 4/9 €/$/£ 0,65 4/1 la 10/3 €/$/£ 0,20
8/13 la 4/7 €/$/£ 0,60 11/2 la 9/2 €/$/£ 0,15
4/5 la 4/6 €/$/£ 0,55 9/1 la 6/1 €/$/£ 0,10
20/21 la 5/6 €/$/£ 0,50 14/1 la 10/1 €/$/£ 0,05
peste 14/1 Nicio deducere

Dacă într-un eveniment au loc două sau mai multe retrageri, deducerea nu va depăşi €/$/£ 0,90. În cazul în care cota selecţiei retrase nu este citată în tabelul de mai sus, atunci Regula 4(c) va fi aplicată la următoarea cotă superioară. De exemplu, 21/5 ar fi clasat în zona 9/2 în privinţa Regulii 4.

În curse cu rezerve, cota rezervelor va fi în general mărită în cadrul opţiunii de pariere. Cu toate acestea, dacă se plasează orice pariu înainte ca un cal rezervă să fie declarat alergător şi acolo unde cota rezervei nu a fost mărită în momentul plasării pariului, atunci orice astfel de pariu va fi soluţionat conform rezultatului 'fără alergători-rezerve'. Pariurile Each Way soluţionate pe baza rezultatului 'fără alergători-rezerve' vor fi bazate pe numărul de alergători, excluzând rezervele, care încep cursa. În curse în care rezervele au o cotă, dar nu aleargă, se poate aplica o deducere conform Regulii 4.

Dacă un cal este retras dintr-o opţiune de pariere, dar apoi participă în cursă, pariurile pe acea selecţie vor fi anulate şi mizele vor fi returnate în punctul în care selecţia a fost retrasă din opţiunea de pariere. Dacă jucătorii au fonduri disponibile în cont, în momentul în care calul este reintrodus în opţiunea de pariere, toate pariurile iniţiale vor fi replasate. Dacă un jucător nu are fonduri disponibile în cont în momentul reintroducerii calului, pariul anulat nu va fi replasat.

Pariere ante-post/pe curse viitoare

Pentru evitarea oricăror neînţelegeri, pariurile ante-post şi pe curse viitoare se referă la acelaşi tip de opţiune de pariere şi oricare dintre termeni poate fi utilizat în mod interschimbabil.

Pariurile ante-post sunt cele plasate la cotele noastre indicate pentru cai şi înainte de clasarea cursei drept 'ziua evenimentului' (termen utilizat pentru descrierea momentului efectuării declaraţiilor, de obicei cu 48 de ore înainte).

Pariurile ante-post vor fi soluţionate doar pe baza regulilor privind cursele hipice.

Pariurile ante-post sunt acceptate la cotele indicate, până la şi inclusiv în ziua anterioară evenimentului, pe baza 'toţi participă', 'toţi participă sau nu', 'înscris sau nu'. Aşadar, selecţiile care nu participă în cursa/evenimentul în cauză sunt considerate necâştigătoare.

Pariurile plasate după etapa de declarare din seara anterioară vor fi soluţionate în conformitate cu cotele noastre iniţiale/cu regulile aplicate în ziua cursei.

În conformitate cu principiile stipulate de Regulile lui Tattersall referitoare la curse, pariurile ante-post vor fi anulate în următoarele cazuri; în caz contrar, pariurile vor rămâne valabile:

 • În cazul în care cursa este abandonată sau declarată anulată.
 • Dacă locul de desfăşurare al cursei este modificat sau cursa este amânată pentru o dată ulterioară, pe o pistă diferită.
 • În cazul în care cursa este amânată pentru o dată ulterioară pe aceeaşi pistă, cu înscrieri redeschise în totalitate, pariurile plasate după înscrierile iniţiale sunt anulate, dar pariurile plasate înainte de etapa de înscriere iniţială vor rămâne valabile. Toate pariurile vor rămâne valabile dacă o cursă este amânată pentru o dată ulterioară, pe aceeaşi pistă, cu aceleaşi înscrieri, dacă pariul a fost plasat înainte sau după etapa de înscriere iniţială.
 • În cazul în care calul este eliminat prin tragere la sorţi sau eliminat în conformitate cu regulilor Jockey Club, pariurile individuale vor fi anulate. În orice astfel de cazuri, pariurile ante-post combinate vor rămâne valabile pentru selecţiile rămase la cotele stabilite pentru selecţiile în acele curse, o pariu dublu devenind unul individual, un pariu triplu devenind dublu etc.
 • Dacă oricare cai sunt retraşi în conformitate cu regulile Jockey Club/Turf Club pentru a limita numărul de înscrieri, pariurile pe aceşti cai vor fi anulate. Valoarea deducerii împotriva cailor rămaşi va fi redusă atât pentru părţile câştigătoare ale pariurilor, cât şi pentru cele plasate din astfel de pariuri, în conformitate cu tariful care va fi anunţat înainte de cursă de Tattersalls Committee, în funcţie de cotele disponibile în acest moment împotriva cailor retraşi în momentul retragerii. Pariurile beneficiază de cotele în vigoare la momentul plasării pariului. Ne rezervăm dreptul de a corecta orice eroare palpabilă. Pariurile duble, triple etc. pe victorie sunt calculate la cote cumulative întregi. Pariurile duble şi triple etc. Each Way sunt soluţionate pe baza victorie la victorie, poziţie la poziţie şi pentru partea de 'loc' a unor astfel de pariuri sunt aplicate cotele fracţionale aferente în momentul acceptării. Pariurile 'doar loc', pariurile condiţionale şi pariurile forecast nu sunt acceptate pentru pariere ante-post. Dacă aceeaşi selecţie este susţinută să câştige minimum două curse/evenimente în pariuri ante-post, sunt aplicabile cote speciale. Aceste cote speciale vor înlocui cotele cumulative calculate pe baza cotelor individuale ale evenimentului, fără a ţine cont de faptul că pe biletul de pariere pot fi afişate cotele individuale ale evenimentului. Dacă nu sunt disponibile cote speciale, miza va fi împărţită în mod egal ca pariurile individuale la cotele disponibile în momentul plasării pariului. Dacă un cal nu se califică pentru o cursă sau este retras dintr-o cursă, pariurile vor fi soluţionate ca necâştigătoare. Pariurile plasate pe un cal după ce acesta nu s-a calificat până la data eligibilă aplicabilă vor fi anulate.

Cotă de start

Pariurile plasate la cota de start (CS) vor fi soluţionate pe baza cotei oficiale de start în industrie.

În cazul în care nu există cotă oficială de start în industrie sau cota de start în industrie în afara cursei nu este anunţată, pariurile pentru care nu a fost luată nicio cotă (inclusiv pariuri forecast, tricast şi favorit fără nume) vor fi soluţionate la ultima cotă menţionată înainte de ora 'limită' a cursei.

Rezultat dublu

Toate pariurile plasate pe curse hipice din UK şi Irlanda vor fi soluţionate pe baza primului care trece linia şi a rezultatului oficial din acea zi. Orice descalificare ulterioară nu va afecta soluţionarea pariurilor.

Această ofertă se aplică doar pariurilor individuale şi multiple câştigătoare şi pe partea Câştigător din pariurile Each Way.

Excepţiile unde rezultatul dublu nu se aplică şi pariurile sunt soluţionate doar în conformitate cu rezultatul oficial sunt:

 • O selecţie care nu urmează cursul pistei
 • O selecţie care nu are greutatea corectă sau jocheul care nu a efectuat cântărirea
 • Toate pariurile plasate pe o cursă dintr-o competiţie care nu are loc în UK/Irlanda
 • Un pariu forecast sau tricast
 • O cursă anulată
 • Toate pariurile Tote/reciproce
 • Toate cotele de pariere îmbunătăţite
 • O selecţie desemnată ca fiind câştigătoare din greşeală de către arbitru
 • Toate pariurile ante-post

Pariere Each Way

Pariurile Each Way (victorie şi loc) sunt oferite pentru majoritatea curselor. Pentru toate cursele hipice (la primele cote disponibile şi cote de start), termenii Each Way sunt afectaţi de tipul de cursă şi de numărul de participanţi, iar aceşti termeni sunt, în afară de cazul în care se specifică altceva, după cum urmează:

Tip cursă Nr. de participanţi Cote loc Nr. locuri
Toate cursele 4 sau mai puţin Doar victorie Doar victorie
Toate cursele 5-7 1/4 1,2
Fără handicap 8+ 1/5 1,2,3
Handicapuri* 8-11 1/5 1,2,3
Handicapuri* 12-15 1/4 1,2,3
Handicapuri* 16+ 1/4 1,2,3,4
[*Handicapuri – include toate cursele cu handicap şi cai de doi ani]

Partea de 'Victorie' şi 'Loc' din pariurile multiple Each Way este soluţionată separat (adică, victorie la victorie şi poziţie la poziţie).

Odată deschis, numărul de câştigători din opţiunile de pariere Poziţie poate fi afectat de alţi neparticipanţi.

Din când în când, putem derula oferte care plătesc un câştig pentru clasamentul suplimentar într-o cursă hipică. În aceste situaţii, ne rezervăm dreptul de a modifica termenii standard pentru clasament, aşa cum este stabilit mai sus (de exemplu, putem plăti 5 sau 6 locuri pentru un handicap cu minimum 16 participanţi şi putem face acest lucru la 1/5 din cote, comparativ cu standardul de 1/4). Aceste oferte nu se limitează la handicapuri. Este responsabilitatea clientului de a verifica în orice moment termenii Each Way din ofertă (în special în acele curse în care oferim câştiguri pentru clasări suplimentare).

Pentru ca un cal să fie considerat că nu s-a clasat într-o anumită cursă, acesta trebuie să fi început acea cursă.

Dacă numărul de cai clasaţi este mai mic decât numărul de câştigători posibili, câştigătorii vor fi doar calul sau caii clasaţi.

Pariere live

În cazul în care o opţiune de pariere nu este programată să devină live, dar nu suspendăm opţiunea de pariere la momentul respectiv, pariurile plasate după ora oficială de 'încheiere' vor fi anulate.

În cazul în care o opţiune de pariere este programată să devină live, dar nu reuşim să suspendăm opţiunea de pariere la ora oficială de 'încheiere' şi opţiunea de pariere nu devine live oricând pe parcursul evenimentului, toate pariurile plasate după ora oficială de 'încheiere' în loc de ora programată de 'încheiere' vor fi anulate.

Pariere fără favorit

Pentru acest pariu, selecţiile 'Fără' vor fi participanţii care afişează cota cea mai mică, aşa cum este determinat de cotele noastre iniţiale la momentul creării opţiunii de pariere.

Pentru soluţionarea pariurilor, poziţia finală a selecţiei 'Fără' va fi ignorată.

Toate pariurile Each Way afişate sunt soluţionate pe baza numărului efectiv de participanţi care participă în cursă, cu excepţia selecţiei 'Fără'.

Termenii pentru pariurile Each Way sunt specificaţi pe site pentru cursa relevantă.

Pariere Forecast

Un forecast direct este un pariu în care tu pariezi că două selecţii vor încheia pe locurile 1 şi 2, în ordinea corectă, într-un anumit eveniment.

Un forecast invers este un pariu în care tu pariezi că două selecţii vor încheia pe locurile 1 şi 2, în orice ordine, într-un anumit eveniment.

Un forecast combinat este când alegi trei sau mai multe selecţii într-un eveniment, pariind că unele dintre ele vor termina pe locurile 1 şi 2 în cursă.

Pariurile forecast directe, inverse şi combinate sunt disponibile pentru cursele hipice, cu condiţia ca în cursa respectivă să alerge minim trei participanţi.

Pariurile vor fi soluţionate în concordanţă cu dividendele Forecast ale industriei, cu excepţia situaţiilor specificate mai jos:

 • Dacă un forecast direct este acceptat pentru o cursă în care nu este declarat niciun dividend, pariul va fi soluţionat ca o victorie simplă pentru prima selecţie specificată.
 • Dacă este selectat un neparticipant într-un pariu forecast, pariurile vor fi anulate. Dacă este selectat un neparticipant într-un forecast combinat, pariurile care îl conţin pe neparticipant vor fi anulate.

Clienţilor nu le este permis să introducă 'favorit fără nume' în pariurile forecast.

Pariere Tricast

Un tricast este un pariu în care tu pariezi pe selecţiile care vor încheia pe locurile 1, 2 şi 3, în ordinea corectă, într-o anumită cursă. Pariurile tricast sunt soluţionate în concordanţă cu dividendele corespunzătoare din industrie, cu excepţia situaţiilor specificate mai jos.

Pariurile sunt acceptate pe toate cursele pentru care este declarat un dividend tricast informatic.

Dacă este acceptat un pariu tricast acolo unde în cursă sunt mai puţin de patru participanţi, pariul va fi soluţionat ca un forecast direct pe selecţiile nominalizate pentru să termine pe locurile 1 şi 2, selecţia nominalizată să termine pe locul al 3-lea fiind ignorată.

Dacă un pariu tricast este acceptat pentru o cursă în care nu sunt declarate dividende, acesta va fi soluţionat ca un forecast direct pe selecţiile nominalizate să termine pe locurile 1 şi 2. Locul 3 nu va fi luat în considerare în vederea soluţionării pariurilor. Dacă pariul este un tricast combinat, fiecare tricast din acea combinaţie va fi soluţionat ca un forecast direct, cu a 3-a selecţie fiind ignorată în vederea soluţionării pariurilor.

Dacă este selectat un neparticipant, pariul tricast va fi soluţionat ca un forecast direct pe cele două selecţii rămase, în ordinea în care au fost alese. Pariurile combinate urmează aceleaşi reguli şi fiecare combinaţie este soluţionată conform valorii sale. Dacă sunt selectaţi doi neparticipanţi, pariul tricast va fi anulat.

Dacă doar doi participanţi termină o cursă, toate pariurile tricast care i-au selectat corect pe cei clasaţi pe locurile 1 şi 2 vor fi soluţionate ca un forecast direct. Toate celelalte pariuri tricast vor fi declarate necâştigătoare.

Dacă doar un participant termină o cursă, toate pariurile tricast care l-a selectat corect pe cel clasat pe locul 1 vor fi soluţionate ca un pariu la cota iniţială pe acea selecţie. Toate celelalte pariuri tricast vor fi declarate necâştigătoare.

Dacă un pariu tricast este acceptat pentru o cursă dintr-un teritoriu unde nu a fost declarat niciun tricast oficial în industrie, dividendele vor fi calculate în funcţie de ultimele cote valabile înainte de începerea cursei.

Dacă un client alege un favorit fără nume într-un pariu tricast, selecţia va fi considerată un neparticipant şi pariul va fi soluţionat pe baza selecţiilor rămase, în ordinea selectată. Pariurile tricast combinate urmează aceeaşi regulă şi fiecare combinaţie este soluţionată conform valorii sale.

Pariuri forecast şi tricast la cote fixe

Dacă într-o cursă există neparticipanţi, pariurile vor fi soluţionate la dividendele din industrie.

Dacă orice selecţie inclusă într-un pariu forecast la cote fixe sau într-un pariu tricast la cote fixe este considerată ca neparticipant, întregul pariu forecast sau tricast în cauză va fi anulat.

Pariuri pe duel

Pariurile vor fi soluţionate în conformitate cu Regulile privind cursele hipice ale British Horse Racing Authority care sunt în vigoare, iar rezultatele vor fi determinate în conformitate cu câştigurile oficiale din Racing Post din ziua următoare.

Pariurile vor fi soluţionate pe baza celei mai bune poziţii la final.

Pentru cursele fără obstacole, dacă doi sau mai mulţi cai nominalizaţi nu finalizează parcursul, clasarea acestor cai unul faţă de celălalt va fi determinată şi pariurile vor fi soluţionate în funcţie de distanţa parcursă de fiecare cal.

Pentru cursele National Hunt, dacă doi sau mai mulţi cai nominalizaţi nu finalizează parcursul, clasarea acestor cai unul faţă de celălalt va fi determinată şi pariurile vor fi soluţionate în funcţie de obstacolele depăşite de fiecare cal. Dacă ambii cai depăşesc acelaşi număr de obstacole, pariurile vor fi anulate.

Curse din SUA

Pentru anumite curse din SUA, oferim pariere la cote fixe. Clienţii pot paria la cote fixe sau la cote de start pentru aceste evenimente. Dacă pariurile sunt acceptate la cota de start, atunci când nu a fost declarată nicio cotă oficială de start în industrie, toate pariurile vor fi soluţionate la ultima cotă înainte de ora 'limită'.

Pentru alte curse din SUA, dacă nu sunt oferite cote fixe, pariurile plasate la cote de start vor fi soluţionate pe baza dividendelor pentru pariuri reciproce din SUA. Te rugăm să reţii că toate dividendele declarate sunt cotate la $2, ceea ce înseamnă că profitul efectiv pentru o miză de €/$/£1 este jumătate din dividendul declarat.

Pariurile plasate la cotele pentru pariurile reciproce din SUA vor fi soluţionate la cotele declarate de gazda hipodromului din SUA. Vor rămâne valabile doar tipurile de pariuri care au dividende declarate de către gazda hipodromului. Toate pariurile care nu sunt acoperite de un dividend al hipodromului-gazdă vor fi anulate.

Dacă o cursă este declarată 'Fără decizie' de către gazda hipodromului, toate pariurile vor fi anulate.

Atunci când nu au fost oferite cote fixe pentru o cursă din SUA, pariurile 'Victorie' vor fi soluţionate pe baza grupului de câştigători. Pariurile Each Way pe curse cu minimum opt participanţi vor fi soluţionate în funcţie de câştigător şi de primii trei clasaţi. În cursele cu între cinci şi şapte participanţi inclusiv, partea plasată a pariului va fi soluţionată în funcţie de poziţia obţinută de cal.

În cazul în care nu au fost oferite cote fixe, pariurile Exacta (primii doi clasaţi în ordine exactă) şi Trifecta (primii trei clasaţi în ordine exactă) vor fi soluţionate în funcţie de dividendele relevante.

Caii cuplaţi în SUA sunt cuplaţi pentru toate opţiunile de pariere, nu doar în contingentul câştigător. Dacă plasezi un pariu pe un participant cuplat, pariul va include toţi participanţii sub acel număr (de exemplu, 1, 1a, 1b etc.). Dacă unul dintre cei înscrişi este neparticipant, pariul tău va rămâne valabil pentru selecţia (selecţiile) cuplată (cuplate) rămasă (rămase).

Caii nu pot fi cuplaţi în cursele din SUA pentru care au fost oferite cote fixe, deoarece participanţii vor avea cote separate în scopul parierii.

Curse din America Latină

Pariurile plasate la cota de start vor fi soluţionate la ultima cotă oferită înainte de ora 'limită' a cursei. Dacă nu sunt oferite cote fixe, pariurile vor fi soluţionate la ultima cotă din industrie înainte de ora 'limită' a cursei.

Dacă nu a fost declarat niciun dividend în industrie, pariurile forecast şi tricast vor fi soluţionate la ultima cotă afişată înainte de ora 'limită' a cursei.

Caii nu pot fi cuplaţi în cursele din America Latină pentru care a fost oferită pariere la cote fixe, deoarece participanţii vor avea cote separate în scopul parierii.

Curse din Europa

Pariurile vor fi soluţionate pe baza rezultatului oficial furnizat după cântărire.

Dacă sunt oferite pariuri la cote fixe, ultima cotă afişată înainte de ora 'limită' va fi considerată ca fiind cota de start.

Dacă nu a fost declarat niciun dividend în industrie, pariurile forecast şi tricast vor fi soluţionate la ultimele cote afişate înainte de ora 'limită' a cursei.

Dacă nu sunt oferite cote fixe, toate pariurile plasate la cota de start vor fi soluţionate pe baza dividendelor Tote locale (caii pot fi cuplaţi).

Curse internaţionale

Pariurile pe curse derulate în toate teritoriile internaţionale, cu excepţia celor detaliate mai sus, vor fi soluţionate pe baza Regulilor privind cursele hipice. În cazurile în care nu sunt anunţate cote oficiale de start, teritoriile propuse vor fi guvernate de regulile noastre generale.

În cazul în care sunt oferite pariuri la cote fixe, ultima cotă afişată înainte de ora 'limită' va fi considerată cota de start.

Dacă este declarată o cotă de start în industrie/SIS, pariurile plasate la cota de start vor fi soluţionate la acele cote şi nu la dividendele relevante pentru pariuri reciproce.

Dacă nu este declarată nicio cotă de start în industrie/SIS şi nu sunt oferite cote fixe, pariurile vor fi soluţionate pe baza dividendelor Tote corespunzătoare indicate de autoritatea Tote locală.

Dacă nu a fost declarat niciun dividend în industrie, pariurile forecast şi tricast vor fi soluţionate la ultimele cote afişate înainte de ora 'limită' a cursei.

 

Regulile generale referitoare la pariuri sportive vor fi aplicate pentru toate categoriile de pariuri sau opţiuni de pariere la care nu se face referire în prezentele Reguli specifice sportului respectiv.