pokercasinosports

TERMENI ŞI CONDIŢII GENERALE PENTRU PROMOŢIILE DE PARIURI SPORTIVE

Mai jos se găsesc termenii şi condiţiile generale ('Reguli') care se aplică tuturor ofertelor, premiilor-cadou şi promoţiilor pentru competiţii (colectiv numite 'Promoţii') cărora li se face reclamă pe sau pot fi accesate prin intermediul site-ului nostru ('Site') şi/sau prin programul de joc GUI ('Programul de joc'). Fiecare Promoţie este organizată de TSG Interactive Plc ('noi'/'compania noastră'), care deţine şi operează Site-ul. Acolo unde este utilizat şi contextul o permite, termenul 'Grup' se referă la TSG Interactive Plc împreună cu subsidiarele sale şi orice companie holding a TSG Interactive Plc şi orice subsidiară a unei asemenea companii holding şi orice companie asociată cu 'The Stars Group'.

Pentru a participa în orice Promoţie, fiecare participant ('Participant'/'tu') este de acord să se supună următoarelor: (i) acestor Reguli; (ii) acordului de folosire a licenţei pentru utilizatorii finali, care guvernează utilizarea Site-ului ('EULA'); (iii) regulilor turneelor, care guvernează participarea în orice turneu de pe Site ('Reguli turneu'); şi (iv) oricăror termeni şi condiţii speciale relevante pentru Promoţii individuale, aşa cum pot fi afişate pe Site ('Termeni speciali').

1. Eligibilitate

1.1 Pentru a lua parte în orice Promoţie, trebuie să: (a) locuieşti în şi să joci dintr-o jurisdicţie în care este legal să joci pe Site şi să participi în Promoţie şi (b) să ai 18 (optsprezece) ani sau vârsta legală aplicabilă pentru majorat în jurisdicţia în care locuieşti (care e mai mare).

1.2 Fiecare Participant trebuie să fie persoana al cărei nume apare în contul de jucător ('Cont Stars'), care s-a înscris pe Site-ul nostru pentru a participa în Promoţie (în situaţia în care un Cont Stars este necesar, în conformitate cu Termenii speciali). Prin participarea într-o Promoţie, ne confirmi că numele, adresa şi detaliile tale personale, aşa cum sunt înregistrate în Contul tău Stars, sunt corecte şi la zi. Dacă nu poţi prezenta o dovadă valabilă a numelui, adresei sau altor detalii personale ale tale la cerere până la satisfacţia noastră rezonabilă, vei fi exclus automat sau descalificat din Promoţie şi îţi poţi pierde toate privilegiile, premiile sau fondurile care ţi-au fost alocate. 

1.3 Angajaţii şi rudele angajaţilor Grupului şi orice entităţi afiliate sau legate de Grup nu au dreptul de a participa în orice Promoţie. În acest sens, termenul 'rudă' va însemna dar nu se va limita la soţ (soţie), partener, părinte, văr, copil sau frate (soră) şi 'afiliat' va include dar nu va fi limitat la persoanele care coabitează cu un asemenea angajat.

1.4 Acolo unde persoanelor localizate într-o anume jurisdicţie li se interzice să participe în orice Promoţie sau unde o Promoţie se aplică doar unei anumite jurisdicţii, acest fapt va fi specificat în Termenii speciali.

2. Comportamentul Participanţilor

2.1 În cazul în care orice Participant încalcă prezentele Reguli, EULA, Regulile de turneu sau Termenii speciali sau dacă descoperim sau credem în mod rezonabil că ai acţionat în mod înşelător sau lipsit de onestitate în ceea ce priveşte Promoţia, vom avea dreptul de (i) a te exclude, suspenda sau descalifica din Promoţie şi (ii) a te exclude din orice Promoţii viitoare. Decizia despre ce activitate sau comportament constituie o încălcare a prezentelor Reguli sau a Termenilor speciali sau ce constituie un act de înşelătorie sau lipsă de onestitate în legătură cu orice comportament din partea unui Participant, în timp ce participă în Promoţie, cade doar în sarcina noastră, la propria noastră discreţie.

2.2 Avem o politică de toleranţă zero referitor la activitatea care are ca scop profitarea de Promoţii căutând garantarea profitului indiferent de rezultat (fie că acea activitate este realizată de tine personal, fie de tine ca parte dintr-un grup)('Joc cu avantaj incorect'). Acolo unde avem motive să credem că ai desfăşurat un Joc cu avantaj incorect, vom avea dreptul de: (i) a retrage Promoţia şi orice premiu, câştiguri sau alte recompense legate de Promoţie din Contul tău Stars şi (ii) a-ţi închide contul Stars în conformitate cu EULA.

3. Premii/cadouri

3.1 Vom stabili pe Site durata şi data finală pentru intrarea în fiecare Promoţie şi orice limită referitoare la numărul de intrări pe care le vom accepta înainte de a închide Promoţia. Aceste informaţii vor fi disponibile alături de o descriere a fiecărui premiu ('Premiu') în cazul promoţiilor pentru competiţii, sau în Termenii Speciali pentru alte cadouri sau recompense oferite ('Cadou') în cazul premiilor-cadou care nu sunt promoţii pentru competiţii, dar nu vor fi făcute disponibile în aceste Reguli.

3.2 Pentru evitarea oricăror neînţelegeri, Premiile, Cadourile şi/sau toate celelalte articole care pot fi oferite în cadrul Promoţiei nu pot fi returnate sau transferate şi nu pot fi date, trimise, vândute sau schimbate cu nicio altă persoană.

3.3 Vom avea dreptul, acţionând în mod rezonabil, de a oferi o alternativă cash pentru orice Premiu sau Cadou, inclusiv atunci când Premiul sau Cadoul original nu este disponibil sau în cazurile în care asigurarea Premiului sau Cadoului ar prezenta o povară financiară sau logistică excesivă pentru noi. Nu vei avea dreptul de a solicita plata alternativei cash, în afară de cazul în care noi ne dăm acordul. Valoarea cash a fiecărui Premiu sau Cadou (în măsura în care suntem de acord să punem la dispoziţie o asemenea alternativă cash într-o anumită Promoţie) va fi specificată în Termenii speciali.

3.4 În afară de cazul în care se specifică altceva în Termenii Speciali, câştigătorii Premiilor/Cadourilor vor fi notificaţi în maximum 30 (treizeci) de zile de la câştigare, prin telefon, e-mail sau altă formă de comunicare, aşa cum poate fi stipulat pentru fiecare Promoţie în Termenii speciali. Este responsabilitatea Participantului să se asigure că detaliile de contact şi adresa de e-mail înscrise în Contul Stars sunt valabile şi corecte. Noi nu vom trimite un Premiu/Cadou până când nu ai fost notificat de câştig şi Premiul sau Cadoul va fi depus doar în Contul Stars sau trimis la adresa înregistrată în Contul Stars (aşa cum este aplicabil).

3.5 Premiile/Cadourile trebuie revendicate în maximum 30 (treizeci) de zile de la data notificării referitoare la Premiu/Cadou, în afară de cazul în care se specifică altceva. Dacă nu ţi-ai revendicat Premiul/Cadoul în această perioadă, Premiul/Cadoul tău îşi pierde valabilitatea. Premiile a căror valabilitate a expirat pot fi redistribuite şi oferite unui alt Participant sau oferite în cadrul altei Promoţii.

3.6 În urma notificării tale în legătură cu câştigarea unui Premiu sau Cadou, Premiul/Cadoul va fi trimis sau pus la dispoziţia ta nu mai târziu de 3 (trei) zile lucrătoare de la finalizarea Promoţiei. Atunci când Premiul/Cadoul trebuie depus în Contul tău Stars, acest lucru va fi făcut cât mai curând posibil şi în conformitate cu Termenii Speciali, însă nu mai târziu de 3 (trei) zile lucrătoare. Te rugăm să reţii că, dacă un element al unui Premiu/Cadou poate fi legat de un eveniment care va avea loc la o dată ulterioară, nu vei putea utiliza Premiul/Cadoul până la această dată din viitor. 

3.7 Pot exista termeni şi condiţii adiţionale impuse de furnizorul Premiului sau al Cadoului ('Reguli ale Terţei Părţi') pentru ca tu să poţi reclama şi/sau utiliza un anumit Premiu sau Cadou, iar noi nu vom fi responsabili de încălcarea unor asemenea Reguli ale Terţei Părţi. În plus, ţi se poate solicita să devii parte dintr-un acord separat cu noi cu privire la condiţiile care guvernează acordarea şi/sau utilizarea Premiului şi/sau a Cadoului. Încălcarea acestor condiţii poate duce la pierderea Premiului/Cadoului.

3.8 Câştigătorii nu au dreptul şi nu sunt autorizaţi în niciun fel să ne angajeze în niciun contract, cheltuială sau cost întâlnit fără a primi în avans acceptul nostru scris relevant.

3.9 Niciun Premiu Principal sau Cadou nu va fi oferit Participanţilor care:

3.9.1 din orice motiv, nu au dreptul prin lege să primească şi/sau să utilizeze Premiul/Cadoul sau acolo unde furnizarea Premiului/Cadoului către Participant ar fi ilegală sau

3.9.2 au optat pentru a fi excluşi sau s-au autoexclus din jocuri, de la a participa sau de la a primi comunicări cu privire la produsele sau serviciile noastre şi atunci când Premiul sau Cadoul respectiv poate fi câştigat prin folosirea unor astfel de produse şi servicii.

3.10 Participantul, la primirea unui Premiu/Cadou ca parte din orice Promoţie, este unicul responsabil de plata taxelor sau a comisioanelor care pot fi percepute de către orice autoritate relevantă, fie că sunt aplicate ca taxe care trebuie să fie deduse din plata Premiului/Cadoului, fie ca taxe aferente primirii Premiului/Cadoului, în conformitate cu legile aplicabile. Dacă este necesar să reţinem taxa aferentă Premiului/Cadoului, suma pe care o primeşti poate fi mai mică decât Premiul/Cadoul promovat. 

4. Sănătate şi siguranţă – Premii pentru Evenimente şi Vacanţă

4.1 Trebuie să te supui tuturor liniilor directoare şi/sau instrucţiunilor privind sănătatea şi siguranţa, aşa cum pot fi date de către noi sau de care altfel ar trebui să ţii cont în legătură cu participarea ta în Promoţie şi să aderi la orice cerinţe aplicabile legal şi conform reglementărilor, aşa cum este necesar. În cazul în care nu te conformezi cu oricare dintre directivele emise, poţi fi descalificat din Promoţie.

4.2 Tu trebuie să întreprinzi paşii necesari în mod rezonabil pentru a-ţi asigura sănătatea şi siguranţa atunci când participi în orice evenimente sau activităţi care fac parte din Promoţie sau din Premiu/Cadou. Orice comportament sau acţiune din partea ta pe care o considerăm a prezenta orice risc medical, de securitate sau siguranţă (incluzând, fără a se limita la, orice comportament abuziv, fizic sau psihologic) va conduce la descalificarea ta imediată.

4.3 Eşti obligat să întreprinzi paşii necesari în mod rezonabil pentru a-ţi asigura standardele de siguranţă pentru participarea în Promoţie şi recunoşti că participarea în Promoţie are loc pe riscul tău.

4.4 Trebuie să ne notifici cu privire la orice probleme medicale sau de altă natură care pot face ca participarea ta în Promoţie să devină nepotrivită imediat ce tu devii conştient(ă) de o asemenea problemă. Vom avea dreptul, acţionând în mod rezonabil, de a anula locul tău în Promoţie sau atribuirea Premiului sau Cadoului către tine (după cum este cazul), fără răspundere sau compensaţii dacă, după părerea noastră rezonabilă, te poţi expune pe tine sau pe alţii riscului de îmbolnăvire sau rănire sau riscului de anulare, deranjare sau scurtare a Promoţiei.

5. Drepturi de proprietate

5.1 Prezenta Clauză 5 se va aplica doar în cazul în care o Promoţie îţi cere să trimiţi conţinut ce va fi jurizat de noi, ca parte a metodei de intrare în acea Promoţie şi include dar nu se limitează la scurte povestiri, articole, bloguri, înregistrări audio-vizuale, instantanee şi fotografii (colectiv numite 'Conţinut').

5.2 Prin prezenta garantezi şi reprezinţi că tu eşti proprietarul tuturor materialelor aflate în Conţinut pe care îl poţi trimite şi/sau că eşti autorizat şi ai permisiune scrisă să utilizezi şi să exploatezi Conţinutul ca parte din orice Promoţie şi ţi-ai asigurat toate permisiunile, autorizaţiile şi consimţămintele necesare pentru a include orice persoană sau material care apare în Conţinutul tău. În plus, tu confirmi că prin trimiterea Conţinutului către noi, prin prezenta ne conferi o licenţă necondiţionată, irevocabilă, neexclusivă, liberă de drepturi de autor, complet transferabilă, perpetuă la nivel mondial de a utiliza, publica sau transmite sau de a autoriza terţe părţi să utilizeze, să publice sau să transmită Conţinutul în orice format şi pe orice platformă, fie actualmente cunoscută sau inventată de aici încolo, fără nicio remunerare în favoarea ta sau a vreunei terţe părţi care apare în Conţinut sub orice formă.

5.3 Garantezi că acest Conţinut al tău nu are în componenţă, nu include sau nu se foloseşte de nicio persoană cu vârsta sub 18 (optsprezece) ani, nu este de natură rasistă, obscenă, insultătoare, de natură ameninţătoare, nu hărţuieşte, nu calomniază, nu înşeală, nu este frauduloasă, nu încalcă dreptul la intimitate, nu este jignitoare sau defăimătoare la adresa cuiva sau nu conţine şi nu aprobă nimic ilegal. Garantezi că orice Conţinut pe care ni-l trimiţi nu încalcă niciun patent, marcă înregistrată, secret comercial, drept de autor sau alt drept intelectual sau de proprietate al oricărei părţi sau individ. Eşti de acord să nu incluzi sau prezinţi nimic în Conţinut: (i) care are menirea de a supăra sau aduce atingere altor utilizatori; (ii) care victimizează, hărţuieşte, degradează sau intimidează un individ sau grup de indivizi pe baza vreunei clasificări nepermise, incluzând, fără limitare, religie, sex, orientare sexuală, rasă, culoare, crez, apartenenţă etnică, naţionalitate, cetăţenie, vârstă, stare civilă, situaţie militară sau dizabilitate; (iii) care ar constitui sau în alt fel ar încuraja un comportament criminal sau ar crea în alt mod o răspundere civilă sau (iv) care este menit pentru scopuri comerciale, incluzând, fără limitare, solicitarea de fonduri sau promovarea, difuzarea de reclame sau solicitarea vânzării de bunuri sau servicii.

5.4 Recunoşti că, atunci când ne transmiţi Conţinutul tău, o faci de bună voie şi pe riscul tău şi că eşti unic şi complet răspunzător pentru orice materiale aflate în Conţinutul tău. Recunoşti că noi nu avem nicio obligaţie de a previzualiza, monitoriza, trece în revistă sau edita niciun Conţinut transmis de tine în cadrul Promoţiei.

5.5 În urma prezentării Conţinutului tău, recunoşti că noi sau terţe părţi autorizate în numele nostru, ne rezervăm dreptul de a refuza să publicăm, eliminăm, tăiem sau să edităm Conţinutul tău la propria noastră discreţie (şi tu ne permiţi să realizăm toate acestea aşa cum considerăm necesar) şi nu ne aflăm sub incidenţa niciunei obligaţii de a utiliza, uploada, difuza şi/sau transmite Conţinutul tău pe Site-ul nostru sau în mass media.

6. Limitări ale responsabilităţii

6.1 Prin participarea în orice Promoţie, eşti de acord să eliberezi, să descarci şi să menţii compania noastră în afara oricărui risc, la fel ca şi pe reprezentanţii săi legali, afiliaţii, subsidiarii, agenţii şi responsabilii, directorii, angajaţii şi agenţii Grupului nostru, în privinţa oricăror costuri, pierderi legate de cheltuieli, acţiuni sau proceduri aduse de către tine (sau orice altă terţă parte în numele tău) ('Revendicări'), ca un rezultat al participării tale în Promoţie şi/sau a Premiului/Cadoului care îţi poate fi atribuit în urma prezentei şi excludem în totalitate orice răspundere în legătură cu asemenea Revendicări (altele decât plata oricăror costuri şi cheltuieli prezentate în mod specific ca parte din Premiu/Cadou (dacă este cazul) cu privire la Promoţie). Această limitare nu include nicio răspundere din partea noastră către tine pentru: (i) neglijenţă; (ii) moarte sau rănire survenită din neglijenţa noastră sau a angajaţilor noştri; (iii) prezentare incorectă frauduloasă sau (iv) orice răspundere care nu poate fi exclusă sau limitată prin legea aplicabilă. Pentru evitarea dubiilor, această Clauză 6.1 va fi aplicată şi în legătură cu orice Premiu furnizat de o parte terţă.

6.2 Atât cât permite Clauza 6.1 de mai sus, recunoşti şi eşti de acord că, atât cât permite legea aplicabilă, indiferent de forma acţiunii, fie în contract, pierdere sau în alt fel, în niciun caz noi sau afiliaţii noştri, incluzând, fără limitare, ofiţerii, directorii, angajaţii, succesorii şi împuterniciţii noştri, nu vor fi răspunzători faţă de tine sau orice altă terţă parte pentru: (i) orice pierderi indirecte, speciale, exemplare, punitive, accidentale, derivate (incluzând,dar fără a se limita la, pierderi datorate întreruperii afacerilor, pierderi de afaceri şi de alte profituri, pierderi de programe, cost pentru înlocuire echipamente sau software sau pierderi de înregistrări, informaţii sau date) sau orice alte pierderi izvorâte în orice mod din sau în legătură cu participarea ta în orice Promoţie (sau incapacitatea de a participa), chiar dacă am fost avertizaţi despre posibilitatea unor asemenea pierderi sau (ii) orice revendicare pusă pe baza erorilor, omisiunilor sau altor inadvertenţe în Promoţie.

6.3 Nu vom fi răspunzători în faţa ta de orice nereuşită în îndeplinirea niciuneia dintre obligaţiile noastre bazate pe Promoţie sau legate de Premiu/Cadou acolo unde nu o putem face datorită unor circumstanţe aflate în afara controlului nostru rezonabil, iar în timp ce putem încerca să oferim un Premiu/Cadou alternativ, nu ni se pot cere compensaţii faţă de vreun Participant, acolo unde nu o putem face.

6.4 Prin prezenta eşti de acord să protejezi compania noastră, reprezentanţii săi legali, afiliaţii, subsidiarii, agenţii şi ofiţerii, directorii, angajaţii Grupului nostru împotriva tuturor costurilor, pierderilor, pagubelor, cheltuielilor şi răspunderilor (inclusiv a pierderilor de reputaţie şi bună voinţă şi comisioane consilieri profesionali) suferite de noi ca rezultat al unei încălcări din partea ta a obligaţiilor tale izvorâte din aceste Reguli, EULA, Regulile turneului sau Termenii speciali sau legate de nerespectarea de către tine a oricăror instrucţiuni date de către echipa noastră sau în legătură cu orice problemă privind participarea ta într-o Promoţie.

7. Diverse

7.1 În caz de dispute sau neînţelegeri privind orice aspect al prezentei Promoţii, incluzând, dar fără a se limita la, toate problemele legate de atribuirea Premiului/Cadourilor, eligibilitatea unui Participant de a participa în Promoţie, comportamentul Participantului, prezentele Reguli, EULA, Regulile turneului sau Termenii speciali, decizia finală ne va aparţine şi orice decizie din partea noastră va fi finală şi obligatorie pentru tine şi nu va face obiectul apelului de către tine sau de către orice altă terţă parte. Pentru evitarea dubiilor, aceasta nu aduce niciun prejudiciu oricăror altor drepturi sau oricăror altor remedii pe care le poţi avea în conformitate cu legea aplicabilă.

7.2 În cazul în care aceste Reguli spun că va fi necesară utilizarea unui grup de arbitri pentru a determina un câştigător pe baza unor analize sau interpretări subiective, vom numi o persoană independentă în grupul de arbitri.

7.3 Datele personale furnizate de către Participanţi la intrarea în orice Promoţie vor fi folosite de către noi în conformitate cu Politica de confidenţialitate. Fiecare Participant este de acord ca numele său de utilizator, precum şi ţara sa de origine, să fie publicate într-un clasament în vederea unei Promoţii, însă nu vom utiliza niciun detaliu personal în legătură cu câştigurile tale, cu excepţia cazului în care ne dai acordul în mod specific să facem acest lucru. Cu toate acestea, te rugăm să reţii că, dacă dorim să participi în orice campanie de marketing sau de publicitate în legătură cu participarea ta în orice astfel de Promoţie, vom solicita în prealabil acordul tău scris pentru orice astfel de utilizare.

7.4 Prezentele Reguli, EULA, Regulile turneului şi orice Termeni speciali aplicabili reprezintă întregul acord între tine şi noi legat de fiecare Promoţie în care tu participi şi preced toate reprezentările, acordurile, negocierile sau înţelegerile anterioare (fie verbale sau în scris) între noi şi tine. În afară de cazul în care sunt stabilite în mod specific în prezenta, toate condiţiile, garanţiile, reprezentările şi termenii (fie exprimate sau implicate de lege) sunt complet excluse. Lipsa de valabilitate, ilegalitatea sau inaplicabilitatea în întregime sau în parte a acestor Reguli nu împiedică şi nu afectează continuarea în forţă a restului Regulilor.

7.5 Dacă te înscrii într-o Promoţie care necesită să depui fonduri pentru a fi eligibil, orice retragere de fonduri din Contul tău Stars înainte de efectuarea unei astfel de depuneri va avea ca rezultat ineligibilitatea ta pentru a primi beneficiile din Promoţie. Pentru a evita să devii neeligibil fără cunoştinţa ta, atunci când vei solicita o retragere, se va afişa un mesaj pop-up prin care vei fi atenţionat că vei renunţa la Premiu/Cadou dacă vei finaliza solicitarea.

7.6 Ne rezervăm dreptul de a reţine orice Premiu/Cadou, dacă avem motive să suspectăm că o depunere este frauduloasă sau că aceasta nu a fost efectuată cu intenţia de a o utiliza pentru pariuri sportive.7.7 Ne rezervăm dreptul de a aduce în orice moment modificări sau transformări minore acestor Reguli sau Termenilor Speciali pentru a corecta erori sau a îmbunătăţi claritatea şi înţelegerea în beneficiul jucătorilor noştri. Mai mult, însă acţionând în mod rezonabil în toate cazurile, putem modifica aceste Reguli sau Termenii Speciali, precum şi anula, modifica sau suspenda orice Promoţie sau retrage o ofertă pentru anumiţi jucători dacă: (a) considerăm în mod rezonabil că se abuzează de Promoţie de către un individ sau un grup de indivizi, aspect care subminează integritatea Promoţiei sau (b) dacă este necesar să facem acest lucru ca rezultat al oricărei modificări legale sau de reglementare sau (c) dacă există alte motive valide care ne împiedică să continuăm această Promoţie, cu condiţia ca motivul să fie suficient de serios, cum ar fi o eroare de funcţionare a sistemului sau din cauza unei erori manifestate. Orice modificări semnificative propuse pentru aceste Reguli sau Termeni Speciali îţi vor fi transmise direct şi/sau vor fi publicate pe Site-ul nostru. Te rugăm să reţii că orice modificare, transformare sau retragere a unei Promoţii nu va avea un impact negativ asupra Participanţilor care s-au înscris deja în acea Promoţie, cu excepţia cazurilor pe care nu le putem controla (de exemplu, din motive legale şi/sau de reglementare).

Dacă ai întrebări în legătură cu oricare dintre promoţiile noastre, te rugăm să contactezi Serviciul Clienţi.

Actualizat în martie 2021.